Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Realizēts LEADER sabiedrisko aktivitāšu projekts “Izkrāso sevi pats!”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Sociālās inovācijas centrs”
Projekta nosaukums: Izkrāso sevi pats
Projekta numurs: 22-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 6 706.07
Īstenošanas vieta: Ķekava, Baloži un Daugmale, Ķekavas novads
Projekta apraksts: Projekta ietvaros 50 Ķekavas novada iedzīvotājām
bija iespēja praktisko nodarbību laikā izmēģināt mākslas terapijas
metodes, kas uzskatāmi parāda, ka katram cilvēkam piemīt spēja zīmēt,
gleznot un izpaust sevi caur dažādiem mākslas veidiem. Dalībniecēm
bija iespēja apgūt praktiskas metodes – kā spēt saredzēt neracionālās
bailes, pamanīt savas domāšanas kļūdas un kādām metodēm vairot
savu drosmi izdarīt izvēles sev par labu.
Projekta mērķgrupa bija novada sievietes, pirmām kārtām, no riska
grupām: jaunās māmiņas, pirmspensijas vecuma dāmas, gan arī jebkura
novada dāma, kura sajuta sevī vēlmi darīt lietas savādāk, mainīt kaut
ko savā ikdienā, lai ilgtermiņā sasniegtu jaunus, labākus rezultātus
jebkurā savas dzīves sfērā.

Realizēts mācību projekts “Viņpus robežām”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Sociālās inovācijas centrs”
Projekta nosaukums: Viņpus robežām
Projekta numurs: 22-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 7 444.17
Īstenošanas vieta: Ķekava, Baloži un Daugmale, Ķekavas novads
Projekta apraksts: projekta laikā tika īstenotas divas klātienes nodarbības
Ķekavas novada apkaimēs Daugmalē un Baložos, kā arī Ķekavā. Kopā
Ķekavas novadā projektā iesaistījās ap 45 dalībniecēm. Nodarbībās tika
apvienota neirolingvistiskā programmēšana, jaunas uzvedības ģeneratora
metode, dažādas personības attīstības metodes savienojot tās ar intuitīvo
gleznošanu. Projekta laikā tika izstrādāts Mācību metodiskais materiāls
– metodikas apraksts, soli pa solim pielietošana, praktisko uzdevumu izstrāde
un pielietošanas metodika, ko var izmantot šādu apmācību īstenošanai apmācību
organizatori.
Savukārt metodiskās kartiņas “Viņpus robežām” ir 52 kartiņu komplekts, noteiktā
metodoloģiskā secībā, kur katras nedēļas plāns vai uzdevums loģiski noved pie
nākamās nedēļas uzdevuma.
Uzdevumu kartiņas katrai nedēļai “Viņpus robežām”
Metodika “Viņpus robežām”

Koklītes koklēja – LEADER sabiedriskā labuma projekts

Projekta īstenotājs: Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI
Projekta nosaukums: Koklītes koklēja
Projekta numurs: 2022/AL09/7/A019.22.02/2
Publiskais finansējums: EUR 7350.75 EUR
Īstenošanas vieta: “Alpi”, Daugmales pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta rezultātā  iegādāti divi koncertkokļu
(komplektā – koncertkokle, skaņojamā atslēga, kokles soma) un četri
koncertkokļu ar slēdžiem komplekti (komplektā – koncertkokle,
pustoņu pārslēgšanas (slēdžu) mehānismu komplekts, skaņojamā atslēga,
kokles soma). Koncertkokļu iegāde dos iespēju bērniem un jauniešiem
caur Daugmales kokļu studijas izglītojoši muzikālajām aktivitātēm
iepazīt, apgūt un iemīlēt šo seno tautas mūzikas instrumentu,
vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi, saturīgi un radoši
pavadīt savu brīvo laiku, kā arī ar savu muzicēšanu bagātināt sava
pagasta un novada kultūras dzīvi.

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir pabeigusi LEADER projekta “Sudrabgārņa mobilitāte un drošība” realizāciju

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums:
Sudrabgārņa mobilitāte un drošība
Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 6 750.00
Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts:
projektā iegādāta viena deviņvietīga
glābšanas laiva, divasu piekabe laivas pārvadāšanai un
īpaši šai piekabei paredzēta metāla konstrukcija sporta
laivu pārvadāšanai. Iegādātie pamatlīdzekļi nodrošinās
treniņu organizēšanu novada ūdenstilpnēs un drošību
airētāju sacensībās uz ūdens, kā arī ūdensmalu
apsekošanas veikšanu.

Biedrība “Tici sev” īstenojusi LEADER pieaugušo tālākizglītības projektu

Projekta īstenotājs: biedrība “Tici sev”
Projekta nosaukums: Pasākumu cikls ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai
Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 8 190.00
Īstenošanas vieta: Zilgas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekts sastāvēja no trīs pilnu dienu praktiski izglītojošu pasākumu sērijas  ģimeņu stiprināšanai. Pasākumos, kuri ietvēra praktiskas nodarbības sevis apzināšanai un personības izaugsmei, lekcijas un uzdevumus par veiksmīgu sapratnes un komunikācijas veidošanu ģimenē, kā arī pieredzes stāstus par aktuālām tēmām, piedalījās 19 Ķekavas novada sievietes ar ģimenēm. Projekta pasākumu cikla pirmās dienas programma bija vērsta uz sievietes kā ģimenes dvēseles sevis izziņu, iekšējā spēka  un harmonijas vairošanu. Otrā diena bija veltīta sievietēm un viņu partneriem: kā efektīvāk izprast vienam otru un saprasties, lai veidotu saskanīgas attiecības. Pasākuma noslēdzošajā dienā bija aicinātas dalībnieces ar visām ģimenēm, lai veicinātu  savstarpējo komunikāciju un labāk izprastu ģimenes kopīgās vērtības. Šajā pasākuma dienā uzsvars tika likts uz projekta
laikā jaunizveidoto ģimenes spēli, kura veidota tā, lai varētu novērtēt ģimenes kopīgo izpratni vienam par otru, vienotību un saliedētību.

Veiksmīgi nolēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls mūžizglītības projektā

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ķekavas novada uzņēmēju padome”
Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000001
Publiskais finansējums: EUR 8379,00
Īstenošanas vieta: “Kalēji”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Projekta apraksts: projekts ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja
no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem. Pasākumu
ciklā, kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu uzņēmēju pieredzes
stāsti un praktiskas nodarbības, piedalījās 20 mazo uzņēmumu īpašnieki
un jaunie uzņēmēji.

Realizēts projekts par paklāju boulinga spēles popularizēšana Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ķekavas un Bordesholmas draudzības
biedrība”
Projekta nosaukums: Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu
dažādošana un veicināšana – paklāju boulinga spēles
popularizēšana Ķekavas novadā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 3100,41
Īstenošanas vieta: “Bultas”, Ķekava, Ķekavas novads
Projekta apraksts: Projektā iegādāti četri paklāju boulinga
komplekti, kas sniedz iespēju ikvienam partnerības Daugavkrasts
teritorijas iedzīvotājam iepazīt un apgūt Latvijā vēl neredzētu,
taču Lielbritānijā un Dānijā ļoti populāru un vienkāršu spēli –
paklāju boulingu. Tādējādi tiek dažādotas brīvā laika pavadīšanas
iespējas. Novada iedzīvotājiem paklāju boulingu bez maksas
iespējams spēlēt Ķekavas sporta klubā, iepriekš piesakoties:
sports@kekava.lv

Realizēts projekts “Sudrabgārņa laivas”

Projekta īstenotājs: biedrība Ūdensmalu attīstībai
Projekta nosaukums: Sudrabgārņa laivas
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 8314,51
Īstenošanas vieta: Dārznieku iela 13, Murdiņi, Ķekava
Projekta apraksts: Iegādātas trīs gludūdens airēšanas
fitnesa laivas apmācībām un viena augsto sasniegumu
sacensību sprinta laiva ar airu komplektiem. Aicinām
iedzīvotājus sekot līdzi treniņu iespējām un citiem
biedrības jaunumiem www.freewaterfront.org un
Facebook lapā https://www.facebook.com/freewaterfront/

Gatavojam un ēdam veselīgi

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Gatavojam un ēdam veselīgi
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000003
Publiskais finansējums: EUR 1074,59
Īstenošanas vieta: Valdlauči 7-6, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Iegādāta mazā sadzīves tehnika (sulu spiede,
vakuuma blenderis, augļu un dārzeņu žāvētājs un tvaika krāsns),
ar kuras palīdzību bez maksas ir iespēja organizēt veselīga uztura
meistarklases.
Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai biedrības mājas lapā par
plānotajām bezmaksas veselīga uztura meistarklasēm vai rakstīt uz
biedrības e-pastu: solis.tuvak@inbox.lv un pieteikt meistarklasi pie jums!

Iegādāti četri SUP dēļi ar aprīkojumu

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Jauni ūdensprieki Ķekavā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 1260,00
Īstenošanas vieta: Everesta iela 7, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Biedrības realizētais projekts dod iespēju
ikvienam partnerības Daugavkrasts teritorijas iedzīvotājam apgūt
braukšanu ar SUP dēli un aktīvi pavadīt brīvo laiku uz ūdens.
Biedrība ir iegādājusies četrus piepūšamos SUP dēļus un vestes, ko
var saņemt un bez maksas izmantot jebkurš novada iedzīvotājs.
Uzzināt vairāk par iespējām izmantot SUP dēļus un pieteikties:
www.solistuvak.lv.

Top
Mainīt izmēru