Sākums » Jaunumi » Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu iedzīvotāju kopienu stiprināšanai, veicinot to ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju iesaisti

Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu iedzīvotāju kopienu stiprināšanai, veicinot to ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju iesaisti

Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt iedzīvotāju kopienas trīs novados – Mārupes, Olaines un Ķekavas, sniedzot arī tām atbalstu kapacitāti ilgtspējīgai attīstībai.
Jau vairākus gadus abas biedrības ir īstenojušas dažādus projektus, lai izprastu un meklētu risinājumus pilsoniskas sabiedrības veidošanai un aktivizēšanai savā darbības teritorijā. Abām biedrībām saskaroties ar līdzīgiem izaicinājumiem, kopīgi arī tiek strādāts pie noteikto mērķu sasniegšanas. Tādēļ ir uzsākts kopīgs projekts, kas aptver trīs novadus (Mārupe, Olaine, Ķekava), kura ietvaros strādāsim ar aktīvo kopienu līderiem, nevalstiskajām organizācijām, lai sekmētu kvalitatīvu un sistēmisku iedzīvotāju iesaisti un pilsonisko līdzdarbošanos teritoriālo (apkaimju) iedzīvotāju kopienu vajadzību apzināšanā, uz tām balstītu risinājumu īstenošanā un kopienu stiprināšanā.

Projekta mērķis tiks sasniegts divu gadu laikā ar 5 aktivitāšu kopumu:

  •  Pieredzes nodošana, mentorings – iedrošināšanai, virzībai un kopienu stiprināšanai.
  •  Pieredzes brauciens iedvesmai pie Kurzemes aktīvajām kopienām.
  •  Pašu kopienu veidoti pasākumi, aktivitātes, kas nostiprinātu projekta pirmajā (zināšanas) un otrajā (pieredze) aktivitātē paveikto, ļaujot atrādīt paveikto – katrai kopienai individuāli atrodot risinājumu kopienas vajadzībām.
  •  Trīs iedzīvotāju forumi „Ideju skrejceļš”, diskusijas par iedzīvotāju kopienām un iedzīvotājiem aktuālām tēmām, informācijas sniegšanai iedzīvotājiem par aktualitātēm, t.sk. iesaistot publiskā sektora pārstāvjus, stiprinot sabiedrības un publiskā sektora savstarpējo sadarbību.
  •  Kopienu spēka stiprināšanai divu dienu projekta noslēguma pasākums “Dižkūre”, lai pilnveidotu kopienu līderu savstarpējas sadarbības un komandas vadības prasmes, profesionālās zināšanas ar dažādām komandu aktivitātēm turpmākai kopienas ilgtspējīgai darbībai; kā arī novērtētu un popularizētu projekta rezultātus.

Sadarbības projekts „Kaimiņu kopienu kopspēks”, projekts Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, tiks īstenots līdz 2024.gada oktobrim. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Top
Mainīt izmēru