Sākums » Jaunumi » Ieskats seminārā “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

Ieskats seminārā “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

2020.gada 4.martā, labdarības organizācijas “Tuvu” telpās, notika seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” pašvaldību darbiniekiem, esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros.

Seminārā ar iedvesmas stāstiem un praktisku informāciju par sociālās uzņēmējdarbības iedzīvināšanu un attīstību savās teritorijās, dalījās Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, Rīgas domes Labklājības departamenta direktors Juris Osis, SIA “LEARN IT” dibinātāja Linda Sinka, RB Cafe idejas īstenotājs Māris Grāvis un “PROVIDUS” pārstāve Agnese Frīdenberga, nostiprinot pārliecību, ka pašvaldība, sadarbojoties ar sociālajiem uzņēmumiem ir efektīvs rīks dažādiem izaicinājumiem.

Seminārā tika diskutēts par tēmām:

“Kādi ir Sociālā uzņēmuma likumā paredzētie sociālā uzņēmuma ieguvumi un atbalsta instrumenti” – pašvaldības atbalsta instrumenti, kā piemēram nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, īpaši atvieglojumi attiecībā uz atsevišķām saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu grupām, tiesības piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām u.c.

“Pašvaldības – sadarbība un atbalsts” – pašvaldībām šobrīd nav pienākums atbalstīt sociālos uzņēmumus, taču, tā kā sociālie uzņēmumi risina tās pašas problēmas, kas ir arī pašvaldību redzeslokā, pašvaldības varētu būt ieinteresētas veidot dažāda veida sadarbības: tiešo sadarbību vai pakārtoto sadarbību.

Tiešās sadarbības variantā pašvaldība var būt kā sociālo uzņēmumu klients – tā var pirkt preces vai pakalpojumus. Pašvaldība noteiktos gadījumos var izsludināt iepirkumus, kuros aicina piedalīties tikai sociālos uzņēmumus. Pašvaldība var deleģēt sociālajam uzņēmumam konkrētu pašvaldības uzdevumu un piešķirot tam attiecīgu finansējumu, pamatojot, ka ne vienmēr katrai problēmai nepieciešams radīt pašvaldības iestādi, bet pašvaldība veiksmīgi var izmantot sociālā uzņēmuma pakalpojumus, kas risina kādu no sociāli neaizsargāto grupu vajadzībām un problēmām.

Savukārt pakārtotas sadarbības rezultātā pašvaldība var arī netiešā veidā atbalstīt sociālos uzņēmumus (SU) – infrastruktūras pieejamības nodrošināšana, informatīvais atbalsts, izglītošanas pasākumi, jomas iekļaušana politiskajos dokumentos.

Dienas gaitā dzirdēto un redzēto, apmeklētājiem bija iespējams apkopot darba grupās, kur apmeklētāji radīja idejas un risināja jautājumus :

  • Ko pašvaldības var darīt un piedāvāt, lai veicinātu sociālo uzņēmējdarbību un veidotu/uzlabotu sadarbību ar SU ?
  • Ko SU var darīt un piedāvāt, lai veidotu/uzlabotu sadarbību ar pašvaldībām?
  • Kas pašvaldībai reāli ir vajadzīgs (preces/pakalpojumi/sociālo problēmu risinājumi), ko var piedāvāt SU?
  • SU un pašvaldību sadarbības formāti un rīki (konkrēti un praktiski risinājumi)?

Lai turpinātu attīstīt sociālās uzņēmējdarbību mūsu teritorijās, no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim  Gulbenes novada atpūtas kompleksā “Dīķsalas” notiks Biznesa ideju attīstības “laboratorija”, kas būs nākamā aktivitāte LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Laboratorijas mērķis ir topošajiem sociālajiem
uzņēmējiem, kuriem ir idejas biznesa realizācijai, palīdzēt attīstīt šīs idejas, sniedzot iespēju savstarpēji iepazīties un sadarboties ideju attīstīšanā, gūt zināšanas no projektā iesaistītājiem ekspertiem un mentoriem, kas pārstāvēs dažādas, ar biznesu saistītas, jomas.

Sadarbības projektu realizē biedrības :

  • “Partnerība Daugavkrasts” – www.daugavkrasts.lv
  • “SATEKA” – www.sateka.lv
  • “Lauku partnerība “Lielupe” – www.partneribalielupe.lv
  • “Darīsim paši!” – www.darisimpasi.lv
  • “Pierīgas partnerība” – www.pierigaspartneriba.lv

Informācijai seko līdz iesaistīto partnerību mājas lapās un FB lapās.

Informāciju sagatavoja: Ieva Birbele, biedrība “Darīsim paši!”

Top
Mainīt izmēru