Sākums » Jaunumi » Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai”

Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai”

2019.gada 14.novembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Kamīnzālē 2.stāvā notiks Domnīca “Daugavas derība kopienu darībai”, kas būs diskusija par LEADER sadarbības projektu “Daugavabasmalas”, “Sēlijas Salas” un “Tūrisms kopā” rezultātiem.

Turpat no 13.-17. novembrim būs visu projeku izstāde.

Pasākuma programma

 10:30-11:00 Reģistrācija

11:00 – 11:15 Atklāšanas uzrunas

11:15 – 12:15 Ekspertu uzrunas

12:15 – 13:15 Paneļdiskusija “Kopienu darība”

13:15 – 14:15 Paneļdiskusija “Daugavas dimensija”

Pieteikšanās: http://ejuz.lv/domnica

Lai top redzams!

Projekta “Daugavabasmalas” partneru Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Ziedzeme”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”biedrība “Lauku partnerība Sēlija”Aizkraukles rajona partnerībabiedrība “Partnerība “Daugavkrasts””“Stopiņu Salaspils Partnerība”biedrība “Krāslavas rajona partnerība”biedrība “Preiļu rajona partnerība” mērķis ir paplašināt ap Daugavu esošo teritoriju ekonomisko potenciālu, rosināt tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Sadarbībā ar 21 pašvaldību, komersantiem, tūrisma aģentūrām, NVO un citiem stratēģiskajiem partneriem gada laikā organizēja vairāk nekā piecdesmit Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumus, tai skaitā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, astoņas daugaviešu Satikšanās un pētījumu ar divdesmit trīs fokusa grupu intervijām partnerību teritorijās, un citus.

Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” sadarbības projekta „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” mērķis ir aktīva, saliedēta kopiena kā sociālekonomiskās izaugsmes garants mazajām apdzīvotajām vietām. Projekta teritorijā ir definēti 17 vietējie tūrisma produkti, kas balstīti uz kopienu tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, prasmēm un, protams,  iedzīvotāju entuziasmu un iniciatīvām.  Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā un Secē.

Sadarbības projekta “Tūrisms kopā” partneri biedrība “Pierīgas partnerība“, “Lauku partnerība “Lielupe“” un “Partnerība Daugavkrasts“.  “Tūrisms kopā” mērķis ir tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: Babītes, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadam. Tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, izstrādāti tūrisma maršruti, organizētas mārketinga aktivitātes, tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības.

Top
Mainīt izmēru