Sākums » Sadarbības projekti » ECO NORTH – jauniešu projekts » Jaunieši mācās būt uzņēmēji

Jaunieši mācās būt uzņēmēji

Šī gada nogalē, 1. un 2.novembrī, jaunieši no Ropažu, Baložu un Mālpils vidusskolām satikās, lai kopā mācītos būt uzņēmējiem.

Radošā gaisotnē, patīkamā un atraktīvā kompānijā, vidusskolas vecuma jaunieši uzsāka apmācību ciklu projektā “Eko ziemeļos/Eko north”, projekta Nr. 18-00-A019.333-000018.

Pirmās apmācības notika Ķekavas novada Baložu vidusskolā. Seminārs “Radošs starts uzņēmējdarbībā” ietvēra dažādas komandu veidošanās aktivitātes un pieredzes stāstus, liekot noprast, kādi izaicinājumi un šķēršļi jāpārvar uzņēmējam, kādas personīgās īpašības un prasmes vajadzētu attīstīt, lai iespējami veiksmīgāk spētu darboties biznesa vidē.

Dienas laikā tika izspēlēta stratēģiska uzņēmējdarbības simulācijas spēle, kuru jaunieši veica komandās. Topošie uzņēmēji caur praktiskiem lēmumiem un rīcību mācījās: kā izvirzīt mērķus, plānot laiku, kā izvērtēt un uzņemties riskus un vadību, kā komunicēt ar komandu, cik būtiska ir lomu sadale komandā, kā veidot sadarbību ar banku un partneriem, kā strādāt ar naudu un atskaitēm utml.

Tāpat kā reālā uzņēmējdarbībā, simulācijas spēlē jauniešiem nācās saskarties ar neparedzamiem apstākļiem. Tas dažkārt radīja pilnīgu apjukumu un jauniešiem, tāpat kā nereti jauniem uzņēmējiem, ir neskaidri spēles nosacījumi, neizpratne par bankas (finansētāja) prasībām, ieskaitot prasības par dokumentāciju. Spēles noslēgumā jauniešiem kļuva skaidrs, kāpēc ir svarīgi definēt mērķi un plānot resursus. Un gandrīz katrs beigās varēja pateikt, kādas kļūdas pieļāvuši sākumā un ko darītu citādāk. Prieks, ka spēles laikā jauniešos arvien vairāk sāka izpausties reālam uzņēmējam piemītošu īpašību un darbību kopums.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi un metodēm partneru teritorijās. Tāpēc turpmākajās tikšanās reizēs un nodarbībās jaunieši dosies ciemos pie uzņēmumiem, klausīsies un uzdos jautājumus jaunajiem uzņēmējiem un mācīsies radīt savu uzņēmumu.

Mēs ļoti ceram, ka pasākuma organizatoru pārliecība, ka par uzņēmēju var kļūt jebkurš, iedrošināja arī jauniešus. Paldies visiem, kas piedalījās, un uz tikšanos nākamajā nodarbībā decembrī!

Infromāciju sagatavoja biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, Eva Haberkorne-Vimba

Top
Mainīt izmēru