Sākums » Jaunumi » Noslēdzas pirmā LEADER programmas projektu konkursu kārta

Noslēdzas pirmā LEADER programmas projektu konkursu kārta

Noslēdzoties pirmajai projektu konkursu kārtai LEADER programmas ELFLA ietvaros, biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” ir saņēmusi 8 projektu pieteikumus. Pirmajā projektu konkursu kārtā tika izsludināta pieteikšanās uz 4 Rīcībām: 1) Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti , 2) Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana, 3) Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība, 4) Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana. Visās 4 Rīcībās pieejamais finansējums pirmajā projektu konkursu kārtā bija 12  173 LVL .

Biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” Projektu vērtēšanas komisija izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus tālākai virzīšanai un izskatīšanai Lauku Atbalsta Dienesta ( LAD) Lielrīgas reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei apstiprināja 7 projektu pieteikumus , un 1 projektu pieteikums tika noraidīts kā neatbilstošs.

Visvairāk projektu pieteikumu tika iesniegts Rīcībā „ Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstību” – kopumā 5 projektu pieteikumi. 2 projektu pieteikumi tika iesniegti Rīcībā – „Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana”, un 1 projektu pieteikums – „ Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana”.

Rīcībā „ Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” diemžēl netika iesniegts neviens projektu pieteikums.

Pēc tam, kad Lauku Atbalsta Dienests izvērtēs visus iesniegtos projektu pieteikumus , katrs no pretendentiem saņems paziņojumu no Lauku Atbalsta Dienesta par to, vai viņa projekta pieteikums ir apstiprināts vai noraidīts, un tālākas procedūras veiks Lauku Atbalsta Dienests.

Ņemot vērā, ka pirmajā projektu pieteikumu kārtā netika apgūts viss pieejamais finansējums, jau tuvākajā laikā tiks izsludināta otrā projektu konkursu kārta uz Rīcībām, kuru ietvaros ir neizmantots viss pieejamais finansējuma apjoms. Paziņojums par nākamo projektu konkursu kārtu tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Ķekavas novada izdevumā „Ķekavas novads”, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv , Ķekavas novada mājaslapā www.kekava.lv .

Māris Belovs
Biedrības „Partnerība Daugavkrasts”
valdes priekšsēdētājs

Top
Mainīt izmēru