Sākums » Jaunumi » Apkopotas iedzīvotāju forumā “Ideju skrejceļš” paustās idejas, ierosinājumi

Apkopotas iedzīvotāju forumā “Ideju skrejceļš” paustās idejas, ierosinājumi

2021.gada 22.jūlijā Ķekavā, parkā pie estrādes norisinājās iedzīvotāju forums “Ideju skrejceļš”.

Tajā, iedzīvotāji, moderatoru vadībā piecās dažādās tematiskajās grupās diskutēja par novada attīstības iespējām un nepieciešamajiem risinājumiem.

Ar izteiktajiem ierosinājumiem, idejām vari iepazīties šeit:

Izglītība un kultūra

Kultūra

1.Ķekavas mūzikas skolas un mākslas skolas ir pārāk mazas. Fiziski pietrūkst vietas radošiem bērniem.

2.Nav stratēģiska redzējuma mūžizglītībai kultūras jomā.

3.Telpu trūkums kultūrai. Skolas neuzticas – nedod telpas kultūras biedrību pulciņiem.

4.Baldonē trūkst kultūras nama.

5.Nav kopības sajūtas kultūras nozarē (amatnieki, kolektīvi, radošie pulciņi – katrs darbojas par sevi). Trūkst kopīgas platformas, katrs kultūras centrs strādā pats par sevi. Trūkst vienojošas aģentūras, kas pārredzētu visu.

6.Reizēm labus kultūras, tūrisma, sporta pasākumus saliek vienā dienā vai nedēļas nogalē, bet pēc tam ilgāki klusuma brīži. Jūtams, ka nav plānošanas, savstarpējas koordinācijas.

7.Baldonē mūzikas skolai nav telpu, nav, kur rīkot koncertus. Jaunajiem talantiem nav, kur sevi īstenot.

Izglītība

1.Nodrošināt āra klases gan formālajā, gan neformālajā izglītībā (līdzīgi kā tas ir Skandināvijā). Tādējādi nodrošināt, ka bērni daudz laika pavada svaigā gaisā. Novads, kopā ar Eiropas finansējumu varētu izveidot šādu modeli. Iedzīvotāji ir gatavi konsultēt, līdzdarboties un palīdzēt.

2.Ģimenes centra izveide Ķekavā – atbalsts vecākiem, medicīniskie pakalpojumi, fizioterapija, izglītības iespējas, kursi jaunajiem vecākiem u.t.t.

3.Plašāku atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām (sajūtams spiediens, ka nepieciešamas speciālās skolas Rīgā, bet vēlas palikt Ķekavā). Vairāk integrēt vietējā kopienā, iekļaut novadā, savā vidē.

4.Nevienā no Ķekavas skolām nav iespējams laist bērnu ar viegliem garīgas attīstības traucējumiem. Izveidot programmu 58.koda bērniem. Trūkst telpu, speciālistu, ieinteresētības no izglītības iestādēm. Nodrošināt novadā iekļaujošu izglītību. Šis ir ļoti aktuāls jautājums. Lūgums pašvaldībai nenorakstīt šos bērnus, nesūtīt speciālajās skolās, bet iekļaut novadā.

5.Skolās karjeras izglītībai pieskaras tikai formāli. Karjeras izglītību mācīt nevis skolās, bet karjeras centros, kur ir profesionāļi, kuri zina metodes un specifiku.

6.Profesionālā izglītība ir fantastiska iespēja izdarīt izvēles, ievadīt profesionālajā dzīvē. Izstrādāt programmu profesionālajai izglītībai vecumā no 7 – 77 gadiem.

7.Trūkst informācijas par mūžizglītību. Varētu būt telefona aplikācija, kas piedāvā dažādas iespējas un tā ir sajūgta kopā ar Google kalendāri.

8.Baldonē trūkst radošās koprades telpa, kurā varētu aicināt cilvēkus uz personības attīstības treniņiem, radošām nodarbēm. Pašvaldība varētu nodrošināt telpas, iedzīvotāji – praktisko rīkošanu.

9.Trūkst nometņu, nodarbību vasarā. Pagarināt novadā konkursa pieteikšanās termiņus vasaras nometnēm (nav iespējams tik īsā laikā visiem sagatavot kvalitatīvus pieteikumus).

10.Novadā trūkst cilvēks, kurš tur rūpi par NVO (info izplatīšana, atgādināšana, iedrošināšana, skaidrošana).

Uzņēmējdarbība

1.Uzņēmējdarbības attīstībai novadā trūkst telpas. Ja uzņēmējs mājās uzsāk saimniecisko darbību, nav telpu, kurās būtu iespējams paplašināt darbību.

Risinājumi – industriālā parka izveide; veidot koprades telpas Ķekavā, Baldonē. Uzņēmējdarbības vidi var attīstīt degradētās teritorijās, piemēram, labiekārtojot Baložu sūkņu staciju.

2.Pašvaldības būvvaldei ir jāsniedz konsultācijas, un sadarbībā ar uzņēmējiem jāatrod risinājumi plānotajai iecerei. Šobrīd ir neatsaucīga būvvalde, kura citē noteikumus, bet nesniedz ieteikumus. Papildus būtu nepieciešams atvieglot būvnoteikumus tūrisma nozarē (privātmājas teritorijā vēlas uzstādīt kempinga mītnes, vai izveidot dīķi, būvvalde atsaucas uz Daugavmalas specifiskajiem noteikumiem, kas aizliedz to darīt).

3.Pašvaldībai jābūt savstarpējai komunikācijai ar uzņēmējiem, jāsamazina birokrātiskais slogs un jāļauj uzņēmējiem strādāt, tādejādi veidojot novadā radošāku vidi.

4.Nepieciešams izveidot tirdzniecības vietas vietējās produkcijas realizācijai.  Risinājumi – pašvaldībai un mājražotājiem sadarbojoties, tirdzniecības centrā Lība vai pašvaldības telpās var izveidot mājražotāju stendu.  Tirdzniecības vietu var ierīkot arī plānotajā Rimi telpās.

5.Būtu nepieciešams labiekārtot veco Daugavas gultni. Izveidojot peldvietas, laivu piestātnes, tiktu attīstīta arī uzņēmējdarbība un tūrisms. Papildus jāsakārto jautājums par tauvas joslas pieejamību sabiedrībai.

6.Ir veikts pētījums par Baldones dūņu izmantošanas iespējām. Ķekavas novada pašvaldībai būtu nepieciešams iepazīties ar pētījuma rezultātiem un pieņemt labvēlīgu lēmumu par dūņu ieguvi un teritorijas labiekārtošanu.  Tālāk uzņēmēji iegūtās dūņas varētu izmantot savā saimnieciskā darbībā, attīstot tūrisma nozari un veidojot jaunus produktus.

7.Nepieciešams turpināt attīstīt un pilnveidot pastaigu takas Baldonē. Veidot īsākas (apļveida) takas, kuras būtu piemērotas gan skrējējiem, gan iedzīvotājiem. Iespējams deleģējuma līgums par taku uzturēšanu un labiekārtošanu.

8.Veidot sadarbību ar Latvijas Valsts mežiem. Nepieciešams mainīt Pierīgas mežu apsaimniekošanu, nosakot, ka meži ir rekreācijas teritorija. Grozījumi Meža likumā.

9.Sadarbībā ar LVM veikt teritoriju labiekārtošanu (Baložos) un iedzīvotāju izglītošanu par sadzīves atkritumiem.  Ja iedzīvotāji norobežo meža ceļu (sanesot sprunguļus), tad tiek izbraukāts blakus esošais mežs, kā arī ziemā iedzīvotāji nevar veidot slēpošanas trases. Mežā uzstādīt informatīvos stendus, piemēram, kā Tērvetē, ieejot mežā, uz plāksnes ir uzrakstīta lūgšana.

10.Būtu nepieciešams sakārtot teritoriju ap Ķekavas ezeru (sakārtot arī īpašuma tiesības), tādejādi tiktu sekmēta rekreācijai un tūrisma attīstība.

11.Nav pietiekama informācija par vietējiem uzņēmējiem, piemēram, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Risinājums – izveidot norādes, ceļazīmes, veidot kartes ar slavenajām novada vietām, informatīvos stendus. Popularizēt vietējos uzņēmējus, tā, lai informāciju varētu saņemt gan jaunietis, gan seniors.  Informācija jābūt pieejama gan skolās, gan arī apkaimēs. Popularizēt arī mazos uzņēmumus, amatniekus, mājražotājus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, ne tikai lielos, visiem jau labi zināmos.

12.Uzņēmēju dienas veidot ne tikai Ķekavā, bet arī apkaimēs.

13.Sakārtot tūrisma zonējumu, veidojot rekreācijas teritorijas – Mežaparka statuss.

14.Ieviest trīspusējos līgumus, piemēram, Mercendarbes muižai. Pašvaldība labiekārto telpas un uzņēmēji tajās strādā.

Vide, mājoklis, drošība

1.Atkritumu apsaimniekošana:

1.1.netiek apsaimniekoti atkritumi, tie nonāk vidē:

– Iedzīvotāji var veicināt kopienas stiprināšanu – “neigbourhood watch” – arī par atkritumu apsaimniekošanu, satiksmes drošību utt. Kaimiņš uzrauga kaimiņu (sociālā atbildība). Tam nepieciešams izskaidrojošs un motivējošs darbs iedzīvotāju kopienām;

– Pašvaldībai jāveicina atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības policijas sadarbība, lai noķertu tos, kuri atkritumus izmet tam neparedzētās vietās, vai citu māju konteineros;

– Nepieciešama papildus informācija par atkritumu nodošanas/apsaimniekošanas iespējām – piemēram par lielgabarīta un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu nodošanas iespējām.

1.2.tiek vesti atkritumi no Olaines novada Jāņupes dārziem – nepieciešama starp novadu komunikācija vai un kā tiek apsaimniekoti atkritumi kaimiņu novadā.

2.Satiksmes drošība uz autoceļa A7 – ierosinājumi saistīti ar valsts ceļu, bet iedzīvotāji var šo aktualizēt gan pa tiešo VAS Latvijas valsts ceļi, gan caur pašvaldību, lai pašvaldība izrāda iniciatīvu un rosina šādu tehnisko līdzekļu ieviešanu:

2.1.nepieciešami papildus tehniskie risinājumi ātruma samazināšanai – ribjoslas;

2.2.fotoluksofori;

2.3.nesaskaņoti ātruma ierobežojumi – pirms krustojuma 50km/h, aiz krustojuma pie autobusa pieturas 70km/h. Pašvaldībā vienkārši atbild: tas ir valsts ceļš, netiek risināts. Jārosina mainīt darba principu – nodrošinot iedzīvotājiem “vienas pieturas aģentūras” principu – iedzīvotājs aktualizē jautājumu, pašvaldība uzņemas par risinājumu runāt ar atbildīgajām instancēm.

3.Satiksmes drošība:

3.1.nepieciešams attīstīt gājēju/ velosipēdu celiņu tīklu – prioritāri sakārtot drošību bērniem ceļa posmos: mājas – skola – interešu izglītība. Šādām aktivitātēm jābūt iekļautām Ķekavas novada attīstības programmā, rīcības un investīciju plānā;

3.2.Ķeguma prospekts / Baldone – Tome – nepieciešams sakārtot satiksmes drošību, jāiekļauj novada nākamajā rīcības un investīciju plānā.

4.Mājoklis:

4.1.trūkst īres dzīvokļi (uzņēmējiem jaunu darbinieku piesaistei):

– Iedzīvotāji teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros var sniegt priekšlikumus noteikt vairāk atbilstoša funkcionālā zonējuma noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu māju celtniecībai;

– Rosināt pašvaldību uzrunāt investorus, veicināt pieejamu mājokļu celtniecības attīstību;

– Diskusijas par to, ka jauni iedzīvotāji rada papildus slodzi uz sociālo infrastruktūru – bērnudārziem, skolām, utt.

5.Kādam (iedzīvotājiem vai pašvaldībai) ir jānāk ar iniciatīva par tikšanos, lai veicinātu sadarbību ar pašvaldību. Pirmajā solī saruna, lai saprastu aktuālos jautājumus un vai un kādu jautājumu risināšanai var kopienas palīdzēt pašvaldībai un kādos jautājumos pašvaldība var atbalstīt kopienas.

6.Titurgas ezera tīrība un labiekārtošana:

6.1.nepieciešams izkontrolēt kanalizācijas un notekūdeņu izlaišanu ezerā. Šis jautājums ir jāpaceļ pašvaldības un Valsts vides dienesta dienas kārtībā – iesniegumi, vides SOS utml. Tas pats attiecas uz regulāru ūdens kvalitātes monitoringu;

6.2.nepieciešams labiekārtot un padarīt pieejamus Titurgas ezera krastus. Jāizstrādā Titurgas ezera labiekārtošanas plānu ar konkrētām rīcībām, aprēķiniem utml., pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem. Meklēt līdzfinansējumu aktivitāšu realizācijai.

7.Ķekaviņas upes krastu pieejamība un labiekārtošana:

7.1.gar Ķekaviņas upi Baldonē nepieciešama dabas taka, sakopts Ķekaviņas upes krasts;

7.2.nepieciešams labiekārtot un padarīt pieejamus Ķekaviņas upes krastus. Jāizstrādā Ķekaviņas upes labiekārtošanas plānu ar konkrētām rīcībām, aprēķiniem utml., pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem. Meklēt līdzfinansējumu aktivitāšu realizācijai.

Sports un jaunieši

1.Vajadzētu organizēt pagastu iepazīšanas ekskursijas, lai izzinātu kur kas atrodas, kādi cilvēki kur dzīvo un kuras lauku saimniecības piedāvā atpūtas iespējas vai savu produkciju. Lai labums paliek savējiem.

2.Novērošanas kameras un sodu sistēma, plus preventīva izglītošana ir risinājums mēslotājiem un demolētājiem.

3.Jāizstrādā pašvaldībā noteikumi par uzturēšanos publiskās vietās, lai pašvaldības policijai ir iespēja arī sodīt.

4.Iedzīvotāji jārosina aktīvāk ziņot par ko aizdomīgu, vai par dzērājiem un demolētājiem.

5.Ja biedrība iekārtojusi publisko teritoriju, tai jāsaņem pašvaldības atbalsts tās uzkopšanā un uzturēšanā – vai nu gada budžeta, vai pašvaldības pakalpojuma formātā.

6.Uzkopšana var būt barterī, piemēram, ļauj čebureku tirgotājam stāvēt pie atpūtas vietas, bet par to viņam jānodrošina vietas uzkopšana.

7.”Ķekavas sporta infrastruktūras komplekts” = 5 km apļveida takas, attīrītas no krūmājiem ar dabisku segumu skriešanai vai nūjošanai + sporta/ meditācijas/ multifunkcionālas vingrošanas laukums ar apgaismojumu.

8.Tautas sporta koncepcija novadā ar priekšroku tiem sporta veidiem, kuriem nav nepieciešamas lielas personīgas investīcijas, un kopīgu sporta notikumu gadskārtu kalendārs.

9.Jāizmanto dabiskās iespējas novadā un dabiskie segumi labiekārtojumiem, Baldones taku piemērs.

10.Misas upes attīrīšana un ūdenstūrisma galamērķu izkopšana novadā. Ūdens tīrība Ķekavas novada ūdenskrātuvēs (Titurgas ezers, Sausā Daugava) kā problēma.

11.Iekļaujošā infrastruktūra un atbalsts dienas centrā bērniem ar invaliditāti un senioriem ar demenci.

12.Veloceļi, kas, iespējams, būs īpaši svarīgi novada vietu pieejamībai Rail Baltic laikā.

13.Jāstrādā, lai informācija par sporta un atpūtas iespējām būtu interaktīvi pieejama katram Ķekavas novada iedzīvotājam, lai ķekaviešiem un baldoniešiem savstarpēji izrādītu jaunā novada iespējas, interesantos stūrīšus un iepazītu ļaudis.

Iedzīvotāju kopienas

1.Kopienu atbalstoša skaidra politika.

2.Dzirdīgas ausis pašvaldībā, un atbildīgā jeb kontaktpersona, kā arī pozitīva attieksme.

3.Regulāri pasākumi, kas atbalsta kopienu veidošanos un biedrību aktivizēšanos. Kopēji kopienu un biedrību pasākumi ar pašvaldības struktūrām.

4.Projekti, kas domāti kopienu stiprināšanai. Ikgadējs neliels budžets kopienu kapacitātes stiprināšanai.

5.Jāveido konsultatīvā padome, kas sastāv no aktīvām nevalstiskā sektora organizācijām un iedzīvotāju apkaimēm un to pārstāvjiem.

6.Finansējums infrastruktūras uzlabošanai – kopienu virzīti projekti.

7.Īpašs uzsvars uz kopienu jauniešiem – lokālpatriotisma veicināšanai.

8.Jāreklamē stipro kopienu darbība, lai arī citi sasparotos, gūtu iedvesmu.

9.Koprades telpas.

10.Kopienu iesaiste budžeta plānošanā – priekšlikumu atspoguļošana internetā.

11.Jāizveido IT risinājums viedokļu apkopošanai un labāka viedokļa noskaidrošanai.

12.Regulāra anketēšana – sociālo tīklu komunikācija.

13.Informatīva bukleta izveide par biedrībām, līdzdalības iespējām. Informāciju ievietot arī avīzē.

14.Biedrību un kopienu līderu atbalsts.

Ieskats Ķekavas Ideju skrejceļā pieejams šeit: https://youtu.be/ljVXokDgj4A

Savukārt grupu moderatoru atskaite pasākuma noslēgumā šeit: https://youtu.be/P6dWB9Qq3qE

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, ietvaros, sadarbojoties biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Top
Mainīt izmēru