Sākums » Jaunumi » Ķekavas iedzīvotāju kopienas: kā tās veidot?

Ķekavas iedzīvotāju kopienas: kā tās veidot?

Jūlijā sākumā tikāmies Ķekavā, Doles Tautas namā, lai kopā ar Ķekavas iedzīvotājiem un biedrību pārstāvjiem diskutētu par iedzīvotāju kopienu veidošanos, biedrību darbību un sadarbību, iekļaušanos kopējā Ķekavas novada nevalstisko organizāciju darbā. Diskusijās centāmies atbildēt uz jautājumiem: vai Ķekavā ir vajadzīga iedzīvotāju kopiena? vai tā veidojama viena visai Ķekavai, vai katrā apdzīvotajā vietā, piemēram, Odu kalns, vecā/ jaunā Ķekava, Vimbukrogs, un citas? vai kopienai jāveidojas apdzīvotājās vietās, vai varbūt to var veidot interešu grupu pārstāvji: jaunās ģimenes, dejotāji, sportisti, jaunieši, pensionāri.

Turpinājumā būtiskākās atziņas no tikšanās:

Ķekavā kopiena jāsāk veidot ar interešu pasākumu palīdzību, piemēram, danču vakari, spēļu vakari, iespējams iesaistot ne tikai Ķekavas, bet arī Ķekavas novada iedzīvotājus, tādejādi veidojot lielāku kopienu;

“Neapgūts potenciāls” ir jaunās ģimenes ar bērniem, jo maz aktivitāšu un iespēju iesaistīties novada dzīvē, bieži vien jūtas aizmirsti, bet ir gatavi darboties;

Doles Saviesīgā biedrība varētu būt Ķekavas iedzīvotāju kopienas kodols, bet nepieciešami jauni spēki/ palīgi, lai veidotos komanda, kura gatava darboties ar kopienas veidošanu, pasākumu rīkošanu;

Jāiesaista arī pensionāru biedrības pārstāvji un viņu iespējas caur saviem kanāliem nodot informāciju uz Ķekavas novada apdzīvotajām vietām, un tādejādi veicināt kopīgu darbošanos, iedzīvotāju aktivizēšanu;

Pie Jenčiem veidojas viensētu kopiena, kuras pārziņā/ īpašumos ir dabīgās pļavas, un, iespējams, ar domubiedru palīdzību arī šī varētu kļūt par interesantu kopienu, kas visā Ķekavas novadā māca un palīdz atjaunot šādas pļavas, rīkojot dažādus pasākumus.

Tikšanās ar Ķekavas nevalstiskā sektora pārstāvjiem notika biedrības “Partnerība Daugavkrasts” realizētā projekta „Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/041, ietvaros. Projekts tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOFonds2022

Top
Mainīt izmēru