Sākums » Jaunumi » Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinājis Kapacitātes projektu konkursu

Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinājis Kapacitātes projektu konkursu

Līdz 2021. gada 15. februārim ir atvērts projektu konkurss organizācijas kapacitātes stiprināšanai, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības sektora un organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.
Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.

Viena projekta finansējums: 6 000 – 20 000 eiro
AIF finansējums: līdz 100% no projekta kopējā budžeta
Projekta ilgums: 6 – 24 mēneši
Projektu īstenošanas periods: 01.04.2021. – 30.09.2023.

Pirmais informatīvais seminārs notiks 21. decembrī, janvārī visā Latvijā plānoti vairāki informatīvie pasākumi.
Vairāk informācijas AIF mājaslapā: https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/kapacitates-projekti-atverta-projektu-pieteikumu-pienemsana-kapacitates-projektu-konkursa.html

Top
Mainīt izmēru