Sākums » Jaunumi » Aicinām Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu esošās un topošās kopienas iesaistīties projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” aktivitātēs

Aicinām Mārupes, Olaines un Ķekavas novadu esošās un topošās kopienas iesaistīties projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks” aktivitātēs

Projekta ietvaros 12 kopienām būs  iespēja saņemt atbalstu, t.sk. finansiālu, kopienu aktivitāšu īstenošanai,  kas risina konkrētās kopienas vajadzības, iesaista iedzīvotājus kopienas pasākumos, veicina kopienas attīstību.

Pieteikšanās līdz 15.jūnijam: https://ej.uz/kopienu_pasakumi

Iespējamie risinājumi kopienas pasākumiem:

  • Kopienas svētku rīkošana;
  • Kopienas attīstības stratēģijas izstrāde;
  • Jaunu tūrisma piedāvājumu izstrāde, maršruti, vai citu sabiedrisku aktivitāšu
    ieviešana teritorijā;
  • Kopienas saliedēšanās pasākumi, jaunu tradīciju ieviešana.

Tīraines kopiena no Mārupes novada par iedzīvotāju iesaisti kopienas dzīvē saka:
„Tīrainei raksturīgi Pierīgas blīvi apdzīvotu vietu izaicinājumi, jo Tīraine saplūst gan ar Rīgu, gan ar Mārupes ciemu. Nepieciešams veidot un attīstīt Tīraines identitāti, atpazīstamību un vietas patriotismu kopienas iedzīvotājiem. Tīrainei ir būtiski veidoties kā pilnvērtīgai dzīvesvietai, tāpēc kopienas centieni ir saistīti ar visu paaudžu iedzīvotāju pulcināšanu un iesaisti sabiedrības dzīvē.” (brošūra KOPA, projekts “Kopienu pārdomāta attīstība”).

Motivētākajām kopienām ar konkrētām idejām būs iespēja īstenot savas aktivitātes projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu. Atbalstu prioritāri sniegsim jaunu kopienu izveidei un aktivizēšanai,  jaunu ideju ieviešanai. Atbalsts pieejams vienai kopienai apkaimē.

Bez finansiāla atbalsta kopienu pasākumiem, projektā paredzētas arī citas aktivitātes kopienu izaugsmes atbalstam, vairāk informācija par projektu pieejama ŠEIT: https://ej.uz/kaimiņukopienukopspēks

Projektu „Kaimiņu kopienu kopspēks”, Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58 īsteno biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība “Daugavkrasts”” . Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Top
Mainīt izmēru