Sākums » Jaunumi » Ķekavas novada Mežinieku kopiena noslēdz kapacitātes stiprināšanas projektu

Ķekavas novada Mežinieku kopiena noslēdz kapacitātes stiprināšanas projektu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ar tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumu par gūtajām atziņām projektā, noslēdza Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas projektu “Biedrības pāreja nākamajā attīstības posmā”.

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”, kas apvieno Ķekavas pagasta Mellupu un Plakanciema apkaimes iedzīvotājus, pēdējā gada laikā gan realizēja jau par tradīcijām kļuvušos pasākumus, gan veidoja jaunus, gan ieviesa Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu. AIF ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.

Projekts aizsākās 2021. gada maijā un noslēdzās šā gada februārī, un tā mērķis bija ielikt ilgtspējīgu pamatu biedrības attīstībai nākotnē. Pa šo laiku realizētas tādas aktivitātes kā apkaimes zīmola veidošana, mājaslapas izstrāde (www.mezinieki.lv), 3 apmācības,  pieredzes apmaiņas braucieni pie četrām Latvijas kopienām, ziedojumu vākšanas kampaņa iedzīvotāju kopējām iniciatīvām, kuras laikā saziedoti vairāk kā 1200 EUR, iedzīvotāju sociālā aptauja, kurā piedalījās 130 respondenti (32% no apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem). Aptauja ļāva apzināties kopienas iekšējos resursus un iegūt vērtīgu informāciju, lai kopīgā darbā izveidotu datos un aktuālā informācijā balstītu Stratēģisko attīstības plānu nākamajiem trijiem gadiem. Plāna izstrādes process ļāvis kopienai apzināties tās stiprās un vājās puses, nodefinēt tālākās attīstības vajadzības un izvērtēt optimālāko ceļu to sasniegšanai. Plāna izveidē piedalījās vairāk kā 40 apkaimes iedzīvotāji, savukārt publiskajā apspriešanā – vairāk kā 30 mājsaimniecību. Šis kopīgi paveiktais darbs veicinājis Mežinieku pilsoniskās sabiedrības saliedētību un iesaisti, dodot iespēju visiem iedzīvotājiem paust savu viedokli, sekmējis biedrības misijas un kopējo mērķu apzināšanos, līdz ar to – stiprinājis kopienu kopumā.

Projekta noslēgumā biedrība tiešsaistē dalījās ar projekta laikā gūto pieredzi ar citām Latvijas kopienām un aktīvajiem iedzīvotājiem, kā arī izveidoja platformu “KOPIENA KOPIENAI” apkaimju kopienu savstarpējai sadarbībai un atbalstam, tādejādi projektā radot pienesumu ne tikai Mežinieku kopienai, bet arī visai kopienu kustībai Latvijā. Jāatzīmē arī projekta ietvaros veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Norvēģijas Universitātes Zaļās attīstības koledžu, kas gan deva plašāku skatījumu uz kopienas tālāko attīstību, gan iedrošināja jauniem izaicinājumiem.

Līdz ar projekta realizāciju ir noslēdzies viens liels posms biedrības attīstībā: no darbības veida “no pasākuma uz pasākumu” biedrība ir pārgājusi uz mērķtiecīgu, kopienas  attīstības stratēģijā balstītu, strukturētu darbību. Kā atzīst projekta vadītāja Inese Kukle, projektā izvirzītais mērķis ir sasniegts un ir sperts plats solis, lai radītu vidi kopīgām iedzīvotāju iniciatīvām un sadarbībai nākotnē.

Informāciju sagatavoja biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” 14.03.2022.

Top
Mainīt izmēru