Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020 (Page 2)

Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Apskaņošanas aparatūras iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Ķekavas muzikanti

Projekta nosaukums: Spēlē, spēlmani, skaļāk!

Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4635,90
Īstenošanas vieta: Rogas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta mērķis – iegādāties audio
aprīkojumu tradicionālas kapelas apskaņošanai. Audio
aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu kapelas skanējumu to
pasākumu laikā, kas noris ārpus koncertzālēm, sevišķi
brīvdabas pasākumos, kur vienlaikus piedalās liels
cilvēkus skaits (parasti dažādu vecumu) un nepieciešams
izstāstīt, ierādīt, nospēlēt dančus un rotaļas.

Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā

Projekta īstenotājs: BDR Zaļai nākotnei
Projekta nosaukums: Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde
izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000008
Publiskais finansējums: EUR 2773,68
Īstenošanas vieta: Kalnu iela 16, Baloži, Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta īstenošanas rezultātā, partnerības
teritorijā būs pieejama jauna sabiedriskā izglītības un brīvā laika
aktivitāte- debess objektu novērošanas iespēja ar teleskopu gan
dienā (Saules novērojumi), gan naktī (Mēness, planētu, miglāju,
u.c. novērojumi).
Papildus tam, izvēlētais 8 collu teleskops un aprīkojums ir
pārvietojams un līdz ar to pieejams interesentiem visā partnerības
teritorijā. Izvēlētais teleskops ir aprīkots ar automātisku sekošanu
izvēlētajam debess objektam, kas nodrošina iespēju veikt novērojumu
lielākam skaitam interesentu, bez pārpozicionēšanas.
Informācija par novērojumu sesijām tiks publicēta Facebook grupā: @ieskatiesdebesis

Jauna komandu sporta veida “Stafetes” uz zirgiem ieviešana biedrībā “Agates sports”

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports
Projekta nosaukums: Jauna komandu sporta veida
«Stafetes» uz zirgiem ieviešana biedrībā «Agates sports»

Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000007
Publiskais finansējums: EUR 8500,00
Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāti sedli un zirgu
inventārs, kas sniegs iespēju ar šo jauno sporta veidu nodarboties
gan zirgu sporta aktīvistiem, gan citiem interesentiem, kuriem patīk
veselīga brīvā laika pavadīšana un aktīvs dzīves veids.

Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšana – trx sistēmu vingrošanas iespēju paplašināšana Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšana – trx sistēmu vingrošanas iespēju paplašināšana Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000011
Publiskais finansējums: EUR 1869.02
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā iegādātais TRX sistēmu vingrošanas rāmis un stiprinājumu komplekts dod iespēju ar šo vingrošanas veidu nodarboties Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4500.00
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika iegādāts automatizēts sporta spēļu filmēšanas un translēšanas risinājums, kas sastāv no programmatūras un iekārtām. Tas nodrošina sporta spēļu translēšanu visā partnerības teritorijā.

Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu

Projekta īstenotājs: BDR Zirguskola
Projekta nosaukums: Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 4430.32
Īstenošanas vieta: Rēderu iela 16, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā īstenotas apmācības par zirga un cilvēka mijiedarbību, veicinot cilvēka personības izaugsmi caur zirga psiholoģiju.

Ieskaties sevī

Projekta īstenotājs: BDR “Sociālās inovācijas centrs”
Projekta nosaukums: Ieskaties sevī
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 3755.91
Īstenošanas vieta: Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika realizēta pieaugušo mūžizglītība Ķekavas novadā, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Projektā iegūtās zināšanas cilvēki var izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un savu produktu radīšanai.

Sudrabgārņa ligzda

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums: Sudrabgārņa ligzda
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 4369.02
Īstenošanas vieta: Dārznieku iela, “Murdiņi”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Realizējot projektu iegādāta četri metri gara pārejas laipa un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas. Viss kopā veido 44 m2 lielu platību, kura brīvi peld uz pieciem 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Šīs laipas nodrošina drošu izkāpšanu un iekāpšanu no gludūdens sporta laivas.

Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja

Projekta īstenotājs: BDR LA-TE
Projekta nosaukums: Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000008
Publiskais finansējums: EUR 736.58
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 85, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti deju apavi senioru deju kolektīvam gan sievietēm, gan vīriešiem. Tas veicina dejas popularizēšanu senioru vidū, kā arī rada labvēlīgus apstākļus viņu veselībai.

Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports
Projekta nosaukums: Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 4250.00
Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāts FEI šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumiem atbilstošs iejādes laukuma aprīkojums un plastmasas šķēršļu komplekts. Iegādātais inventārs ir viegli pārvietojams, kas atvieglo treniņu procesu, kā arī rada mazāk traumas zirgiem un jātniekiem kritiena laikā.

Top
Mainīt izmēru