Sākums » Jaunumi » Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu aktīvie iedzīvotāji iedvesmojas, kopīgi darbojoties un pilnveidojoties

Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu aktīvie iedzīvotāji iedvesmojas, kopīgi darbojoties un pilnveidojoties

Jaunas idejas un iedvesma, pārliecība par saviem mērķiem, satikšanās un jaunu sadarbības partneru iepazīšana, iedvesmošanās vienam no otra, ticība sev un savām idejām, atklāsme, ka neesmu vienīgā ar trakām idejām – šīs un vēl citas līdzīgas atsauksmes dzirdējām no dalībniekiem pēc Dižkūres.

Jau otro reizi biedrības “Pierīgas partnerība” un  “Partnerība Daugavkrasts” aicināja Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu aktīvos iedzīvotājus kopīgi darboties un gūt jaunas zināšanas un spēku turpmāko plānu īstenošanā divu dienu pasākumā Dižkūre. Pasākuma būtība: iespēja nevalstiskajā sektorā darbojošiem iedzīvotājiem kopīgi satikties, gūt jaunas un noderīgas zināšanas un smelties enerģiju citam no cita, lai turpinātu ikdienā iesākto pilsonisko darbību un neizdegtu. Ikvienam ir nepieciešama spēcinoša brīvdiena no ikdienas, ko šogad izmantoja 30 dalībnieki, satiekoties viesu mājā “Irbēni”.

Šī gada Dižkurēs tēma – par un ap iedzīvotāju kopienām, iedzīvotāju iesaisti tajās, spēju veidot komandu dažādu aktivitāšu realizācijai, un iespējām uzrunāt un ieinteresēt iedzīvotājus.

Pirmo dienu sākām ar bierības “Sēlijas salas” pārstāvju Dainas Alužānes un Santas Šmites stāstījumu par Sēlijas apdzīvoto vietu kopienu veidošanu “Krāsas, vārdi, līnijas, spēles un nopietnas lietas – kopienas identitātes atklāšanai”. Iedvesmojāmies, uzzinot, kā samērā īsā laikā, aptuveni septiņos gados, Sēlijā jau aktīvi darbojas vairāk kā 40 kopienas. Uzzinājām, kā vietām, kurās veidojas kopienas, tiek radīta identitāte, izpētīta vēsture, un ar dažādu pasākumu palīdzību aktivizēti iedzīvotāji. “Sēlijas salu” mērķis ir veidot Sēlijas kopienu tīklu, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem gan veidot un saglabāt uzņēmējdarbību, attīstīt vietu identitāti, sadarboties un gūt ienākumus, dzīvojot uz vietas Sēlijā. Šobrīd Sēlijas salu tīls jau ir tik plašs, ka tiek organizēti kopīgi tūrisma pasākumi, tādejādi piesaistot teritorijai apmeklētājus. Šis stāsts bija kā ideju “banka” turpmākajam darbam ar kopienu veidošanu un kopienu darbības spēcināšanai.

Turpinājām ar sarunu ar Artu Birumu, eksperti personāla vadībā, kura ar dažādiem praktiksiem piemēriem un idejām atklāja, kā kopienas darbībā iesaistīt iedzīvotājus, veidot viņos vēlmi darboties un nākt palīgā dažādu aktivitāšu realizēšanā, kā izprast un saprast, kāds ir ieinteresējamais cilvēks, un kā viņam “pieiet”. Artas stāstījums ļāva secināt, ka līdzīgi nosacījumi darbojas gan piesaistot darbiniekus uzņēmumam, gan veidojot komandu iedzīvotāju kopienas vai biedrības darbam. Būtiskākais motīvs, ko guvām – uzticēties un ļaut darīt pārējiem, tādejādi neizdedzinot un nepārpūlējot sevi, atmest liekos darbus.

Dienu noslēdzām ar kopienas iekustināšanas aktivitātēm, kuras vadīja muzikālā apvienība “Brička”, parādot, kā caur dziesmu, rotaļām un dejām var veidot kopienas sadarbību, iedzīvotāju savstarpējo iepazīšanos un iesaistīšanos. Secinājām, ka svarīgi ir katrā kopienā apzināt iedzīvotāju prasmes un vaļaspriekus, un izmantot tos kopīgu saliedēšanās pasākumu organizēšanā.

Otrajā dienā vairāk darbojāmies praktiski, pilnveidojot savas komunikācijas un cilvēku izprašanas prasmes, kā arī mācoties veidot resursu karti, ar kuras palīdzību iespējams dažādām idejām noteikt nepieciešamos resursus, idejas mērķus, un ceļus, kā to sasniegt.

Komunikācijas prasmes spēcinājām kopā ar Inesi Pabērzu, kura gan ar dažādu aktivitāšu palīdzību demonstrēja mums cilvēku savsatarpējās patikšanas/ nepatikšanas ietekmi uz sarunu un tās virzību, iznākumu, gan stāstīja par sociālo tīklu komunikācijas tendencēm un “modi”. Daudzi no Dižkūres dalībniekiem ikdienā veido komunikāciju ar saviem kopienas pārstāvjiem, pārējai sabiedrībai stāstot par kopienas vai biedrības darbu, aicinot uz pasākumiem un notikumiem, tāpēc Ineses sniegtās zināšanas turpmāk varēs pielietot ikdienas praksē.

Sākoties Dižkūres pēdējai nodarbībai, daudzi no mums nespēja iedomāties, kāda var būt biedrību un iedzīvotāju kopienu sasaiste ar neirografiku. Tomēr nodarbības vadītāja Diāna Serga spēja vienkāršiem vārdiem atklāt un parādīt būtiskāko, ko dod neirografika: iespēju savām idejām veidot resursu karti, vai arī ar zīmēšanas palīdzību vienkārši atbrīvot galvu un domas, dodot vietu jaunām idejām. Tādejādi pēdējā Dižkūres nodarbībā ļāvāmies sevis izzināšanai ar zīmēšanas palīdzību.

Noslēgumā atskatoties uz abās Dižkurēs dienās padarīto, dalībnieki secināja, ka dažādās nodarbības ļāvušas ne tikai atslēgties no ikdienas darbošanās, bet devušas arī jaunas zināšanas, paziņas un grūdienu turpmākajam darbam.

Dižkūre organizēta projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks”, projekta  Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, ietvaros. Īsteno biedrības Pierīgas Partnerība un Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Top
Mainīt izmēru