Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Koklītes koklēja – LEADER sabiedriskā labuma projekts

Projekta īstenotājs: Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI
Projekta nosaukums: Koklītes koklēja
Projekta numurs: 2022/AL09/7/A019.22.02/2
Publiskais finansējums: EUR 7350.75 EUR
Īstenošanas vieta: “Alpi”, Daugmales pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta rezultātā  iegādāti divi koncertkokļu
(komplektā – koncertkokle, skaņojamā atslēga, kokles soma) un četri
koncertkokļu ar slēdžiem komplekti (komplektā – koncertkokle,
pustoņu pārslēgšanas (slēdžu) mehānismu komplekts, skaņojamā atslēga,
kokles soma). Koncertkokļu iegāde dos iespēju bērniem un jauniešiem
caur Daugmales kokļu studijas izglītojoši muzikālajām aktivitātēm
iepazīt, apgūt un iemīlēt šo seno tautas mūzikas instrumentu,
vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi, saturīgi un radoši
pavadīt savu brīvo laiku, kā arī ar savu muzicēšanu bagātināt sava
pagasta un novada kultūras dzīvi.

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir pabeigusi LEADER projekta “Sudrabgārņa mobilitāte un drošība” realizāciju

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums:
Sudrabgārņa mobilitāte un drošība
Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 6 750.00
Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts:
projektā iegādāta viena deviņvietīga
glābšanas laiva, divasu piekabe laivas pārvadāšanai un
īpaši šai piekabei paredzēta metāla konstrukcija sporta
laivu pārvadāšanai. Iegādātie pamatlīdzekļi nodrošinās
treniņu organizēšanu novada ūdenstilpnēs un drošību
airētāju sacensībās uz ūdens, kā arī ūdensmalu
apsekošanas veikšanu.

Biedrība “Tici sev” īstenojusi LEADER pieaugušo tālākizglītības projektu

Projekta īstenotājs: biedrība “Tici sev”
Projekta nosaukums: Pasākumu cikls ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai
Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 8 190.00
Īstenošanas vieta: Zilgas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekts sastāvēja no trīs pilnu dienu praktiski izglītojošu pasākumu sērijas  ģimeņu stiprināšanai. Pasākumos, kuri ietvēra praktiskas nodarbības sevis apzināšanai un personības izaugsmei, lekcijas un uzdevumus par veiksmīgu sapratnes un komunikācijas veidošanu ģimenē, kā arī pieredzes stāstus par aktuālām tēmām, piedalījās 19 Ķekavas novada sievietes ar ģimenēm. Projekta pasākumu cikla pirmās dienas programma bija vērsta uz sievietes kā ģimenes dvēseles sevis izziņu, iekšējā spēka  un harmonijas vairošanu. Otrā diena bija veltīta sievietēm un viņu partneriem: kā efektīvāk izprast vienam otru un saprasties, lai veidotu saskanīgas attiecības. Pasākuma noslēdzošajā dienā bija aicinātas dalībnieces ar visām ģimenēm, lai veicinātu  savstarpējo komunikāciju un labāk izprastu ģimenes kopīgās vērtības. Šajā pasākuma dienā uzsvars tika likts uz projekta
laikā jaunizveidoto ģimenes spēli, kura veidota tā, lai varētu novērtēt ģimenes kopīgo izpratni vienam par otru, vienotību un saliedētību.

Veiksmīgi nolēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls mūžizglītības projektā

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ķekavas novada uzņēmēju padome”
Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 8379,00
Īstenošanas vieta: “Kalēji”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Projekta apraksts: projekts ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja
no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem. Pasākumu
ciklā, kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu uzņēmēju pieredzes
stāsti un praktiskas nodarbības, piedalījās 20 mazo uzņēmumu īpašnieki
un jaunie uzņēmēji.

Realizēts projekts par paklāju boulinga spēles popularizēšana Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ķekavas un Bordesholmas draudzības
biedrība”
Projekta nosaukums: Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu
dažādošana un veicināšana – paklāju boulinga spēles
popularizēšana Ķekavas novadā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 3100,41
Īstenošanas vieta: “Bultas”, Ķekava, Ķekavas novads
Projekta apraksts: Projektā iegādāti četri paklāju boulinga
komplekti, kas sniedz iespēju ikvienam partnerības Daugavkrasts
teritorijas iedzīvotājam iepazīt un apgūt Latvijā vēl neredzētu,
taču Lielbritānijā un Dānijā ļoti populāru un vienkāršu spēli –
paklāju boulingu. Tādējādi tiek dažādotas brīvā laika pavadīšanas
iespējas. Novada iedzīvotājiem paklāju boulingu bez maksas
iespējams spēlēt Ķekavas sporta klubā, iepriekš piesakoties:
sports@kekava.lv

Realizēts projekts “Sudrabgārņa laivas”

Projekta īstenotājs: biedrība Ūdensmalu attīstībai
Projekta nosaukums: Sudrabgārņa laivas
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 8314,51
Īstenošanas vieta: Dārznieku iela 13, Murdiņi, Ķekava
Projekta apraksts: Iegādātas trīs gludūdens airēšanas
fitnesa laivas apmācībām un viena augsto sasniegumu
sacensību sprinta laiva ar airu komplektiem. Aicinām
iedzīvotājus sekot līdzi treniņu iespējām un citiem
biedrības jaunumiem www.freewaterfront.org un
Facebook lapā https://www.facebook.com/freewaterfront/

Gatavojam un ēdam veselīgi

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Gatavojam un ēdam veselīgi
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000003
Publiskais finansējums: EUR 1074,59
Īstenošanas vieta: Valdlauči 7-6, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Iegādāta mazā sadzīves tehnika (sulu spiede,
vakuuma blenderis, augļu un dārzeņu žāvētājs un tvaika krāsns),
ar kuras palīdzību bez maksas ir iespēja organizēt veselīga uztura
meistarklases.
Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai biedrības mājas lapā par
plānotajām bezmaksas veselīga uztura meistarklasēm vai rakstīt uz
biedrības e-pastu: solis.tuvak@inbox.lv un pieteikt meistarklasi pie jums!

Iegādāti četri SUP dēļi ar aprīkojumu

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Jauni ūdensprieki Ķekavā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 1260,00
Īstenošanas vieta: Everesta iela 7, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Biedrības realizētais projekts dod iespēju
ikvienam partnerības Daugavkrasts teritorijas iedzīvotājam apgūt
braukšanu ar SUP dēli un aktīvi pavadīt brīvo laiku uz ūdens.
Biedrība ir iegādājusies četrus piepūšamos SUP dēļus un vestes, ko
var saņemt un bez maksas izmantot jebkurš novada iedzīvotājs.
Uzzināt vairāk par iespējām izmantot SUP dēļus un pieteikties:
www.solistuvak.lv.

Apskaņošanas aparatūras iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Ķekavas muzikanti

Projekta nosaukums: Spēlē, spēlmani, skaļāk!

Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4635,90
Īstenošanas vieta: Rogas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta mērķis – iegādāties audio
aprīkojumu tradicionālas kapelas apskaņošanai. Audio
aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu kapelas skanējumu to
pasākumu laikā, kas noris ārpus koncertzālēm, sevišķi
brīvdabas pasākumos, kur vienlaikus piedalās liels
cilvēkus skaits (parasti dažādu vecumu) un nepieciešams
izstāstīt, ierādīt, nospēlēt dančus un rotaļas.

Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā

Projekta īstenotājs: BDR Zaļai nākotnei
Projekta nosaukums: Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde
izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000008
Publiskais finansējums: EUR 2773,68
Īstenošanas vieta: Kalnu iela 16, Baloži, Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta īstenošanas rezultātā, partnerības
teritorijā būs pieejama jauna sabiedriskā izglītības un brīvā laika
aktivitāte- debess objektu novērošanas iespēja ar teleskopu gan
dienā (Saules novērojumi), gan naktī (Mēness, planētu, miglāju,
u.c. novērojumi).
Papildus tam, izvēlētais 8 collu teleskops un aprīkojums ir
pārvietojams un līdz ar to pieejams interesentiem visā partnerības
teritorijā. Izvēlētais teleskops ir aprīkots ar automātisku sekošanu
izvēlētajam debess objektam, kas nodrošina iespēju veikt novērojumu
lielākam skaitam interesentu, bez pārpozicionēšanas.
Informācija par novērojumu sesijām tiks publicēta Facebook grupā: @ieskatiesdebesis

Top
Mainīt izmēru