Sākums » Jaunumi » Ķekavas novadā veiksmīgi noslēdzies ģimeņu izaugsmi veicinošs pasākumu cikls

Ķekavas novadā veiksmīgi noslēdzies ģimeņu izaugsmi veicinošs pasākumu cikls

Noslēdzies biedrības “Tici sev”  projekts „Ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai”, kurš tika realizēts ar LEADER atbalstu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” administrētas programmas ietvaros.

Projekts, kuru realizēja biedrība “Tici sev” sadarbībā ar biedrību “Mežinieku apkaimes attīstībai”, sastāvēja no trīs pilnu dienu praktiski izglītojošu pasākumu sērijas  ģimeņu stiprināšanai. Pasākumos, kuri ietvēra praktiskas nodarbības sevis apzināšanai un personības izaugsmei, lekcijas un uzdevumus par veiksmīgu sapratnes un komunikācijas veidošanu ģimenē, kā arī pieredzes stāstus par aktuālām tēmām, piedalījās 19 Ķekavas novada sievietes ar ģimenēm. Visas pasākuma dienas noritēja Ķekavas novada Mežinieku apkaimes zemnieku saimniecības “Valmoniras” teritorijā un plašajās telpās.

Projekta pasākumu cikla pirmās dienas programma bija vērsta uz sievietes kā ģimenes dvēseles sevis izziņu, iekšējā spēka  un harmonijas vairošanu.  Pasākuma dalībnieces caur uzdevumiem, darbojoties kouča Santa Ogriņas vadībā, meklēja atbildes, kas veido viņu laimes formulu dzīvei, apzinājās katra savu ideālās dzīves vīziju un nodefinēja gan pirmos soļus, gan vajadzīgos resursus, lai virzītos vēlamajā  virzienā. Katrai no dalībniecēm bija iespēja apzināties veidus, kā vairot un celt gan pašapziņu, gan pašvērtējumu, kuri ļoti bieži ir par pamatu tam, lai sievietes uzdrīkstētos vairāk, patiesi ieklausītos sevī un rīkotos savas iekšējās balss vadītas. Tāpat katrai no dalībniecēm bija iespēja “ieskatīties acīs” savām lielākajām bailēm un, izpildot dažādus koučinga uzdevumus, saprast kā bailes var mazināt.

Pasākuma cikla otrā diena bija veltīta sievietēm un viņu partneriem, kuras laikā psiholoģe Sanita Aišpure stāstīja kā sievietei un vīrietim efektīvāk izprast vienam otru un saprasties, lai veidotu saskanīgas attiecības. Dalībnieki ar dažādu uzdevu palīdzību apzināja savas un sava partnera vajadzības, nodefinēja galvenās mīlestības valodas, kas turpmāk kalpos par vēl vienu instrumentu mīlestības un saskaņas veicināšanai pāra attiecībās.

Pasākuma noslēdzošajā dienā bija aicinātas dalībnieces ar visām ģimenēm, lai vecinātu  savstarpējo komunikāciju un labāk izprastu ģimenes kopīgās vērtības. Šajā pasākuma dienā uzsvars tika likts uz projekta laikā jaunizveidoto ģimenes spēli. Spēle veidota tā, lai varētu novērtēt ģimenes kopīgo izpratni vienam par otru, vienotību un saliedētību.  Atšķirībā no daudzām citām spēlēm, spēlē punktus krāj visa ģimene kopā, un ir iespējams izvērtēt ģimenes progresu laika dimensijā, spēli spēlējot regulāri, pa noteiktiem intervāliem.

Pasākumu ciklā laikā savā pieredzē par ceļu uz sevis atrašanu sirsnīgi un pašaizliedzīgi dalījās Līga Broduža – dodot iedvesmu dalībniecēm un parādot to, ka vienmēr ir risinājumi pat visgrūtākajās dzīves situācijās un spēks ir katrā no mums, kurš tikai ir jāapzinās un jāizmanto. Savukārt ar personīgo pieredzi un vērtīgām atziņām par saskanīgu attiecību veidošanas pamatprincipiem dalījās piecu bērnu mamma Inese Mekša, bet pasākuma noslēdzošajā dienā par saviem laimīgu bērnu audzināšanas principiem stāstīja trīs bērnu mamma Alise Kalpiņa.

Pasākuma cikla saturs un pieaicinātie lektori tika augstu novērtēti, lielākajai daļai no pasākuma dalībniekiem atzīstot, ka saņemtais pilnībā atbilda tam, kas tika no šī projekta gaidīts vai pat pārsniedza iecerēto. Kāda no dalībniecēm atzīst: ”No visām pasākuma nodarbībām dabūju vērtīgas atziņas un noderīgu informāciju. Ir ko paņemt priekš sevis un noteikti to likšu lietā ikdienā.”. Īpaši tika atzīmēts, ka pasākums veicinājis ieklausīšanos vienam otrā un ģimenes locekļu vēlmju un vajadzību labāku izpratni, kas rezultātā veicina kopības sajūtu, saskaņu, kvalitatīvu komunikāciju un ģimenes kopējo izaugsmi.

Projekta „Ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai” vadītāja Inese Kukle atzīst: “Kā pārliecinājos pasākuma gaitā, kā arī no projekta noslēguma anketās minētājām atbildēm, šādi pasākumi ir ļoti vajadzīgi. Vēlos atzīmēt arī projekta laikā tapušo ģimenes spēli, kura  veicina vērot un iedziļināties citos ģimenes locekļos, kā arī savās izjūtās, darbībās, rosina izvērtēt notiekošo un svarīgo arī spēles starplaikos. Priecāšos, ja jaunizveidotā spēle sekmēs priekpilnu kopā būšanu un saskaņas vairošanu ģimenē.”

Projekts tika realizēts biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Top
Mainīt izmēru