Sākums » Dokumenti » Projektu kārtas sludinājumi

Projektu kārtas sludinājumi

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas sludinājums

Projekti tiks pieņemti:

1.1.rīcībā Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
1.2.rīcībā Lauku biļete
2.2.rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
2.3.rīcībā Jauniešu iniciatīvas

Projektu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 20. aprīlis – 20. maijs

!!! Pirms projektu sagatavošanas nepieciešams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

1.SVVA stratēģiju/ atrodama partnerības mājaslapas sadaļā Dokumenti/ Stratēģija

2.LEADER pasākumu administrējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem/ atrodami partnerības mājaslapas sadaļā Dokumenti/ MK noteikumi

3.Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas nolikumu, kurā atrunāta projektu vērtēšanas kārtība, projektu vērtēšanas kritēriji un lēmumu pieņemšanas kārtība/ atrodams partnerības mājaslapas sadaļā Dokumenti/ Pašnovērtējuma veidlapas

Visi dokumenti pieejami arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā https://www.lad.gov.lv/lv

Top
Mainīt izmēru