Sākums » Jaunumi » Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

PNEL_Logo_header

“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Projektu iesniegumus pieņems no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 2.jūnijam.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā 2 eksemplāros un elektroniskā kopija: biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””, Gaismas iela 19, k.9, 14.kabinets, Ķekava, Ķekavas novads, darbadienās no 14:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa telefonu: 28633324, vai e-pastu: maris.ozolins@kekava.lv. Elektroniskā formā SVVA stratēģija pieejama mājas lapā www.daugavkrasts.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu: lad@lad.gov.lv, vai arī projekta iesniegumu var iesniegt caur Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

1.kārtā kopējais pieejamais finansējums ir 550 000,00 EUR.

Tajā skaitā:

Rīcībā 1.1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība pieejamais finansējums ir 275 000,00 EUR;

Rīcībā 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība pieejamais finansējums ir 137 500,00 EUR;

Rīcībā 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana pieejamais finansējums ir 137 500,00 EUR.

Pilns sludinājuma teksts šeit.

Top
Mainīt izmēru