Sākums » Dokumenti » Projektu kārtas sludinājumi

Projektu kārtas sludinājumi

Projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas sludinājums

Projekti tiks pieņemti visās rīcībās:

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana”

2.1.rīcība „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība”

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana”

Projektu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 1.februāris – 28.februāris

 

Pirms projektu sagatavošanas nepieciešams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

1.SVVA stratēģiju (pieejama partnerības mājas lapas sadaļā Dokumenti/ Stratēģija)

2.LEADER pasākumu administrējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem (pieejami partnerības mājas lapā sadaļā Dokumenti/ MK noteikumi)

Visi dokumenti pieejami arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtas sludinājums
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 6.projektu iesniegšanas kārtā no 2020.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 5.projektu iesniegšanas kārtā no 2020.gada 17.marta līdz 17.aprīlim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 4.projektu iesniegšanas kārtā no 2019.gada 15.augusta līdz 15.septembrim.

Top
Mainīt izmēru