Sākums » Jaunumi » Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu nevalstisko organizāciju stiprināšanai un sabiedrības aktivitātes veicināšanai

Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu nevalstisko organizāciju stiprināšanai un sabiedrības aktivitātes veicināšanai

Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados – Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā.

Jau vairākus gadus abas biedrības ir īstenojušas dažādus projektus, lai izprastu un meklētu risinājumus pilsoniskas sabiedrības veidošanai un aktivizēšanai savā darbības teritorijā. Abām biedrībām saskaroties ar līdzīgiem izaicinājumiem, sapratām, ka jāstrādā kopā. Tādēļ ir uzsākts kopīgs projekts, kas aptver piecus novadus (Babīte, Mārupe, Olaine, Ķekava, Baldone), kura ietvaros strādāsim ar nevalstiskajām organizācijām, aktīvo kopienu līderiem, lai sasniegtu vienotu risinājumu un rezultātus ar lielāku ietekmi turpmākai Rīgas apkārtnes novadu attīstībai, īpaši tas aktuāls administratīvās teritorijas reformas ietekmes dēļ.

Projektā tiks apkopota informācija par kopienām un to līderiem jeb aktīvajiem iedzīvotājiem, kam rūp sava apkārtne un tās attīstība. Iedzīvotāju kopienām dosim iespēju savstarpēji apmainīties ar informāciju, idejām, iespējams, veidot sadarbību, darbojoties vienotā tīklā. Tāpat tiks stiprinātas kopienu līderu zināšanas ar alternatīvu un inovatīvu izglītības formu, veicinot zināšanu izaugsmi un tīklošanos pasākumā „Dižkūre” jeb retrīts.

Ikvienu projekta teritorijas iedzīvotāju aicināsim iesaistīties iedzīvotāju forumos, kuros risināsim teritoriju attīstības, iedzīvotāju vajadzību un realizējamo ideju tēmas, tādejādi ļaujot plašai sabiedrības daļai iesaistīties nākotnes novadu vīzijas “būvēšanā”. Forumi tiks veidoti kā platforma komunikācijas veidošanai gan starp iedzīvotājiem, gan savstarpējam dialogam: iedzīvotāji ar biedrībām un iedzīvotāji ar pašvaldību.

Viens no svarīgiem jautājumiem, ko projektā plānots risināt: kā veicināt NVO un pašvaldību savstarpējo tuvināšanos, sadarbību? Lai uzsāktu diskusiju par šo jautājumu, tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens nevalstiskajām organizācijām kopā ar pašvaldību pārstāvjiem, veicinot savstarpējo komunikāciju, sadarbību, mācīšanos no labās prakses piemēriem, kā arī savstarpējo veselīgo konkurenci starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

Kopumā projektā paredzēts sasniegt sekojošus mērķus:

  • veicināt nevalstisko organizāciju kapacitāti un savstarpējo sadarbību Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones novados,
  • attīstīt iedzīvotāju iesaisti un līdzdarbošanos nevalstiskajā sektorā un aktīvo iedzīvotāju darbību kopienu veidošanā,
  • stiprināt savstarpējo sadarbību nevalstiskajam sektoram ar pašvaldībām.

Sadarbības projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekts Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, tiks īstenots līdz šī gada novembrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja: Maija Bebre

Top
Mainīt izmēru