Sākums » Jaunumi » Izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Pēc biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”. Pētījumu izstrādāja SIA “Projekts 3i”.

Izvirzītie pētījuma uzdevumi:

1. Apkopot esošajā attīstības stratēģijā un vidusposma izvērtējumā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos

2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa

3. Izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos projektus, kas finansēti attīstības stratēģijas ietvaros pēc vidustermiņa novērtējuma

4. Izvērtēt stratēģijas rezultatīvo radītāju sasniegšanu visā stratēģijas ieviešanas periodā

5. Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai

Pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai” pieejams šeit.

Top
Mainīt izmēru