Sākums » Notikumi NVO sektorā

Notikumi NVO sektorā

Pieredzes brauciens pie nevalstiskajām organizācijām Kurzemes pusē

Partnerība Daugavkrasts, noslēdzot Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projekta “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” realizāciju, aicina savus biedrus un sadarbības partnerus pieredzes braucienā pie Kuldīgas, Aizputes, Ziemupes un Liepājas nevalstiskā sektora organizācijām, lai iepazītu nevalstisko organizāciju sadarbības platformas, sadarbības formas un pašu organizāciju darbību. Brauciens norisināsies 2022.gada 27.-28.maijā. Pieteikšanās līdz 2022.gada 25.maijam šajā saitē:https://ej.uz/pier...
Lasīt visu

Sadarbībā ar vadošo “Providus” pētnieci izstrādā vadlīnijas sabiedrības līdzdalībai Ķekavas novadā

Partnerība “Daugavkrasts” šodien publisko domnīcas “Providus” vadošās pētnieces Līgas Stafeckas izstrādātās vadlīnijas sabiedrības līdzdalībai Ķekavas novada pašvaldībā. Rekomendācijas ir izstrādātas vairāk nekā gadu ilgušā mērķtiecīgi virzītā diskusiju un pārmaiņu procesā.  Tās kalpos par sadarbības ceļa karti kā pašvaldības darbam sabiedrības labā, tā NVO kontaktpunkta Partnerības “Daugavkrasts” interešu pārstāvības, resursu un zināšanu pārneses darbā. Vadlīnijas ir pieejamas Partnerības “Daugavkrasts” mājaslapā: https://ej.uz/vadlīnijas_sada...
Lasīt visu

Mežiniekos lepojas ar kopīgi radīto puķu dobi

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ir ļoti gandarīta par kopīgiem spēkiem radīto puķu dobi Plakanciemā un pateicas visiem atbalstītājiem un darboņiem par nesavtīgo brīvprātīgo ieguldījumu Mežinieku apkaimes labā. Jau pagājušā rudenī Mežinieku kopienā radās ideja, ka Plakanciema centrā aizaugušais trijstūris, kas izveidojies starp ceļiem, būtu pārveidojams puķu dobē. Un tā jau vairākas dienas pirms Lielās talkas sākās darbi pie dobes izveides: tā tika pārrakta, līdzināta zeme, lasīti akmeņi, ieklāti zari, mēsli, melnzeme, lai talkas die...
Lasīt visu

Aicina Latvijas ciemus lepoties ar kopienās paveikto un pieteikties atpazīstamības zīmei “Viedais ciems 2022”

“Lauki ir mūsu sabiedrības struktūra un mūsu ekonomikas asinsrite. Lauki ir mūsu identitātes un ekonomiskā potenciāla galvenā sastāvdaļa. Mēs lolosim un saglabāsim savus lauku apvidus un ieguldīsim to nākotnē,” ar šiem Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas vārdiem Eiropas Komisija 2021. gada 30. jūnijā publicēja Eiropas ilgtermiņa vīziju lauku teritorijām 2040. gadam, kuras nozīmīga daļa ir arī  kustība “Viedie ciemi”. Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesak...
Lasīt visu

Labāka sadarbība ar pašvaldību – fokusa grupas Partnerības “Daugavkrasts” vadībā

Programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros īstenotajā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šopavasar ir notikušas divas fokusa grupas, kurās sarunu rosināja Providus vadošā pētniece Līga Stafecka. Pirmā fokusa grupa pulcināja NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus, bet otrajā pētnieces rosinātajā diskusijā iesaistījās Ķekavas novada domes vadītājs, deputāti un pašvaldības darbinieki. Līga Stafecka izstrādās vadlīnijas politikas dokumentam par NVO sektora kontaktpunktu vienotajā Ķekavas nov...
Lasīt visu

Mežiniekos uzsākta jauna projekta realizācija, lai stiprinātu apkaimes kopienu un iedzīvotāju piederības sajūtu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)  finansiālam atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, 2022. gada februārī uzsāka projekta “Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti vietējā līmenī un sekmēt pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un attīstību, tai skaitā veicinot iedzīvotāju iesaisti, savstarpējo sadarbību, piederības sajūtu konkrētajai apkaimei, tās vērtībām. 2021. gadā Mežinieku ...
Lasīt visu

Ķekavas novada Mežinieku kopiena noslēdz kapacitātes stiprināšanas projektu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ar tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumu par gūtajām atziņām projektā, noslēdza Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas projektu “Biedrības pāreja nākamajā attīstības posmā”. Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”, kas apvieno Ķekavas pagasta Mellupu un Plakanciema apkaimes iedzīvotājus, pēdējā gada laikā gan realizēja jau par tradīcijām kļuvušos pasākumus, gan veidoja jaunus, gan ieviesa Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu. AIF ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeir...
Lasīt visu

Zīmolvedes Lolitas Ozoliņas pētījums par iedzīvotāju kopienu veidošanu ietekmējošiem faktoriem Ķekavas novadā

Zīmolvedības un komunikācijas ekspertes Mg. sc. soc. Lolitas Ozoliņas uzdevums Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā biedrības “Partnerība Daugavkrasts” projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” ir ieteikumu sagatavošana iedzīvotāju kopienu iesaistei NVO Kontaktpunkta veidošanā un darbībā, ieteikumi apdzīvoto vietu iedzīvotāju iesaistei kopienas piederības apziņas veidošanā, sadarbībā, un jaunu biedru iesaistīšanai Daugavkrastā. Lolita Ozolina: "Mani pārsteidz un reizē mulsina, cik daudzpusīg...
Lasīt visu

Aptauja iedzīvotāju kopienām

Biedrība "Partnerība Daugavkrasts" ir sagatvojusi aptauju, lai uzzinātu vairāk par iedzīvotāju kopienām, to izveides noteicošajiem faktoriem un izzinātu gūto pieredzi kopienu sadarbībai ar pašvaldību, lai tālāk šo informāciju apkopotu kā labās prakses piemērus kopienu izveidei un attīstībai. Saite uz aptauju: https://ej.uz/kopienu_cela_karte Lūdzam Jūs veltīt nedaudz laika un aizpildīt anketu, lai palīdzētu labāk saprast kā virzīt kopienu attīstību, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību. Aptaujas secinājumi tiks publicēti ...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru