Sākums » Dokumenti » Projektu kārtas sludinājumi

Projektu kārtas sludinājumi

Projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas_sludinājums.

Pirms projektu sagatavošanas nepieciešams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

1.SVVA stratēģiju (pieejama partnerības mājas lapas sadaļā Dokumenti/ Stratēģija)
2.LEADER pasākumu administrējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem (pieejami partnerības mājas lapā sadaļā Dokumenti/ MK noteikumi)
Visi dokumenti pieejami arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 4.projektu iesniegšanas kārtā no 2019.gada 15.augusta līdz 15.septembrim.

 

Top