Sākums » LEADER projekti » Publiskā infrastruktūra 2014-2020

Publiskā infrastruktūra 2014-2020

Ar LADER atbalstu atjaunots jumts Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskajai baznīcai

Projekta īstenotājs: REL Doles – Ķekavas evanģēliski luteriskā draudze
Projekta nosaukums: Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcas jumta nomaiņa
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000003
Publiskais finansējums: EUR 27 000.00
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: j
umta nomaiņas rezultātā tika saglabāta
kultūrvēsturiska celtne, kas Ķekavas novada iedzīvotājiem un
viesiem kalpo reliģiskām un kultūras vajadzībām, arī kā
tūrisma objekts. Tajā  turpmāk varēs notikt dažāda rakstura
pasākumi un ēka būs pievilcīga un patīkama apmeklētājiem
– novada iedzīvotājiem un viesiem.

Titurgā izbūvēts jauns strītbola laukums

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Baložos,
Ķekavas novadā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000001
Publiskais finansējums: EUR 25500.00
Īstenošanas vieta: Zaļā iela 4, Titurga, Baloži,
Ķekavas novads
Projekta apraksts: realizējot projektu, izveidots strītbola
laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus,
un uzstādīti četri basketbola grozi. Laukumu var izmantot
iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika
pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.

Ķekavas parka izveide, 1. kārta

Projekta īstenotājs: PSV Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Ķekavas parka izveide, 1.kārta
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2201-000001
Publiskais finansējums: EUR 45000.00
Īstenošanas vieta: Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta ietvaros veikta Ķekavas parka labiekārtošana.

Energoefektīvs apgaismojums stadionā

Projekta īstenotājs: BDR FUTBOLA KLUBS “AUDA”
Projekta nosaukums: Energoefektīvs apgaismojums stadionā
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2201-000004
Publiskais finansējums: EUR 25135.00
stenošanas vieta: “Delta”, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā iegādātais LED apgaismojums nodrošina lietderīgu elektroenerģijas izmantošanu. Rada videi draudzīgākus treniņu apstākļus, kā arī nodrošina Latvijas Futbola Federācijas sacensībām atbilstošu stadionu.

Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4500.00
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika iegādāts automatizēts sporta spēļu filmēšanas un translēšanas risinājums, kas sastāv no programmatūras un iekārtām. Tas nodrošina sporta spēļu translēšanu visā partnerības teritorijā.

Top