Sākums » Jaunumi » Labāka sadarbība ar pašvaldību – fokusa grupas Partnerības “Daugavkrasts” vadībā

Labāka sadarbība ar pašvaldību – fokusa grupas Partnerības “Daugavkrasts” vadībā

Programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros īstenotajā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šopavasar ir notikušas divas fokusa grupas, kurās sarunu rosināja Providus vadošā pētniece Līga Stafecka. Pirmā fokusa grupa pulcināja NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus, bet otrajā pētnieces rosinātajā diskusijā iesaistījās Ķekavas novada domes vadītājs, deputāti un pašvaldības darbinieki. Līga Stafecka izstrādās vadlīnijas politikas dokumentam par NVO sektora kontaktpunktu vienotajā Ķekavas novadā.

Abu fokusa grupu dalībnieki uzsvēra, ka sadarbība ar NVO sektoru veicina savstarpējo uzticēšanos un labāku pārvaldību novadā. Tomēr NVO pārstāvji bija kritiski: pašvaldība varētu stratēģiski vadīt sadarbību ar skaitliski plašo novada NVO sektoru, labāk apzinot tā vajadzības un savlaicīgāk iekļaujot pilsonisko sabiedrību diskusijās par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Gan NVO pārstāvji, gan pašvaldības amatpersonas apliecināja, ka ir gatavi strādāt, lai nodotu NVO sektora iekļaušanas un strukturētā dialoga pieredzi pašvaldības darbiniekiem un deputātiem. Tika norādīts uz uzlabojumu nepieciešamību pašvaldības informācijas sniegšanas kanālos, tās mājaslapā, aktīvākā informācijas apmaiņā ar nevalstisko sektoru, t.sk. iedzīvotājiem.

Tā kā NVO dienaskārtību un iespējas nosaka finansējuma pieejamība, tad NVO pārstāvji norādīja, ka nepieciešams izveidot caurspīdīgu, publisku finansējuma piešķiršanas un tā izlietojuma atskaišu sistēmu, lai sektors būtu informēts par pieejamo finansējumu, tā piešķiršanas noteikumiem un konkursu laiku. Svarīgi, lai NVO finansējuma sistēma un konkursu nosacījumi tiktu izstrādāti kopā ar NVO sektoru. 

Abās fokusa grupās guvām apstiprinājumu, ka pašvaldības gada budžeta plānošanas procesā NVO sektora vajadzības netiek apkopotas. Diskutējot vērojām, ka, kaut arī pašvaldības pārstāvji uzsver NVO lomu tādu jautājumu sakārtošanā, kur pašvaldībai pietrūkst jaudas vai reaģēšanas ātruma, deputāti domā, ka šis darbs NVO būtu jāveic bez mērķtiecīga finansiāla atbalsta. Gan vēlēto amatpersonu vidū, gan sabiedrībā trūkst izpratnes par to, kā veidojas NVO gada budžeti, kā organizācijas plāno darbu un, ka neasignētu līdzekļu, ko biedrības varētu veltīt pašvaldības funkciju realizēšana, un sabiedrībai domātu projektu ilgtspējas nodrošināšanai, organizācijām nav. Te būtu nepieciešams veikt gan izglītojošu darbu pašvaldībā, gan iesaistīt NVO darbā iespējami vairāk novadnieku, aktivizējot “dusošās” organizācijas, gan rosināt jaunu organizāciju veidošanos. Partnerība “Daugavkrasts” savā pārmaiņu procesā izstrādā metodoloģijas, lai atbildētu uz šiem fokusa grupās identificētajiem izaicinājumiem.

Fokusa grupās konstatētais milzīgais līdzdalības potenciāls un novadu reformas rezultātā jaunām teritorijām bagātākais novads, kā arī Ķekavas novada pašvaldības vadības apņemšanās sadarboties ar “Daugavkrastu” un nevalstisko sektoru kopumā, lai izveidotu stabilu partnerību ar NVO sektoru, ir laba iespēja turpmākai attīstībai – jaunas līdzdalības sistēmas izveidošanai.

Šāda sistēma ļautu pašvaldībai saslēgties kopdarbā ar savu resursu – novada NVO sektoru. Izpētes un metodoloģiskā darba kopums, kas projekta “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” ietvaros notiek, lai “Daugavkrastu” pārveidotu par NVO resursu centru un vienas pieturas aģentūru NVO tīklam novadā, ļaus pašvaldībai kopā ar NVO izveidot un iedarbināt jauno līdzdalības sistēmu.

 Par projektu:

Projekts “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2021/IK/150

Īstenošanas periods 2021.gada 1.jūnijs – 2022.gada 31.maijs

Projekta kopējais finansējums 19 933.83 EUR

Projektu īsteno Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

Projekta mērķis ir biedrības “Partnerība Daugavkrasts” kapacitātes stiprināšana, lai varētu attīstīt jaunu funkciju – pilsoniskās sabiedrības sadarbības aktivizēšanu un pārstāvniecību Ķekavas novadā.

Projekta aktivitātes:

  • Līdzšinējās darbības audits un biedrības kapacitātes un uzkrātā potenciāla izvērtēšana
  • Biedrības potenciāla paplašināšana.
  • Politikas dokumenta par NVO sektora kontaktpunkta apvienotajā Ķekavas novadā izstrādāšana.
  • Digitālais vienas pieturas NVO agents.

 

Uzziņām:

Aiga Smiltāne, biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja

tel. 25418113

e-pasts: info@daugavkrasts.lv

www.daugavkrasts.lv

https://www.facebook.com/partneribadaugavkrasts

Top
Mainīt izmēru