Sākums » Jaunumi » Īstenots projekts par latviskās dzīves ziņas ciklu

Īstenots projekts par latviskās dzīves ziņas ciklu

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” 2014.gadā ir realizējusi projektu ”Pilnveido sevi”. Projekta ietvaros Ķekavas novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt latviskās dzīves ziņas lekciju ciklu, tādējādi rosinot tradicionālo kultūras vērtību izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojumu katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.

Lekciju ciklā „Pilnveido sevi” tika apskatītas dažādas savstarpēji viena otru papildinošas tēmas – gadskārtu folkloras tradīcijas, iepazīts latviešu kultūrai raksturīgais saules kalendārs (saules riti), latviskais ornaments, vārda spēks, latviešu zīmes – to nozīme, pielietojums, kā arī citas tēmas.

Lekciju cikls aizsākās ar Ilgas Reiznieces Jāņu dziesmu danču un rotaļu meistarklasi Doles Tautas namā, tai sekoja Līgas Reiteres lekcija par latviešu gadskārtām, S.Krišmanes lekcija par Saules ritiem (latviešu kultūrai raksturīgo saules kalendāru) un Z.Kārkliņa ievada tēma par zīmi. Septembrī Ķekavas kultūras namā notika Janīnas Kursītes lekcija „Ornaments un maģija. Vārda spēks” un Ziedoņa Kārkliņa nākamā lekcija „Baltu zīmes”. Oktobrī notika latviskās dzīves ziņas lekcija „Rudens ieražas. Bluķa vakars”, ko vadīja lektore Sarmīte Krišmane. Savukārt novembrī ar lekciju „Augu enerģētiskā vērtība” pie mums atkārtoti viesojās dziednieks Ziedonis Kārkliņš. Kā saka pats Ziedonis Kārkliņš: “Strādāju ar cilvēkiem, kuri ir spējīgi man uzticēties un ir gatavi paši rūpēties par savu veselību un negaida nepamatotus brīnumus no kaut kā. Dzīves kredo: nekad nav tik labi, lai nevarētu būt vēl labāk.”

Noslēdzošais lekciju cikla pasākums notika novembra beigās Doles Tautas namā kā Spēka dziesmu vakars. Uz kopīgu sadziedāšanos latviešu tautasdziesmās tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Ar skanīgu dziesmu visus klātesošos priecēja Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Ritums folkloras kopa „Laiva” (vadītāja Anda Ābele). Sanākušie baudīja šo sadziedāšanās vakaru ar latviešu tautas dziesmām un mūzikas instrumentu – kokļu, stabuļu, bungu pavadījumā.

Projekta noslēgumā tika veikta lekciju cikla apmeklētāju aptauja. Izvērtējot aptauju, tika secināts, ka šis lekciju cikls ir guvis pozitīvas atsauksmes un vairākkārt tika izteikta vēlme turpināt iesākto. Tāpēc būsim pateicīgi par jaunu ierosinājumu saņemšanu uz e-pastu: daugava2000@inbox.lv.

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” realizēja projektu ”Pilnveido sevi” ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu, Ķekavas novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa ietvaros.

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsaka vislielāko pateicību par aktīvu iesaistīšanos un līdzdalību projekta realizācijā Agitai Eizenbergai, Ķekavas pagasta kultūras centra direktorei Vēsmai Ozoliņai un Doles Tautas nama organizatorei Andai Kirilovai.

Top
Mainīt izmēru