Sākums » Jaunumi » Ar tiešsaistes pasākumu tiks noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Ar tiešsaistes pasākumu tiks noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem un jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī pl. 16.00 tiešsaistē norisināsies programmas noslēguma pasākums.

Mentoringa programmas ietvaros piecu mēnešus garumā sociālās uzņēmējdarbības ideju autori grupu un individuālās sesijās attīstīja 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas.  Pasākuma programmā tika iekļautas dažādu formātu aktivitātes tiešsaistē, piemēram,  vebināri, individuālas konsultācijas un ikmēneša mācību grupas tikšanās.

Projekta vadošā partnera – “Partnerība Daugavkrasts” administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne par realizēto atbalstu stāsta: “Topošo sociālo uzņēmēju mentoringa programma bija viena no noslēdzošajām aktivitātēm LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Mentoringa programma ir palīdzējusi tās dalībniekiem nostiprināt savu pārliecību par idejas nozīmīgumu, devusi zināšanas un izpratni par jauna sociāla uzņēmuma izveides procesu, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības kā uzņēmējdarbības veida attīstību lauku teritorijās.”

Katru mēnesi nodarbības tika veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem un praktiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plānu sagatavošanai. Savu atbalstu uzņēmējiem individuālās un grupu sesijās sniedza eksperti ar pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jautājumos: Regita Zeiļa, “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” direktore; Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja; Vita Brakovska, biznesa trenere; Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja un citi.

“Šī topošajiem uzņēmējiem bija nozīmīga pieredze, kas strukturēti ļāva transformēt idejas, veicināja jaunas sadarbības un ideju rašanos. Novērtējam programmas ieguldījums tajā, lai rastos  jauni un attīstītos jau esoši, spēcīgi sociālie uzņēmumi, kas sistemātiski domā par savu sociālo ietekmi, bet neaizmirst arī par biznesa attīstību, prot izstāstīt savu stāstu un laicīgi plānot sava zīmola izveidi,” komentē Regita Zeiļa.

24.februārī pl. 16.00 tiešraidē notiks mentoringa programmas noslēguma pasākums, kā laikā tiks sniegts atskats uz paveikto, kā arī katrs dalībnieks prezentēs savu ideju un atbildēs uz ekspertu jautājumiem. Reģistrācija tiešraidei šeit: https://ej.uz/mentoringanoslegums

Savukārt tiešsaiste būs skatāma gan zoom platformā, kuras pieejas saiti saņemsiet reģistrējoties, gan Face Book lapā: https://www.facebook.com/Biznesasiltumnica

Pasākuma programma:

1.Pasākuma atklāšana – ievadvārdi par LEADER sadarbības projektu un mentoringa programmu;

2.Mentoringa programmas dalībnieku prezentācijas, atbildes uz jautājumiem;

3.Noslēgums – “pārsteigums” no sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi” un simpātiju balvu pasniegšana.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta realizācijā iesaistījušās vietējās rīcības grupas – biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Lauku partnerība Lielupe” un “SATEKA”.

Top
Mainīt izmēru