Sākums » Dokumenti » Projektu kārtas sludinājumi

Projektu kārtas sludinājumi

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtas sludinājums

Projekti tiks pieņemti 1.rīcībā: „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana”

Projektu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 1.oktobris – 31.oktobris

Pirms projektu sagatavošanas nepieciešams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

1.SVVA stratēģiju (pieejama partnerības mājas lapas sadaļā Dokumenti/ Stratēģija)

2.LEADER pasākumu administrējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem (pieejami partnerības mājas lapā sadaļā Dokumenti/ MK noteikumi)

Visi dokumenti pieejami arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas sludinājums
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 9.projektu iesniegšanas kārtā no 2023.gada 22.februāra līdz 22.martam.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtas sludinājums
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 8.projektu iesniegšanas kārtā no 2022.gada 22.oktobra līdz 22.novembrim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas sludinājums
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 7.projektu iesniegšanas kārtā no 2022.gada 1.februāra līdz 28.februārim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtas sludinājums
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 6.projektu iesniegšanas kārtā no 2020.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 5.projektu iesniegšanas kārtā no 2020.gada 17.marta līdz 17.aprīlim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 4.projektu iesniegšanas kārtā no 2019.gada 15.augusta līdz 15.septembrim.

Top
Mainīt izmēru