Sākums » Jaunumi » Aizvadīts otrais Ķekavas novada iedzīvotāju sarunu pasākums “Ideju skrejceļš”

Aizvadīts otrais Ķekavas novada iedzīvotāju sarunu pasākums “Ideju skrejceļš”

12.maijā, saulainā svētdienas dienā, Rāmavas muižā norisinājās otrais Ķekavas novada iedzīvotāju sarunu pasākums “Ideju skrejceļš”. Tajā pulcējās gan novada aktīvo iedzīvotāju kopienu, gan arī apdzīvoto vietu, kurās vēl nav izveidojušās kopienas, pārstāvji. Dalībnieki ieklausijās sarunu tematu moderatoru stāstītajā, un diskutēja par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Bijām parūpējušies arī par nodarbēm bērniem un jauniešiem, un nelielu izklaidi pasākuma noslēgumā.

Iedvesmas video par iedzīvotāju kopienām un to ietekmi uz apdzīvotās vietas dzīvi.

Rītu sākām ar iepazīšanos pasākuma vadītāja Anša Bogustova vadībā, un Rāmavas muižas jauno saimnieku pārstāvju Līvas Priedes un Līgas Brodužas stāstu par muižu, tās ikdienu un iecerēm turpmākajā darbībā, cita starpā veidojot atvērtu un pieejamu telpu iedzīvotājiem un dažādām nevalstisko organizāciju aktivtitātēm un pasākumiem.

Vai zinājāt, ka Rāmavas muiža un Katlakalna apkaime ir saistītas ar Garlību Merķeli, un vasarā šeit paredzēti dažādi pasākumi par godu Merķeļa 255 jubilejai? Ar tiem klātesošos iepazīstināja Arnis Miltiņš.

Pasākumu turpinājām ar interesentiem stāstījumiem par Jūrciemu kopienas pieredzi sadarbībā, ko mums stāstīja to pārstāve Dace Treimane – Freimane, iedrošinot sanākušos un rādot pozitīvus piemērus, kā iedzīvotāju kopiena, tās darbošanās praktiski var uzlabot ciemata dzīvi. Savukārt Vita Brakovska lika aizdomāties par to, kā mēs veidojam sadarbības: gan savstarpēji vienas kopienas ietvaros, gan kopiena ar kopienu, gan kopienas kopā ar pašvaldību, un kas ir nepieciešams, lai sadarbību attīstītu un pilnveidotu. Vitas praktiskie piemēri par sadarbības pozitīvo ietekmi uz kopienas darbību lika raisīties diskusijām, kuras turpinājās Daces un Vitas vadītajās darba grupās, liekot sanākušajiem padomāt par praktiskiem risinājumiem, kā iesaistīties kopienas dzīvē, un kas kopienai nepieciešams, lai tā būtu pašpietiekama un gatava jau sadarboties ar citām kopienām novadā.

Turpinājumā Āra Ādlera vadībā izzinājām iedzīvotāju padomju jautājumu, Ārim stāstot gan pamata nosacījumus iedzīvotāju padomju veidošanai, gan rādot piemērus no novadiem, kur padomes ir izveidotas, un analizējot to darbības veiksmes un riskus. Ņemot vērā šī jautājuma aktualitāti Ķekavas novadā, diskusiju galvenie jautājumi bija: vai un kā veidojam iedzīvotāju padomes, vai tās ir vajadzīgas, vai iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties to darbībā un apzinās, ko tas nozīmē. Atbildes nebija viennozīmīgas, tomēr sapratām, ka diskusijas par šo jautājumu ir jāturpina, un jārosina iedzīvotāju vēlme darboties, kā arī jārisina praktiskie jautājumi iedzīvotāju padomju izveidei.

Noslēdzošais “Ideju skrejceļa” jautājums bija saistīts ar veselīga uztura veicināšanas iespējām kopienās, vairāk jautājumu fokusējot uz ģimeņu, izglītības iestāžu un pašvaldības lomu šā jautājuma risināšanā, kā arī savstarpējo sadarbību, lai ne tikai ģimenēs ikdienā tiktu pievērsta uzmanība veselīgam uzturam, bet par to domātu arī izglītības iestādēs attiecībā uz bērnu ēdināšanu. Ar interesantas prezentācijas palīdzību, parādot, kāds Latvijā ir potenciāls pašiem sevi nodrošināt ar veselīgiem produktiem un pārtiku, diskusiju veicināja Agnese Radžele-Šulce un Viāna Kuļša. Tā kā šis jautājums būtisks ģimenēm ar bērniem, tad sanākušās mammas iesaistijās diskusijā par praktiskiem soļiem, kādus varētu veikt, lai gan pieaugušajiem, gan bērniem veicinātu izpratni par veselīgu uzturu, kā arī pašvaldība un izglītības iestādes būtu gatavas sadarboties ar vecākiem šajā jautājumā.

Pasākuma noslēgumā arī nedaudz padiskutējām par praktiskiem ieteikumiem un pasākumiem, kādus varētu organizēt, lai veicinātu pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju kopienu labāku sadarbību, un kāds no šiem ieteikumiem tiks praktiski realizēts Ķekavas novada pašvaldības īstenotajā URBACT programmas projektā.

Baudot skaisto laiku Rāmavas muižas parkā, rosinājām arī diskusiju par infrastruktūras uzlabošanas idejām novada apdzīvotajās vietās, no kurām bija sanākuši pasākuma dalībnieki, jo pašvaldība ir izludinājusi otro līdzbudžetēšanas projektu konkursu un aicina iedzīvotājus iesniegt pieteikumus.

Pasākumu noslēdzām ar muzikālās apvienības “Brička” priekšnesumiem un dalībnieku izkustināšanu, aicinot tos piedalīties dejās un rotaļās.

Pasākuma diskusijās izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti, un izmantoti turpmākajā Partnerības Daugavkrasts un pašvaldības darbā ar iedzīvotāju kopienām, kā arī būs pieejami visiem interesentiem.

Sarunu pasākumu organizēja biedrība “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” sadarbības projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks”, projekts Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sarunu pasākuma Ķekavas novadā organizēšanā sadarbojamies ar Ķekavas novada pašvaldību URBACT programmas projekta ““Līdzāspastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti (Agents of Co-existence)” ietvaros.

Top
Mainīt izmēru