Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020

Realizēts projekts par paklāju boulinga spēles popularizēšana Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ķekavas un Bordesholmas draudzības
biedrība”
Projekta nosaukums: Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu
dažādošana un veicināšana – paklāju boulinga spēles
popularizēšana Ķekavas novadā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000006
Publiskais finansējums: EUR 3100,41
Īstenošanas vieta: “Bultas”, Ķekava, Ķekavas novads
Projekta apraksts: Projektā iegādāti četri paklāju boulinga
komplekti, kas sniedz iespēju ikvienam partnerības Daugavkrasts
teritorijas iedzīvotājam iepazīt un apgūt Latvijā vēl neredzētu,
taču Lielbritānijā un Dānijā ļoti populāru un vienkāršu spēli –
paklāju boulingu. Tādējādi tiek dažādotas brīvā laika pavadīšanas
iespējas. Novada iedzīvotājiem paklāju boulingu bez maksas
iespējams spēlēt Ķekavas sporta klubā, iepriekš piesakoties:
sports@kekava.lv

Realizēts projekts “Sudrabgārņa laivas”

Projekta īstenotājs: biedrība Ūdensmalu attīstībai
Projekta nosaukums: Sudrabgārņa laivas
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 8314,51
Īstenošanas vieta: Dārznieku iela 13, Murdiņi, Ķekava
Projekta apraksts: Iegādātas trīs gludūdens airēšanas
fitnesa laivas apmācībām un viena augsto sasniegumu
sacensību sprinta laiva ar airu komplektiem. Aicinām
iedzīvotājus sekot līdzi treniņu iespējām un citiem
biedrības jaunumiem www.freewaterfront.org un
Facebook lapā https://www.facebook.com/freewaterfront/

Gatavojam un ēdam veselīgi

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Gatavojam un ēdam veselīgi
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000003
Publiskais finansējums: EUR 1074,59
Īstenošanas vieta: Valdlauči 7-6, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Iegādāta mazā sadzīves tehnika (sulu spiede,
vakuuma blenderis, augļu un dārzeņu žāvētājs un tvaika krāsns),
ar kuras palīdzību bez maksas ir iespēja organizēt veselīga uztura
meistarklases.
Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai biedrības mājas lapā par
plānotajām bezmaksas veselīga uztura meistarklasēm vai rakstīt uz
biedrības e-pastu: solis.tuvak@inbox.lv un pieteikt meistarklasi pie jums!

Iegādāti četri SUP dēļi ar aprīkojumu

Projekta īstenotājs: BDR Solis tuvāk
Projekta nosaukums: Jauni ūdensprieki Ķekavā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000004
Publiskais finansējums: EUR 1260,00
Īstenošanas vieta: Everesta iela 7, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Biedrības realizētais projekts dod iespēju
ikvienam partnerības Daugavkrasts teritorijas iedzīvotājam apgūt
braukšanu ar SUP dēli un aktīvi pavadīt brīvo laiku uz ūdens.
Biedrība ir iegādājusies četrus piepūšamos SUP dēļus un vestes, ko
var saņemt un bez maksas izmantot jebkurš novada iedzīvotājs.
Uzzināt vairāk par iespējām izmantot SUP dēļus un pieteikties:
www.solistuvak.lv.

Apskaņošanas aparatūras iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Ķekavas muzikanti

Projekta nosaukums: Spēlē, spēlmani, skaļāk!

Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4635,90
Īstenošanas vieta: Rogas, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta mērķis – iegādāties audio
aprīkojumu tradicionālas kapelas apskaņošanai. Audio
aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu kapelas skanējumu to
pasākumu laikā, kas noris ārpus koncertzālēm, sevišķi
brīvdabas pasākumos, kur vienlaikus piedalās liels
cilvēkus skaits (parasti dažādu vecumu) un nepieciešams
izstāstīt, ierādīt, nospēlēt dančus un rotaļas.

Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā

Projekta īstenotājs: BDR Zaļai nākotnei
Projekta nosaukums: Skatiens ārā- mobila teleskopa iegāde
izglītojošiem debesu novērojumiem naktī un dienā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000008
Publiskais finansējums: EUR 2773,68
Īstenošanas vieta: Kalnu iela 16, Baloži, Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta īstenošanas rezultātā, partnerības
teritorijā būs pieejama jauna sabiedriskā izglītības un brīvā laika
aktivitāte- debess objektu novērošanas iespēja ar teleskopu gan
dienā (Saules novērojumi), gan naktī (Mēness, planētu, miglāju,
u.c. novērojumi).
Papildus tam, izvēlētais 8 collu teleskops un aprīkojums ir
pārvietojams un līdz ar to pieejams interesentiem visā partnerības
teritorijā. Izvēlētais teleskops ir aprīkots ar automātisku sekošanu
izvēlētajam debess objektam, kas nodrošina iespēju veikt novērojumu
lielākam skaitam interesentu, bez pārpozicionēšanas.
Informācija par novērojumu sesijām tiks publicēta Facebook grupā: @ieskatiesdebesis

Jauna komandu sporta veida “Stafetes” uz zirgiem ieviešana biedrībā “Agates sports”

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports
Projekta nosaukums: Jauna komandu sporta veida
«Stafetes» uz zirgiem ieviešana biedrībā «Agates sports»

Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000007
Publiskais finansējums: EUR 8500,00
Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāti sedli un zirgu
inventārs, kas sniegs iespēju ar šo jauno sporta veidu nodarboties
gan zirgu sporta aktīvistiem, gan citiem interesentiem, kuriem patīk
veselīga brīvā laika pavadīšana un aktīvs dzīves veids.

Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšana – trx sistēmu vingrošanas iespēju paplašināšana Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu veicināšana – trx sistēmu vingrošanas iespēju paplašināšana Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000011
Publiskais finansējums: EUR 1869.02
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā iegādātais TRX sistēmu vingrošanas rāmis un stiprinājumu komplekts dod iespēju ar šo vingrošanas veidu nodarboties Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4500.00
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika iegādāts automatizēts sporta spēļu filmēšanas un translēšanas risinājums, kas sastāv no programmatūras un iekārtām. Tas nodrošina sporta spēļu translēšanu visā partnerības teritorijā.

Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu

Projekta īstenotājs: BDR Zirguskola
Projekta nosaukums: Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000002
Publiskais finansējums: EUR 4430.32
Īstenošanas vieta: Rēderu iela 16, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā īstenotas apmācības par zirga un cilvēka mijiedarbību, veicinot cilvēka personības izaugsmi caur zirga psiholoģiju.

Top