Sākums » Jaunumi » LEADER 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti

LEADER 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti

 

Partnerības Daugavkrasts SVVA padome ir izvērtējusi 4.kārtā iesniegto LEADER projektu atbilstību SVVA stratēģijai un nodevusi projektus tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam.

Projektu iesniegšanas 4.kārta bija izsludināta no 2019.gada 15.augusta līdz 15.septembrim visās Partnerības Daugavkrasts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijā minētajās rīcībās. Kopumā tika saņemts 21 projekts, no kuriem viens atsaukts, divi atzīti par neatbilstošiem, bet pārējie nodoti tālākai vērtēšanai.

Nākamā LEADER projektu kārta partnerības teritorijā tiks sludināta 2020.gada sākumā, jo:

  •  1.rīcībai „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” ir ievērojams finanšu atlikums – vairāk kā 200 000 EUR;
  • savukārt 2.1.rīcībai „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība” un 2.2.rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana” atlikums ir pavisam neliels – aptuveni 30 000 EUR.

Vertesanas_rezultati

Top
Mainīt izmēru