Sākums » Jaunumi » Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” pārmaiņu priekšā

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” pārmaiņu priekšā

Šovasar, 2021.gada jūnijā, biedrība “Partnerība Daugavkrasts” uzsāk pārmaiņu procesu Aktīvo iedzīvotāju fonda (www.activecitizensfund.lv) finansēta projekta ietvaros. ”Daugavkrasts” vēlas aktivizēt pilsonisko sabiedrību sadarbībai un izveidot aktīvo iedzīvotāju kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību apvienotajā Ķekavas novadā.

Projekta rezultāti biedrībai ļaus kļūt par nevalstiskā sektora kontaktpunktu Ķekavas novadā, veicinot  kopienu, NVO un aktīvo novadnieku sadarbību, jaunu projektu piesaisti, novadnieku ideju realizāciju, kā arī pārstāvniecību pašvaldībā un citās institūcijās. Projekta virzītāji cer, ka kontaktpunkta izveide Ķekavas novadā būs aizsākums – pilotprojekts NVO kontaktpunktam visā pierīgas teritorijā.

Projektā veiksim savas darbības auditu, izstrādāsim dokumentu bāzi jaunās funkcijas ieviešanai – vadlīnijas nevalstiskā sektora sadarbībai, tai skaitā NVO sadarbībai ar pašvaldību, veiksim pārmaiņām nepieciešamā finansējuma aprēķinu un tā avotu apzināšanu, plānosim biedru iesaisti, brīvprātīgo darbu un definēsim pienākumus, izstrādāsim apvienotā novada NVO ikgadējo notikumu plānu un kalendāru.

Vērienīgā projekta īstenošanai “Daugavkrasta” biedri ir izveidojuši darba grupu, tiks organizētas fokusgrupas un seminārs. Savukārt pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu no NVO kontaktpunktiem Latvijā sniegs vajadzīgo pieredzi un zināšanu apmaiņu šādu centru darbības nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāta interneta platforma, kurā sasaistīsim partnerības mājas lapas sadaļas par nevalstiskajām organizācijām un notikumiem tajās, Facebook lapu un izveidoto novada nevalstiskā sektora kontaktu bāzi.

Šis projekts būs nozīmīgs ieguldījums biedrības “Partnerība Daugavkrasts” pārejai jaunā kvalitātē, tās kapacitātes attīstībai, uzņemoties jaunu funkciju un nodrošinot ilgtspējīgu darbību.

 

Par projektu

Projekts “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai”

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2021/IK/150

Īstenošanas periods 2021.gada 1.jūnijs – 2022.gada 31.maijs

Projekta kopējais finansējums 19 933.83 EUR

Projektu īsteno Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

Projekta mērķis ir biedrības “Partnerība Daugavkrasts” kapacitātes stiprināšana, lai varētu attīstīt jaunu funkciju – pilsoniskās sabiedrības sadarbības aktivizēšanu un pārstāvniecību Ķekavas novadā.

Projekta aktivitātes:

  • Līdzšinējās darbības audits un biedrības kapacitātes un uzkrātā potenciāla izvērtēšana
  • Biedrības potenciāla paplašināšana
  • Politikas dokumenta par NVO sektora kontaktpunkta apvienotajā Ķekavas novadā izstrādāšana
  • Digitālais vienas pieturas NVO aģents

 

Top
Mainīt izmēru