Sākums » Jaunumi » Iegūts finansējums senioru kolektīvu deju apavu iegādei

Iegūts finansējums senioru kolektīvu deju apavu iegādei

Projektu konkursā Ķekavas pagasta līnijdeju un kantrideju kolektīvu dejotāju projekts „Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja” iegūst finansējumu senioru deju kolektīvu deju apavu iegādei.

Lai iegūtu finansējumu deju apavu iegādei, biedrība „LA-TE”, kurā darbojas Ķekavas pagasta līnijdeju un kantrideju kolektīvu dejotāji, piedalījās BDR Partnerības „Daugavkrasts” izsludinātajā ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ar projektu „Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja”.

Par iegūto finansējumu tika iegādāti deju apavi senioru kolektīvu dejotājiem, kuri – jau ar jaunajām deju kurpēm kājās, 21.janvārī piedalījās Latvijas līnijdeju un kantri vesterna deju reitinga sacensībās Lapmežciemā un ieguva godalgotas vietas.

Biedrība “LA-TE”

01.02.2017.

Publicēts: Parkulturu.lv

Top
Mainīt izmēru