Sākums » Dokumenti » Pašnovērtējuma veidlapas

Pašnovērtējuma veidlapas

1.1.rīcība Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai/ pašnovērtējuma veidlapa

1.2.rīcība Lauku biļete/ pašnovērtējuma veidlapa

2.2.rīcība Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ pašnovērtējuma veidlapa

2.3.rīcība Jauniešu iniciatīvas/ pašnovērtējuma veidlapa

 

!!! Pirms pašnovērtējuma veidlapu aizpildīšanas iepazīstieties ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas nolikumu, kurā ir aprakstīti projektu vērtēšanas kritēriju nosacījumi/ Nolikums

Top
Mainīt izmēru