Sākums » Jaunumi » Kas ir laba NVO un pašvaldības sadarbība?

Kas ir laba NVO un pašvaldības sadarbība?

Fokusgrupa Ķekavas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem: “Kas ir laba NVO un pašvaldības sadarbība?” notiks šā gada 23.februārī pl.16.30-18.00 zoom platformā.

Pieteikties fokusgrupai rakstot uz epastu: info@daugavkrasts.lv

Fokusgrupu vadīs domnīcas Providus vadošās pētniece Līga Stafecka.

Fokusgrupas mērķis ir apzināt NVO viedokli par to, kādu tās vēlētos attīstīt NVO un pašvaldības sadarbību, kā arī, cik lielā mērā, kādos jautājumos un cik bieži ir gatavas iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Fokusgrupā iegūtā informācija tiks izmantota vadlīniju izstrādei.

Galvenie jautājumi, kas tiks pārrunāti fokusgrupā:

  1. Cik lielā mērā pašreiz esošā NVO – Ķekavas novada pašvaldības sadarbība atbilst Jūsu priekšstatam par sadarbību: kas strādā veiksmīgi un kā pietrūkst?
  2. Kāds ir vērtējums par šādām sadarbības formām: konsultatīvās padomes, dalība komiteju & komisiju sēdēs (arī domes sēdēs) – vai ir pieredze un cik tā ir bijusi efektīva?
  3. Kādus jaunus mehānismus vajadzētu pašvaldībā attīstīt, ņemot vērā novada paplašināšanos, cilvēku paradumu maiņu un citus aspektus?
Top
Mainīt izmēru