Sākums » Notikumi NVO sektorā

Notikumi NVO sektorā

Uzmanību, sētā draudzīgs kaimiņš!

Pasākums zoom platformā, lai veidotu iedzīvotāju kopienu līderu "tīklu", iepazītos, sniegtu zināšanas ar ko sākt kopienas izveidi, veicinātu domu apmaiņu, iespēju sadarboties apdzīvoto vietu kopienu attīstībai Ķekavas, Baldones, Mārupes, Babītes un Olaines novados. Satikšanās vieta un laiks: 8.jūnijs pl.16-18 ZOOM platformā Saite tiks izsūtīta reģistrētiem dalībniekiem Pieteikšanās: http://ej.uz/draudzigskaimins *Ikviena novada interesents tiek gaidīts, bet ierobežota dalībnieku skaita dēļ, prioritāri priekšroka var ti...
Lasīt visu

Izdota otrā ziņu lapa projektā “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”

Sadarbībā ar biedrību "Pierīgas partnerība", turpinot realizēt projektu "Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai", esam sagatavojuši otro ziņu lapu. https://mailchi.mp/.../projekta-kaimiu-sadarbba-kopgai... Ziņu lapā atradīsi informāciju par: projektā paveikto un plānotajiem projekta pasākumiem; iedvesmojošu stāstu topošām un esošām iedzīvotāju kopienām no kopienas Mežinieku apkaimes attīstībai, kura darbojas Ķekavas novada Mellupos un Plakanciemā. Sadarbības projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai" (Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039) tiks īsten...
Lasīt visu

Kaimiņu sadarbība

Mēs – biedrības “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”, turpinām aktīvi darboties, lai tiktu veicināta "Kaimiņu sadarbība". Ieskaties, ko šajā projekta posmā esam jau paveikuši: - Apzinātas 294 aktīvas biedrības, kas darbojas projekta teritorijas - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un/vai Baldones novada, attīstībai; - Pavadītas 2538 minūtes individuālās telefonsarunās ar biedrībām, lai saprastu to darbības un attīstības plānus; - Organizētas diskusijas ar katru projektā aptvertās teritorijas pašvaldību - kopā 5 h 24 min, lai iz...
Lasīt visu

Mežinieku kopiena gatava spert platu soli tālākā attīstībā

Vēsturiski Mežiniekus pazina kā apdzīvotu vietu ar savu skolu, pasta nodaļu, vēlākos – padomju laikos, kad tika izveidoti divu ciemu nosaukumi – Mellupi un Plakanciems, tapa arī ambulance, klubs un pat estrāde. Bet kopš deviņdesmitajiem gadiem apkaime bija vien nostūris Iecavas vai Ķekavas novados ar vāji attīstītu infrastruktūru, sabiedrisko aktīvitāšu nepieejamību, katrs dzīvoja pats par sevi un rūpējās par savu sētu. Ja līdz šim apkaimē gandrīz visas bija dzimtas ar savu vēsturi, tad pēdējos gados ģimenes, kuras atklājušas vietas neparast...
Lasīt visu

Meklējam iedzīvotāju kopienu veidotājus!

Ar ko jums katram asociējas Pierīgas novadi – Mārupe, Babīte, Olaine, Ķekava un Baldone? Mums – biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts” ar strādīgiem, entuziastiskiem, idejām bagātiem un darboties gribošiem iedzīvotājiem – gan tādiem, kuri dzīvo jau kopš dzimšanas, gan tādiem, kuri savu mājvietu šeit atraduši nesen. Bet gribas ticēt, ka visiem kopā mums ir vēlme dzīvot sakoptā, iedzīvotājiem draudzīgā dzīvesvietā, kur iedzīvotāji var iesaistīties ne tikai lēmumos par savas dzīves vietas pilnveidošanu, bet paši arī pielikt r...
Lasīt visu

Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu nevalstisko organizāciju stiprināšanai un sabiedrības aktivitātes veicināšanai

Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā. Jau vairākus gadus abas biedrības ir īstenojušas dažādus projektus, lai izprastu un meklētu risinājumus pilsoniskas sabiedrības veidošanai un...
Lasīt visu

Aicina pieteikt Latvijas ciemus atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai

Latvijas lauku reģionu kopienas un ciemi līdz 2021. gada 9. martam tiek aicināti pieteikties atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” piešķiršanai. Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās komunikācijas kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvarā. Iniciatīva piešķirt atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems” Latvijā tiek izsludināta pirmo reizi. Tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopie...
Lasīt visu

Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai. Kampaņas organizatori vēlas informēt Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā vie...
Lasīt visu

Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinājis Kapacitātes projektu konkursu

Līdz 2021. gada 15. februārim ir atvērts projektu konkurss organizācijas kapacitātes stiprināšanai, lai stiprinātu pilsoniskās sabiedrības sektora un organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti. Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un a...
Lasīt visu

Vienas dienas restorāni Ķekavas novada Mežinieku apkaimē

2020.gada 17.oktobrī, pirms partnerības realizētā projekta “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā” noslēguma pasākuma Mežinieku apkaimē pirmo reizi norisinājās vienas dienas restorāni. Pirmajā reizē bija izveidoti četri restorāni/ kafejnīcas trīs vietās Plakanciema/ Mellupu teritorijā. Lai saprastu, kā restorānu ideja darbojas, kā apmeklētāji tika aicināti tās pašas apkārtnes iedzīvotāji, projekta noslēguma pasākuma dalībnieki, tomēr restorānos iegriezās arī pa kādam garām gājējam vai braucējam.
Lasīt visu
Top