Sākums » Jaunumi » Ar jauno kāpņu un laipas atklāšanu noslēdzas LEADER projekts “Simts soļu līdz ūdenim”

Ar jauno kāpņu un laipas atklāšanu noslēdzas LEADER projekts “Simts soļu līdz ūdenim”

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” 2022.gada vasarā ar Partnerība Daugavkrasts atbalstu uzsāka #LEADER projekta “Simts soļu līdz ūdenim” realizāciju. Šajā projektā izveidotais labiekārtojums – laivotājiem piemērotas kāpnes līdz lapenei un laipa līdz pontonam noslēdz sešu projektu ciklu, ar ko biedrība astoņu gadu laikā ir iekopusi un labiekārtojusi ūdenssportistiem piemērotu Sausās Daugavas krastu Ķekavā, Dārznieku ielā 13. Šogad 25.maijā biedrības biedri atklāja jaunos labiekārtojumus un kopīgi atskatījās uz astoņu gadu laikā paveikto.

Kopš 2016. gada ir realizēti seši LEADER projekti, ieguldītas neskaitāmas brīvprātīgā darba stundas attīrot, labiekārtojot un kopjot divus airētājiem pieejamus krastus Ķekavas novadā (Sudrabgārņa krasts  pie Sausās Daugavas un Kažociņu krasts pie Misas), organizētas 12 talkas un divas republikas mēroga gludūdens airēšanas sacensības bērniem un jauniešiem. Ķekavas novada jaunie airētāji ir piedalījušies Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

Biedrība LEADER projektu realizācijā ir izveidojusi divpadsmit jaunas partnerības ar citām NVO un aktīvi līdzdarbojusies Ķekavas novada NVO platformas izveidē. Biedrība 2024. gadā turpinās darbu pie ūdensmalu kartēšanas Ķekavas novadā un izstrādās ūdensmalu labiekārtošanas rekomendācijas. Aktīvi attīstās informatīvā sadarbība ar Rīgas Plānošanas reģionu un Daugavas muzeju.

Vairāk par biedrības “Ūdensmalu attīstībai” un partneru darbu www.udensmalas.lv

Paldies par atbalstu

Lauku atbalsta dienests

Ķekavas novada NVO

Ķekavas novads

Daugavas muzejs

EXIT RĪGA

Rīgas plānošanas reģions

Pierīgas tūrisma asociācija

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” labiekārtošanas projekts Nr.22-04-AL09-A019.2201-000003 ”Drošu kāpņu un laipas izbūve “Simts soļi līdz ūdenim””.

Top
Mainīt izmēru