Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020 (Page 2)

Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu

Projekta īstenotājs: BDR Zirguskola
Projekta nosaukums: Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 4430.32
Īstenošanas vieta: Rēderu iela 16, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā īstenotas apmācības par zirga un cilvēka mijiedarbību, veicinot cilvēka personības izaugsmi caur zirga psiholoģiju.

Ieskaties sevī

Projekta īstenotājs: BDR “Sociālās inovācijas centrs”
Projekta nosaukums: Ieskaties sevī
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 3755.91
Īstenošanas vieta: Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika realizēta pieaugušo mūžizglītība Ķekavas novadā, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Projektā iegūtās zināšanas cilvēki var izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un savu produktu radīšanai.

Sudrabgārņa ligzda

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums: Sudrabgārņa ligzda
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 4369.02
Īstenošanas vieta: Dārznieku iela, “Murdiņi”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Realizējot projektu iegādāta četri metri gara pārejas laipa un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas. Viss kopā veido 44 m2 lielu platību, kura brīvi peld uz pieciem 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Šīs laipas nodrošina drošu izkāpšanu un iekāpšanu no gludūdens sporta laivas.

Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja

Projekta īstenotājs: BDR LA-TE
Projekta nosaukums: Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000008
Publiskais finansējums: EUR 736.58
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 85, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti deju apavi senioru deju kolektīvam gan sievietēm, gan vīriešiem. Tas veicina dejas popularizēšanu senioru vidū, kā arī rada labvēlīgus apstākļus viņu veselībai.

Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports
Projekta nosaukums: Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 4250.00
Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāts FEI šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumiem atbilstošs iejādes laukuma aprīkojums un plastmasas šķēršļu komplekts. Iegādātais inventārs ir viegli pārvietojams, kas atvieglo treniņu procesu, kā arī rada mazāk traumas zirgiem un jātniekiem kritiena laikā.

Traktora un papildaprīkojuma iegāde infrastruktūras attīstībai sporta bāzē “Agates”

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports
Projekta nosaukums: Traktora un papildaprīkojuma iegāde infrastruktūras attīstībai sporta bāzē “Agates”
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 35544.35
Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta ietvaros iegādāts traktors ar papildaprīkojumu. Ar traktortehnikas palīdzību tiek labiekārtots un uzturēts kārtībā sporta laukums sporta bāzē “Agates”.

Ķekavas novada tautastērpu iegāde

Projekta īstenotājs: BDR “DOLCE FORTE FORTISSIMO”
Projekta nosaukums: Ķekavas novada tautastērpu iegāde
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000012
Publiskais finansējums: EUR 13208.23
Īstenošanas vieta: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Realizējot projektu tika iegādāti Ķekavas novada vīriešu, sievu un meitu tautastērpi.

GREZNĀKIE TAUTAS TĒRPI LATVIJAS SIMTGADEI

Projekta īstenotājs: BDR “Dejas pasaule”
Projekta nosaukums: GREZNĀKIE TAUTAS TĒRPI LATVIJAS SIMTGADEI
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 12952.49
Īstenošanas vieta: Dainas, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta ietvaros tika iegādāti Ķekavas novada un Rucavas novada tautastērpi, lai akcentētu tradicionālās kultūras mantojumu.

Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai

Projekta īstenotājs: BDR “Zelta rati”
Projekta nosaukums: Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000007
Publiskais finansējums: EUR 4813.38
Īstenošanas vieta: Baueri- 1, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti zirga pajūga vagotnes tipa rati. Tajos iespējams vizināt gan cilvēkus publiskos pasākumos, gan dod iespēju ar šiem ratiem nodarboties ar pajūgu braukšanu kā sporta veidu.

Tehniskā aprīkojuma komplekta iegāde bridža apmācību nodrošināšanai Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: BDR Latvijas Bridža Federācija
Projekta nosaukums: Tehniskā aprīkojuma komplekta iegāde bridža apmācību nodrošināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000009
Publiskais finansējums: EUR 6653.19
Īstenošanas vieta: Akvedukti, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta īstenošanas laikā tika iegādāts bridža apmācības komplekts, kas nodrošina brīvā laika pavadīšanas dažādošanu, iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu uzlabošanu, iespējas mācīties bridža spēli.

Top