Sākums » Jaunumi » Doles -Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošana ar LEADER atbalstu

Doles -Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošana ar LEADER atbalstu

Ar LEADER atbalstu atjaunots jumts Doles -Ķekavas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kas ir kultūrvēsturisks objekts.

Jumta nomaiņas rezultātā tika saglabāta kultūrvēsturiska celtne, kas Ķekavas novada iedzīvotājiem un viesiem kalpo reliģiskām un kultūras vajadzībām. Ēka ir arī nozīmīgs novada tūrisma objekts. Jumta nomaiņa turpmāk ļaus ēku vēl daudzpusīgāk izmantot dažādiem kultūras un reliģiskiem pasākumiem, un ēka būs pievilcīgāka un patīkamāka apmeklētājiem- novada iedzīvotājiem un viesiem.

Baznīcas ēka kalpos publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai un pieaugs baznīcas kā tūrisma objekta pievilcība.

Draudze daudzus gadus mērķtiecīgi strādā pie baznīcas atjaunošanas. Paveiktais 2016.-2019.gadā: veikta baznīcas interjera izpēte, restaurēta altārglezna un daļēji restaurēts altāris.

LEADER projekts īstenots biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2014. – 2020. gada ietvaros.

Top
Mainīt izmēru