Sākums » Jaunumi » Darba uzdevums

Darba uzdevums

Darba uzdevums

Pētījums ” Partnerības „Daugavkrasti” teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums

 

Darba uzdevums ir veikt partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu.

Pētījums mērķis ir izanalizēt stratēģijas ieviešanas procesu, formas, ar kurām ieviesta stratēģija un stratēģijas loma novada attīstībai kopumā, lai izanalizētu sasniegumus un trūkumus nākamā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei.

Pētījuma rezultātu izmantošana: Atbilstoši pētījuma rezultātiem, partnerībai jāspēj identificēt Vietējai rīcības grupas loma novada attīstībā, lai varētu uzsākt darbu pie plānošanas perioda 2014.- 2020. Vietējās teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes.

Pētījuma rezultātā partnerība spēs izvērtēt sava darba efektivitāti un ietekmi uz novada attīstību kopumā.

Pētījuma ilglaicīga ietekme: Identificējot trūkumus līdzšinējā partnerības darbā un stratēģijas ieviešanas metodēs, partnerība gatavojoties nākamajam plānošanas periodam varēs izvērtēt potenciāli nepieciešamās izmaiņas partnerības pārvaldē un, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, paredzēt nepieciešamos resursus partnerības darbības teritorijas attīstības stratēģijas struktūrā. Pētījuma rezultāti palīdzēs novērst dažādu teritorijas attīstībā iesaistīto organizāciju aktivitāšu dublēšanos, koncentrējoties uz atbilstošākajām dažādu organizāciju funkcijām.

 

Veicamie uzdevumi:

  1. Izvērtēt teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas procesu

  2. Novērtēt stratēģijas ieviešanas formu ietekmi uz novada teritorijas attīstību

  3. Izvērtēt partnerības stratēģijas lomu Ķekavas novada attīstībā

 

Darba uzdevuma izpildes metodes:

1. Veicot darba uzdevuma izpildi konsultēties un sadarboties ar biedrību „Daugavkrasti”

2. Informāciju apkopot pārskatāmi gan tekstā gan salīdzināmās analizējamās tabulās.

3. Veikt statistiskās un citas informācijas apkopošanu un analīzi;

4. Organizēt vismaz 10 Intervijas ar mērķa grupām;

5. Sagatavot atskaiti par pētījuma veikšanu, pievienojot visus izstrādātos dokumentus un aktivitāšu ieviešanas apliecinošos dokumentus.

6. Sagatavot prezentāciju (Power Point formātā) par pētījuma un veikto aktivitāšu rezultātiem.

7. Nodrošināt vismaz 2 publikācijas biedrības „Daugavkrasti” mājas lapai par pētījuma gaitu.

8. Pētījuma darba valoda ir latviešu.

 

Darba izpildes termiņš: Darba uzdevuma izpildes gala termiņš ir 2012. gada 31.augusts.

Top
Mainīt izmēru