Sākums » Jaunumi » Ķekavā izveidota pirmā Biohumusa un Kalifornijas hibrīdslieku ražotne

Ķekavā izveidota pirmā Biohumusa un Kalifornijas hibrīdslieku ražotne

Biohumusa ražotnes kontaktinformācija:

Irēna Auziņa
t.: +371 26413695
e-pasts: irena.auzina@inbox.lv

Ir noslēdzies Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētais projektu konkurss, kurā ikvienam interesentam, neatkarīgi no tā juridiskās statusa ( individuālais komersants, SIA, AS, Biedrība vai nodibinājums), bija iespēja sagatavot projekta pieteikumu un sa;nemt finansējumu savas projekta idejas realizācijai.
Iespēju saņemt finansējumu projekta realizācijai izmantoja arī Individuālais komersants IK „Valdis un I”, kuri projekta rezultātā izveidoja pirmo biohumusa un Kalifornijas sarkano hibrīdslieku audzētavu Ķekavā. Projekta rezultā tika iegādātas 420 plastmasas kastes ražošanas procesa nodrošināšanai, eļļas radiatorsražošanas telpu apsildei, elektroniskie svari un higrometrs – termometrs.
Papildus tam, projekta ietvaros ir radīta jauna darba vieta, nodarbinot II.grupas invalīdi biohumusa un sarkano hibrīdslieku ražotnē. Uzņēmums ir plānojis gada laikā saražot 10 tonnas biohumusa un 600 kg Kalifornijas sarkano hibrīdslieku gadā. Viesojoties izveidotajā biohumusa un Kalifornijas sarkano hibrīdslieku ražotnē pie Irēnas Auziņas, bija iespēja apskatīt, kā tiek iegūts biohumuss – plastmasas kastēs ir ievieti kūtsmēsli, dārzeņu un zāles pārpalikumi, kuros tiek ievietotas Kalifornijas sarkanās hibrīdsliekas. Lai nodrošinātu izejvielu pārstrādi biouhumusā un nodrošinātu sliekām labvēlīgus „dzīves un darba” apstākļus, periodiski mitrinot un piebarojot sliekas, kuras pārstrādā izjemtaeriālu augstvērtīgā, bioloģiskā kompostā – biohumusā. Kā liecina Latvijas biouhumusa un Kalifornijas sarkano slieku audzētāju asociācijas sniegtā informācija, biouhumus ir 8 – 9 reizes efektīvāks augsnes piebarošanas līdzeklis kā kūtsmēsli, un cenas ziņā biohumuss ir tikai 2-3 reizes dārgāks par kūtsmēsliem. Izmantojot biohumusu augu piebraošanai un augsnes uzlabošanai, tiek gan uzlabota augsnes struktūra, gan samazinās nezāļu daudzums, kā arī izaudzētā produkcija ir daudz veselīgāka un nekaitīgā cilvēkam, jo sliekas biohumusa ražošanas procesā iznīcina visas baktērijas un kaitēkļu oliņas.

Kādēļ tieši biohumuss un kalifornijas sarkanās hibrīdsliekas? „Pirmkārt – ieguldījumi ražotnes izveidē, kaut arī bija lieli, tomēr bija daudz mazāki, nekā tad, ja būtu jāveido cita uzņēmējdarbības niša. Otrkārt – šobrīd visi Latvijas biohumusa ražotāji kopā nespēj saražot tik daudz vērtīgā mēslojuma, cik pieprasa ārvalstu partneri. Tas nozīmē, ka šai biznesa nišai ir perspektīva Latvijā. Treškārt – saražotās sliekas ir iespējams nodot proteīna pārstrādei Rēzeknē, vai pārdod makšķerniekiem.Ieguvēji būs visi – gan Ķekavas novada makšķernieki, gan dārzkopji un dārzu mīļi, gan arī nodarbinātās personas”

Varbūt šī nodarbe nav tik peļņu nesoša kā citas, tomēr mazais un vidējais uzņēmējs Ķekavā ir pamatā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un dzīves kvalitātes veicināšani. Varbūt šis piemērs iedrošinās arī citus Ķekavas novada iedzīvotājus izveidot biohumusa un kalifornijas sarkano hibrīdslieku ražotni, vai dos ierosmi citām biznesa idejām.

Irēna Auziņa

Top
Mainīt izmēru