Sākums » Jaunumi » Leader 5. kārtas rezultāti.

Leader 5. kārtas rezultāti.

Iesniegtie projektu pieteikumi, sadalījumā pa rīcībām, prioritārā secībā

Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
1. Ķekavas Mūzikas skola Ķekavas Mūzikas skolas telpu renovācija un aprīkojuma papildināšana  izglītības iespēju attīstībai 9099,17 15,4
3 Sabiedriskā labuma organizācija “Aktīvās atpūtas parks “Lapsu kalns” Bērnu krosa motociklu KTM nomas punkta izveide 10665 13,3
Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, veicināt nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
7 Biedrība “Sempre” Aprīkojuma nodrošinājums bērnu un jauniešu radošajām aktivitātēm 1137,9 16,6
10 Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra Baložu bibliotēkas aprīkojuma iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles tautas namā 17678,29 15,7
6 Biedrība “Zaļā līdaciņa Vienoti izglītība un sportā 5069,44 14,3
9 Biedrība “Ķekavas novada Uzņēmēju padome” Aprīkojuma iegāde ĶNUP sabiedrisko aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai 5007 12,1
Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicinot veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu attīstību Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
15 Biedrība “Tici sev” Infrastruktūras izveidošana Ķekavas novada “Zilgās” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 20396,14 16,9 2
17 Harijs Čivkulis Ķekavas minigolfs 959,12 16,9
13 Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra Multifunkcionāla sporta laukuma seguma iegāde 19066,20 15,9
11 Biedrība “Spēka pasaule” Sporta inventāra iegāde smagatlētikas sporta klubā “Spēka pasaule” Ķekavā 8496,42 13,2
12 Ķekavas vidusskola Sporta aktivitāšu dažādošana Ķekavas vidusakolā 5028,53 13,1
16 Sabiedriskā labuma organizācija “Aktīvās atpūtas komplekss “Lapsu kalns” Aktīvās atpūtas kompleksa “Lapsu ka;ns” velosipēdu nomas un velo trases posma “Down hill” izveide 1373,00 12,4
18 Biedrība “Sporta Mix” Spīdmintons 2161,83 12,3
Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
22 SIA “Ķekavas nami” Skatu torņa ierīkošana Ķekavā, 1.kārta – labiekārtošana, tehniskā projekta izstrāde 1786,83 16,7
20 Biedrība “Sidrabaine” Tautas mākslai Ķekavā bū! 12853,24 15,1
19 Biedrība “Dejas pasaule” Tautas tradīcijās ir spēks! 1037,80 12,3
21 Biedrība “Ozols” Ķekavas amatiermāksla – mūsu lepnums 8211,62 12
Amatniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
27 Biedrība “Daugmales zirgi” Jāšanas sporta laukuma izveide Ķekavas novadā 10074,68 15,71
26 Biedrība “Zelta rati Tehnikas iegāde zirgu sporta sacensību laukumam 9752,73 15,71
23 Daugavas zvejnieku biedrība Publiskās metālapstrādes darbnīcas kapacitātes stiprināšana 13815,59 15,7
24 Biedrība “Baložu rokdarbi” Filcēšana 5850,99 13,9
BDR “Daugmales amatnieku biedrība” Keramikas radošās darbnīcas Daugmalē aprīkojuma papildināšana 6739 13,40
Vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana Punkti, vidēji Specifiskais kritērijs
29 Biedrība “Aktīvai Ķekavai” Daugavas – Misas laivu ceļš 6940 18,4
28 SIA “Skvoša dārzs” Attīrīšanas iekārtu iegāde 546,91 17,6
Noraidītie projektu pieteikumi, sadalījumā pa rīcībām
Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
Biedrība “Piedzīvojumu parks” Kanoe laivu transportēšanas piekabes iegāde, aktīvās atpūtas pieejamības iespēju paplašināšanai Ķekavas novadā 1725 5,80
Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, veicināt nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu
Biedrība “Kusties” Elektrotehnikas, informācijas tehnoloģiju, programmu nodrišinājuma un inventāra iegāde sporta un citu sabiedrisko pasākumu organizēšanai 10 509 11,10
Biedrība “Atjautīgo un veiklo klubs” Militāras ievirzes pulciņa dibināšana 6661,5 9,00
Biedrība “Solis Tuvāk” Materiāli tehniskās bāzes izveide labdarības projektu realizēšanai 6796,67 11,20
Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicinot veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu attīstību
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” Koplietošanas telpu vienkāršota renovācija 2011,28 11,20

Projektu vērtēšanas protokols

Top
Mainīt izmēru