Sākums » Jaunumi » Laimes bļoda saņēmusi Dižprojekts2021 titulu!

Laimes bļoda saņēmusi Dižprojekts2021 titulu!

2022.gada 28.aprīlī Latvijas Lauku foruma organizētajā vietējo rīcības grupu pasākumā Preiļos notika ilggadējās iniciatīvas LEADER Dižprojekts apbalvošana. Šis vakars atnesa priecīgu ziņu Partnerībai Daugavkrasts un SIA BeATUS, kuras realizētais projekts Laimes bļoda ieguva Dižprojekts2021 nomināciju! Projekts ieguva arī balvu kā atbalstītākais projekts interneta vietņu balsotāju vidū.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par projektu:

PROJEKTA NOSAUKUMS: Pamatlīdzekļu iegāde SIA BeATUS darbības uzsākšanai

ĪSTENOTĀJS: SIA “BeATUS”

VIETA: Priežu iela 5, Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 22 900.49 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 15 801.33 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS: izveidots un attīstīts jauns uzņēmums ar jaunu pakalpojumu vietējā teritorijā – attīstošu nodarbību komplekss siltajos graudos, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: projektā iegādātas divas lielās un divas mazās apsildāmās kastes dabas materiālu sildīšanai, izveidojot jaunu pakalpojumu SILTO DABAS MATERIĀLU ATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS “LAIMES BĻODĀ” (@Laimesbloda).

Nodarbības siltajos graudos tiek piedāvātas jebkuram bērnam un jaunietim vecumā no 1,5-16 gadiem, lai samazinātu ilgstošu stresu, uzlabotu veselību, savstarpējās attiecības, un spēju mācīties, kā arī tiek nodrošinātas konsultācijas ģimenēm. Vecāku anketu rezultāti liecina, ka pēc nodarbībām uzlabojas bērnu miegs, valoda, spēja adaptēties un atpazīt savas emocijas, mazinās agresija un muskuļu sasprindzinājums. Divu gadu laikā esam snieguši pakalpojumu vairāk kā 60 ģimenēm un šobrīd notiek jauno speciālistu apmācība un jaunu silto graudu kastu gatavošana, lai varētu paplašināt pakalpojumu. Uzņēmuma attīstības plānos ietilpst piedāvājuma paplašināšana, veidojot āra nodarbības, ģimenes saietus, dančus u.c. pasākumus, veidojot emocionāli drošu un veselīgu vidi Ķekavas novadā.

Papildus iegādāts arī aprīkojums telpas iekārtošanai un uzturēšanai: divi skapju komplekti, putekļsūcējs un dators.

Uzņēmums 2021.gadā ir ieguvis arī sociālā uzņēmuma statusu, kas ir kā iznākums partnerības realizētajam LEADER sadarbības projektam “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”.

Top
Mainīt izmēru