Sākums » Jaunumi » Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai

Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai

Šāds nosaukums dots projektam, kuru realizēs biedrība „Partnerība Daugavkrasts” 2022.gada laikā ar programmas „NVO fonds” atbalstu. Projekta mērķis: aktivizēt un stiprināt iedzīvotāju kopienas Ķekavas novadā, kas pastarpināti veicinās arī iedzīvotāju līdzdalību un iesaistīšanos novada teritoriju attīstībā.

Projektā iesaistīties aicināta ikviena esoša vai veidojošās iedzīvotāju kopiena no Ķekavas, Daugmales, Baldones pagasta un Baložu pilsētas.

Projekts un tā aktivitātēs ir loģisks turpinājums darbam, kuru biedrība veic jau vairāku gadu garumā: Ķekavas novada teritorijas nevalstiskā sektora pārstāvju – iedzīvotāju, biedrību, iedzīvotāju kopienu aktivizēšana, sadarbības veicināšana, vienotas platformas izveide saziņai, domu apmaiņai un jautājumu risināšanai, lai veicinātu un meklētu risinājumus pilsoniskas sabiedrības veidošanai un aktivizēšanai savā darbības teritorijā.

Projektā tiks īstenotas vairākas, savstarpēji saistītas darbības, lai kopumā sagatavotu “ceļa karti” un veicinātu iedzīvotāju kopienu veidošanos un attīstību, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību.

Projektu uzsākam ar visā Latvijas teritorijā darbojošos iedzīvotāju kopienu anketēšanu, lai apkopotu informāciju un sniegtu atbildes uz jautājumiem: kā, kad un kāpēc veidojas iedzīvotāju kopienas, kāda ir sadarbība un atbalsts no pašvaldības, kā arī izzinātu labās prakses piemērus iedzīvotāju kopienu un pašvaldības sadarbībā.

Turpinājumā izstrādāsim metodoloģiju kopienu veidošanai, kura ļaus pašām kopienām izvērtēt savu veidošanās un attīstības potenciālu, novērtēt kādi soļi veicami tās tālākā darbībā. Ar vadlīniju izstrādi iedzīvotāju kopienu un pašvaldības sadarbībai sagatavosim pamatus savstarpējās sadarbības veidošanai starp abām pusēm, sadarbības instrumentu definēšanai.

Projektu noslēgsim ar novada iedzīvotāju kopienu iepazīšanu, diskusijām uz vietas kopienās par sagatavotajiem dokumentiem un to atbalstu iedzīvotāju kopienu attīstībai.

Lai projekta virzība būtu atbilstoša iesaistīto pušu interesēm, projekta uzraudzībai esam izveidojuši darba grupu, kurā šobrīd iesaistījušies Mežinieku apkaimes, Rakaru ielas Krogsilā, Kažoku ciema, Baldones iedzīvotāju kopienu un Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji. Mēs aicinām darba grupai pievienoties arī citu Ķekavas novada apdzīvoto vietu pārstāvjus.

Projekts „Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/041, tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 #NVOFonds2022

Informāciju sagatavoja: Aiga Smiltāne

tel. Nr.25418113, info@daugavkrasts.lv

Top
Mainīt izmēru