Sākums » Jaunumi » Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” veidos jaunu digitālo vidi Latvijas ūdensmalu kopienām

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” veidos jaunu digitālo vidi Latvijas ūdensmalu kopienām

2022.gada jūnijā biedrība “Ūdensmalu attīstībai” uzsāk Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīta projekta “Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi” realizāciju.

Biedrība ir pārliecināta, ka Latvijas ūdensmalu kopienām piemīt liels, neizmantots potenciāls. Ir pierādīts, ka pieejamas un drošas ūdensmalas veicina iedzīvotāju veselību, labbūtību un aktīvu dzīvesveidu. Gan labbūtības potenciāla, gan kultūrvēsturiskās nozīmes dēļ ūdensmalu kopienas ir pelnījušas lielāku uzmanību un mērķtiecīgu attīstību. Mūsu stratēģiskās prioritātes ir sabiedrības līdzdalība, ūdensmalu kopienas, tautas sports un jauniešu iniciatīvas.

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir dibināta 2016. gadā, Ķekavas novadā. To iedvesmoja divas dibinātāju kopas. Iniciatori bija jaunieši smaiļotāji un viņu domubiedri, kuri iestājas par tautas sporta un brīvprātības, kā metožu darbā ar jaunatni ieviešanu. Otra biedru grupa – ar ūdensmalām saistītie profesionāļi un eksperti iestājas par zinoši vadītu ūdensmalu attīstību Latvijā un to atbildīgu izmantošanu, par pašvaldību izglītošanu par ūdensmalu attīstības iespējām un to pievienoto vērtību, kā arī par ūdenstūrisma un ūdenssporta potenciāla attīstību Latvijā.

Mūsu mērķis ir kļūt par ūdensmalu kopienu līderi, sekmējot sadarbību, un daloties ar kompetencēm un pieredzēm dažādu ūdensmalu sakārtošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumu risināšanā.

Par projektu:

Projekts  “Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2022/KAPAC2/28

Īstenošanas periods 2022.gada maijs – 2023.gada 31.jūlijs

Projekta kopējais finansējums 19 940.21 EUR

Projektu īsteno Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”

Projekta mērķis ir Ieguldījums ilgtspējīgai organizācijas evolūcijai par ūdensmalu kopienu līderi, jaunu biedru piesaistei, ilgtspējīgai finansējuma piesaistei un regulāras komunikācijas uzlabošanai ar sabiedrību.

Projekta aktivitātes:

  • Jauns vērtībietvars, fokusa grupas par stratēģiskajām prioritātēm un interneta vietnes – WWW platformas izveide.
  • Komunikācijas kampaņa jaunā biedrības WWW kontaktpunkta un 4 stratēģisko prioritāšu redzamībai.
  • Saimnieciskās darbības attīstība digitālajā vidē – finansējuma dažādošana.
  • Apmācības

https://www.activecitizensfund.lv/lv/atbalstiti/jauna-digitala-vide-sabiedribas-lidzdalibai-un-biedribas-evolucija-par-udensmalu-kopienu-lideri.html

 

Uzziņām:

Sandra Zilberta, biedrības “Ūdensmalu attīstībai”” valdes locekle

tel.22078722

e-pasts: sudrabgarnis@gmail.com

https://www.facebook.com/udensmalasLV

Top
Mainīt izmēru