Sākums » Dokumenti » Projektu kārtas sludinājumi

Projektu kārtas sludinājumi

Projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtas sludinājums

Projekti tiks pieņemti divās rīcībās:

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” 

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana”

Projektu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 15.oktobris – 15.novembris

Pirms projektu sagatavošanas nepieciešams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

1.SVVA stratēģiju (pieejama partnerības mājas lapas sadaļā Dokumenti/ Stratēģija)
2.LEADER pasākumu administrējošo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem (pieejami partnerības mājas lapā sadaļā Dokumenti/ MK noteikumi)
Visi dokumenti pieejami arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv


Projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas_sludinājums.

Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 5.projektu iesniegšanas kārtā no 2020.gada 17.marta līdz 17.aprīlim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas_sludinājums.
Attiecas uz projektiem, kas tika iesniegti 4.projektu iesniegšanas kārtā no 2019.gada 15.augusta līdz 15.septembrim.

 

Top