Sākums » Jaunumi » Iedvesmojošā pasākumā „Uzmanību, sētā draudzīgs kaimiņš!” rasti risinājumi kopienu veidošanai

Iedvesmojošā pasākumā „Uzmanību, sētā draudzīgs kaimiņš!” rasti risinājumi kopienu veidošanai

Lai iedvesmotu novadu iedzīvotājus, kuri ir gatavi iesaistīties savu kopienu veidošanā, biedrības „Pierīgas Partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” 8.jūnijā aizvadīja virtuālo satikšanos kaimiņiem pasākumā „Uzmanību, sētā draudzīgs kaimiņš!”.

Ar savu bagātīgo kopienu veidošanas pieredzi un redzējumu dalījās Āris Ādlers, kurš pastāstīja par kopienas gara būtību – kas tas ir, kā to atrast un veidot. Savukārt ar pieredzi kopienas veidošanā un darbībā dalījās Engures viedās kopienas pārstāves Daina Dubra un Jolanta Kraukle.

Aptverot visus partnerību pārstāvētos novadus (Mārupe, Babīte, Olaine, Ķekava, Baldone), un pat iesaistoties arī citiem tālākiem ciemiem, kopienām kā Kākciems, notika kopīga dalībnieku diskusija, kā pašiem sākt veidot pārmaiņas savā dzīves vietā un kādi būtu soļi, lai palīdzētu atrast kopīgu valodu.

Rezultātā tika identificēti šādi padomi, kas varētu palīdzēt kopienu veidošanā:

– Apzināties kādi ir esošie resursi, t.sk. cilvēku, kādas NVO jau darbojas apkaimē/apkārtnē, lai atrastu kopdarbību un pašiem „jāatver savi vārti”, t.i. jābūt gataviem sarunām ar kaimiņiem un tikšanās iespējām sākotnēji savās mājās.

– Esot kopienā, nemācīt, kā citam jādzīvo, bet pieņemt to dažādību kopienā, cieņu.

– Jāprasa iedzīvotāju viedokli: aptaujas, diskusijas utt.

-Lai iedrošinātu cilvēkus satikties, var organizēt kopīgu pasēdēšanu, kopā darīšanu un kopā ēšanu.

– Dažādu problēmsituāciju risinājumu meklēšana, piem., pašvaldības ūdensvada ievilkšana u.tml. lietas var būt kā pirmais solis, lai kopīgi runātu, diskutētu, iesaistītu iedzīvotājus.

– Izmantot kopienas telpu vai vietu kā regulāru sarunu norises vietu.

– Uzdrīkstēties aktīvajiem kopienu veidotājiem iet pie cilvēkiem sarunāties – individuāla uzrunāšana būs daudz efektīvāka nekā sociālie tīkli, komunikācijas kanāli.

– Lai atrastu līdzīgi domājošos, tos meklēt ar dažādu interešu nodarbībām, piemēram, sports, suņi, rokdarbu pulciņi u.tml.

– Kaimiņu savstarpējo sadarbību var ietekmēt „pa ķēdīti”: vieni sāk, un tad nākošie pievienojas, pārņem  iniciatīvas.

– Veidot regulārus pasākumus, notikumus, kur pulcēties iedzīvotājiem, satikties un veicināt diskusiju par dažādiem kopienai būtiskiem jautājumiem;

– Cilvēku uzrunāšanai izmantot kopienas iedzīvotāju “potenciālu” – mākslinieki, sportisti, u.c., kuri var aizraut uz sadarbību ne tikai pieaugušos, bet arī bērnus, caur kuriem uz sadarbību nāks arī pieaugušie.

– Brīvprātīgo principa pielietošana dažādu pasākumu rīkošanā, kas apvieno kopienu un liek kopā pavadīt svētkus, reizēm vakarus un brīvdienas.

– Sākt ar mazākiem sapņiem un idejām,  ko var piepildīt un realizēt, un priecāties par to īstenošanu, izbaudīt procesu.

Pasākuma organizatori, „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts”, arī turpmāk ir gatavi sniegt atbalstu potenciāliem kopienu veidotājiem, tādēļ aicina Mārupes, Olaines, Ķekavas novadu iedzīvotājus pieteikties un  iesaistīties līdzdarbībā kopienu veidošanā. Tieši kopienu attīstība palīdzēs uzlabot visu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, labvēlīgāku vidi un iedzīvotājiem iespēju pašiem ietekmēt apdzīvotās vietas attīstību.

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, ietvaros, sadarbojoties biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Top
Mainīt izmēru