Sākums » Sadarbības projekti (Page 2)

Sadarbības projekti

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizē LEADER projektu

Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" "Sudrabgārņa ligzda" 18-04-AL09-A019.2202-000001 Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" www.freewaterfront.org ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" līdzfinansēto projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000001 ir iegādājusies un uzstādījusi 4 m garu pārejas laipu un ūdenī noenkurotas pie...
Lasīt visu

Turpmāk novada sporta spēles un citus sabiedriski nozīmīgus pasākumus būs iespējams skatīties internetā

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra šī gada augustā ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta projektu “Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā.” Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 8500,00 EUR no kurām Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 4500,00 EUR. Šī projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāts automatizētu sporta spēļu, veselības veicināšanas un citu sabiedriski nozīmīgu pasākumu filmēšanas un interneta translēšanas risinājums ar kura palīdzību Ķekava...
Lasīt visu

Jāšanas sports iegūst jaunu uzrāvienu Ķekavas novadā

Biedrība “Agates Sports” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu ir īstenojusi projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000006 “Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde”. Projekta īstenošanas rezultāta ir iegādāts moderns iejādes laukuma aprīkojums un šķēršļu komplekts, kas ievērojami uzlabos biedrības jāšanas bāzi un sekmēs sportistu treniņu procesa kvalitāti. Lai jāšanas sportu popularizētu Ķekavas novadā biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām novada ...
Lasīt visu

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas Ķekavas nevalstiskā organizācija- biedrība "Ūdensmalu attīstībai" savā otrajā darbības gadā jau aktīvi darbojas vairākos projektos-  uzsākts labiekārtot gludūdens airēšanas bāzes “Sudrabgārnis” bāzes vietu “Murdiņos”, iesniegts sadarbības projekts, ar mērķi paplašināt zināšanas plūdu un klimata pārmaiņu draudiem, tāpat pirmo reizi vēsturē biedrība organizēs Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju. Sudrabgārņa ligzda un Sudrabgārņa taka Biedrības “Ūdensmalu attīstī...
Lasīt visu

Biedība “Sociālās inovācijas centrs” ir uzsācis īstenot projektu “Ieskaties sevī!”

Ķekavas novadā notiks virkne radošu rotu darināšanas darbnīcu “Ieskaties sevī!” Biedība “Sociālās inovācijas centrs” ir uzsācis īstenot projektu “Ieskaties sevī!”, kura ietvaros laika periodā no šā gada jūnija līdz nākošā, 2019. gada martam sadarbojoties ar “Egomānes studiju” un stikla mākslinieci Martu Ģibieti, kā arī Ķekavas novada biedrību “TeElpa” Ķekavas novadā tiks īstenotas 7 radošas rotu darbnīcas, no kurām divas būs radošu rotu – kroņu un mauču darbnīcas un 5 stikla rotu darināšanas darbnīcas. Projekta mērķis ir veicināt pieauguš...
Lasīt visu

Bērnu deju kolektīvam “Daina” jauni tautas tērpi

Biedrība “Dejas pasaule”, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, aktīvi uzsākusi tautas tērpu darināšanu tērpu demonstrēšanai un izglītojošajiem pasākumiem, kuros varēs skatīt ne tikai etnogrāfiski pareizi darinātu tērpu, bet arī uzskatāmi iepazīties ar tā valkāšanas tradīcijām. Lauku atbalsta dienests 2016. gada 21. oktobrī apstiprināja projektu “Greznākie tautas tērpi Latvijas simtgadei”. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz biedrības “Partnerība” Daugavkrasts vietējo attīstības stratēģiju. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1...
Lasīt visu

Noslēgusies Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecība

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu realizēts 2016. gada vasaras nogalē uzsāktais Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecības projekts, kura ietvaros labiekārtota 1,5 ha plaša teritorija starp Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo stadionu un Ķekavas upi. Parka teritorijā izbūvēts bruģa seguma gājēju ceļš aptuveni 450 m garumā un teju 120 m gara koka laipa ar paplatinājumiem, kur novietoti soli Ķekaviņas plūduma vērošanai. Pie stadiona Skolas ielā izbūvētas kāpnes un panduss, atvieglojot pārvietošanos ar velosipēdiem un bērnu ratiņiem. Savukārt ...
Lasīt visu

Biedrība BBAClub.lv realizē LEADER programmas projektu “Retro moto darbnīca Ķekavā”.

BDR BBAClub.lv ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam realizē LEADER programmas projektu “Retro moto darbnīca Ķekavā”. Projekta mērķis ir retro moto mīļiem un citiem interesentiem sniegt iespēju iegūt un paplašināt zināšanas retro moto restaurēšanā, iekšdedzes dzinēju uzbūvē un pamatdarbības principos, kā arī klubā iesaistītajiem piedalīties moto tehnikas restaurēšanā, tehnikas sagatavošanā un to demonstrēšanā/testēšanā retro moto sacensībās. Viens no biedrības pamatmērķiem i...
Lasīt visu

Realizēts LEADER projekts “Ūdensprieki ikvienam būs”

Realizējot LEADER projektu “Ūdensprieki ikvienam būs" un saņemot Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu, Biedrība „Solis tuvāk” ir iegādājusies piekabi smailīšu pārvadāšanai. Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ķekavas novadā. Ikviens novada iedzīvotājs var bez maksas izmantot biedrības iegādāto inventāru, kas glabājas Ķekavas pagasta Lapeniekos. Biedrības “Solis tuvāk” valde aicina iedzīvotājus apgūt smaiļošanu, piedal...
Lasīt visu

Ūdenssporta attīstība Ķekavas novadā

Biedrība "Ūdenssporta klubs Kambīze" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras un Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iegādājas glābšanas laivu, veikborda dēļus un ūdensslēpes. Pasakoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" finansiālajam atbalstam (8313,61 EUR)...
Lasīt visu
Top