Sākums » Jaunumi » Ķekavas novada iedzīvotājām – iespēja iziet “Viņpus robežām”

Ķekavas novada iedzīvotājām – iespēja iziet “Viņpus robežām”

Ķekavas novada biedrība “Sociālās inovācijas centrs” kopš pērnā gada rudens uzsāka īstenot Projektu “Viņpus robežām”, kas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, ar Partnerības “Daugavkrasts” un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Projekta ietvaros pirmo reizi apvienojām neirolingvistisko programmēšanu, jaunas uzvedības ģeneratora metodi, dažādas personības attīstības metodes savienojot tās ar intuitīvo gleznošanu. Šāds apvienojums tika izmantots, lai dalībnieces maksimāli efektīvi apgūtu jaunus uzvedības veidus, jaunu stratēģiju, neitralizētu kādu savu negatīvu rīcību (piemēram prokrastināciju), iemācītos mainīt un pilnveidot kaut ko savā uzvedībā, rastu risinājumu problemātiskām situācijām, risinātu emocionāla rakstura problēmas, gūtu motivāciju mērķu realizēšanai, saskatītu iespējas jebkurā problēmā vai situācijā un vēl daudz ko citu.

Projekta mērķgrupa bija novada sievietes, pirmām kārtām, no riska grupām – jaunās māmiņas, pirmspensijas vecuma dāmas, gan arī jebkura novada dāma, kura sajuta sevī vēlmi darīt lietas savādāk, mainīt kaut ko savā ikdienā, lai ilgtermiņā sasniegtu jaunus, labākus rezultātus jebkurā savas dzīves sfērā.

Apmācību mērķis bija veicināt uz izglītību un veselīgu dzīvesveidu motivētas sabiedrības izaugsmei, kas ir pamatieguldījums novada attīstībā. Apmācību laikā katrai dalībniecei bija iespēja apgūt iemaņas, ko viņa varēs izmantot savā ikdienā, lai veiksmīgi iesaistītos sabiedriskos, sociālos projektos un aktivitātēs, papildinot sociāli aktīvu un ar iniciatīvu apveltītu iedzīvotāju skaitu novada teritorijā. Vispārējais projekta mērķis bija veicināt stabilu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos.

Projekta laikā tika izstrādāts Mācību metodiskais materiāls – metodikas apraksts, soli pa solim pielietošana, praktisko uzdevumu izstrāde un pielietošanas metodika, ko var izmantot šādu apmācību īstenošanai apmācību organizatori.

Savukārt metodiskās kartiņas “Viņpus robežām” ir 52 kartiņu komplekts, noteiktā metodoloģiskā secībā, kur katras nedēļas plāns vai uzdevums loģiski noved pie nākamās nedēļas uzdevuma. Ar šo kartiņu palīdzību dalībniekiem tiek dota iespēja radoši, neformālā gaisotnē, nostiprināt pozitīvus ieradumus – mērķi, realizācija un sasniegumi ir jāplāno. Kartiņas nav piesaistītas konkrētā gada mēneša datumam, līdz ar ko kartiņu lietošanas uzsākšana ir katra paša brīva izvēle.

Metodoloģiskās kartiņas ir pieejamas jebkuram interesentam, bet īpaši Ķekavas novada iedzīvotājiem, bez maksas digitalizētā formātā lejupielādei un izdrukai:

Uzdevumu kartiņas katrai nedēļai “Viņpus robežām”

Metodika “Viņpus robežām”

Projekta laikā tika īstenotas divas klātienes nodarbības Ķekavas novada apkaimēs Daugmalē un Baložos, kā arī Ķekavā. Kopā Ķekavas novadā projektā iesaistījās ap 45 dalībniecēm. Nodarbības katrai grupai tika īstenotas ar vismaz nedēļas intervālu, kur dalībniecēm tika dots praktiskais darbs izpildei līdz nākamajai tikšanās reizei. Nodarbību laikā tika izmantotas vairākas metodes, kas katrai grupas dalībniecei ar nodarbību vadītājas, resursu treneres Ilzes Eglītes atbalstu ļāva apgūt, kā efektīvi izmantot savus resursus mērķa sasniegšanai, kā atrast resursus, kā plānot, ko neplānot, kā izvērtēt iespējamos riskus un kāda veidā izvairīties vai samazināt risku ietekmi uz sasniedzamo rezultātu. Savukārt otrajā nodarbībā tika dota iespēja “ātri” ieraudzīt rezultātu, pārkāpjot pāri “nemāku” vai “nevaru” slieksnim, un izzīmējot, radot brīnišķīgus mazus mākslas darbus. Bet varbūt nemaz ne tik mazus! Jo katrs mazais solis ir liels, ja tiek sperts attīstības virzienā!

Pēc klātienes nodarbībām katrai grupai tika organizēta viena tiešsaistes grupas atbalsta nodarbība. Katras grupas dalībniecēm pēdējā nodarbībā tika uzdoti mājas darbi – gan individuāli, gan visa grupai, piemēram, bija jāmācās saņemt “Nē”, kas arī izrādījās lielākais izaicinājums.

Atbalsta nodarbības laikā dalībniecēm bija iespēja ne tikai dalīties ar savu pieredzi ar mājas darbiem un izaicinājumiem, bet arī analizēt individuālā darba ar sevi, izmantojot metodiskās kartiņas, rezultātus. Bija iespēja dalīties, kas sanāca, kas nesanāca, kā labāk virzīties tālāk, kā arī saņemt Ilzes Eglītes padomus un ieteikumus. Tāpat dalībnieces labprāt dalījās ar dažādiem jaunumiem un personiskās attīstības virzieniem, mazajiem solīšiem, kas sperti kopš dalības projekta pasākumos.

Arī pēc projekta pabeigšanas mēs turpināsim uzturēt sociālo vietni katrai grupai, dodot iespēju dāmām sadarboties, atbalstīt vienai otru, kā arī laiku pa laikam izpildīt vēl kādu treneres Ilzes Eglītes uzdoto izaicinājumu! Jo kopā iet ir vieglāk!

Top
Mainīt izmēru