Sākums » Jaunumi » Atvērta projektu pieteikumu iesniegšana Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu konkursā

Atvērta projektu pieteikumu iesniegšana Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu konkursā

Līdz 2021. gada 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir aicinātas iesniegt projektus otrajā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Programmā “Demokrātijas kultūra” tiek sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju (kampaņas, izglītības aktivitātes), veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs (līdzdalības prasmju attīstība, iedzīvotāju, jauniešu, mazaizsargāto cilvēku iesaiste u.c.) un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā (iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumi, informācijas pieejamība u.c.).

Programmā “Cilvēktiesības” tiek sagaidīti tādi projekti, caur kuru atbalstīšanu AIF palīdzēs vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām (kampaņas, izglītojošas nodarbības, starpkultūru dialoga aktivitātes u.c.) un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (interešu pārstāvība, pakalpojumi diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, pētījumi u.c.). Papildu punkti tiks piešķirti projektiem, kuros plānotas izglītojošas nodarbības cilvēktiesību izpratnes palielināšanai, kā arī starpkultūru dialoga iniciatīvas izpratnes un iecietības vairošanai par Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem.

Konkursa kopējā summa ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” – 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” – 357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000 – 105 000 eiro, un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021. līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 24-30 mēneši.

Projekta pieteikums jāiesniedz tikai AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv, un tas jāaizpilda latviešu valodā. Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursa nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.

 Lai atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus, AIF īstenos vairākus atbalsta pasākumus:

  • Laikā no 2021. gada 19. līdz 23. jūlijam tiešsaistē notiks Stratēģisko projektu darbnīcas, kuru laikā dalībnieki varēs identificēt savas organizācijas darbu un tās atbilstību AIF mērķim un programmām ”Demokrātijas kultūra” un „Cilvēktiesības”, apzināties savus un organizācijas esošos resursus un veidu, kā tos stratēģiski pielietot organizācijas mērķu sasniegšanai kombinācijā ar AIF stratēģisko projektu konkursa iespējām, kā arī strukturēt un fokusēt savas vēlmes, vajadzības un esošās idejas atbilstoši stratēģisko projektu konkursa nosacījumiem. Detalizēta informācija tiks publicēta AIF mājaslapā tuvākajā laikā.
  • Bezmaksas konsultācijas par projektu sagatavošanu var saņemt pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Aktīvo iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas, un to finansē EEZ un Norvēģijas granti. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

 

Papildu informācijai:

Rasa Lazdiņa

Komunikācijas vadītāja

E-pasts: rasa.lazdina@activecitizensfund.lv

Telefons: 25176456

Top
Mainīt izmēru