Sākums » Jaunumi » Dalība seminārā Ungārijā

Dalība seminārā Ungārijā

No 2017.gada 8. – 11. novembrim biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” piedalījās The third European seminar on CLLD “Capitalising on CLLD experiences – Building resilient local communities“, Ungārijā.

Pasākuma mērķis:Sabiedrības virzītas vietējās attīstības identificēšana šobrīd un iespējamo risinājumu tās virzībai nākotnē meklējumi. CLLD pieredzes izmantošana – elastīgu vietējo kopienu veidošana.

Vispirms tika sniegts ieskats pašreizējā situācija Ungārijā un Citās ES valstīs. Tad notika grupu diskusijas, to rezultātu apkopojums un prezentācijas. Un visbeidzot kopsavilkums par to, kādu vēlamies nākotnē redzēt sabiedrības virzītas vietējo attīstību un ko katrs varam darīt.

Visvairāk izskanēja diskusijas par to, ka nupat jau birokrātijas risinājumi pārņēmuši un sāk nomākt pašas sākotnējās idejas. Ka VRG jādod lielāka rīcības un lemšanas brīvība. Ka ir lietas, piemēram, sadarbības projektiem, kuras varētu novienkāršot, jo tas aizņem pārāk ilgu laiku un citus resursus, apzināt potenciālo sadarbības partneru iespējas un spēju katru dalībnieku vajadzības, kuras nosaka katram sava likumdošana, izpildīt

Visinteresantākais un noderīgākais biji tieši gūtais diskusiju darba grupās laikā, kad apzinājāmies, cik katrai dalībvalstij tomēr atšķirīgi nosacījumi, bet tomēr lielās problēmas izrādās ir diezgan līdzīgas un risinājumus redzam arī vienotus, ko arī paudām nākotnes vīzijas ieskicējumam.

Top
Mainīt izmēru