Sākums » Jaunumi » Ķekavas novadā ar LEADER atbalstu uzstādīti interaktīvi tūrisma stendi

Ķekavas novadā ar LEADER atbalstu uzstādīti interaktīvi tūrisma stendi

Interaktīvajos tūrisma informācijas stendos turpmāk būs pieejama visa aktuālā informācija par tūrisma iespējām Ķekavas novadā: tūrisma maršruti, pasākumi, aktivitātes un tūrisma uzņēmumu piedāvājumi, tostarp informācija par vairākām stāstu takām un dažādu garumu velomaršrutiem, kas savieno Ķekavas novadu ar Rīgu un citiem Pierīgas novadiem.

LEADER projekta “Tūrisma informācijas sniegšanas un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā” (Nr. 22-04-AL09-A019.2201-000002) ietvaros uzstādīti divi interaktīvie tūrisma informācijas stendi – viens pie Doles Tautas nama Ķekavā un viens pie Baložu Kultūras nama Baložos. Projekta kopējās izmaksas ir 26853.03 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 20330.57  eiro. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER” biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2.1.rīcību “Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība”).

 

 

Top
Mainīt izmēru