Sākums » LEADER projekti » Publiskā infrastruktūra 2014-2020

Publiskā infrastruktūra 2014-2020

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” īstenojusi LEADER projektu “Simts soļu līdz ūdenim”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums: Drošu kāpņu un laipas izbūve “Simts soļi līdz ūdenim”
Projekta numurs: 22-04-AL09-A019.2201-000003
Publiskais finansējums: EUR 25 107.57
Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads
Projekta apraksts: realizējot projektu tika izbūvētas kāpnes un laipa: drošas
piekļuves risinājums Sudrabgārņa krastam, kas, savukārt, ir vienīgais gludūdens
sportistu vajadzībām labiekārtotais krasts Ķekavas novadā. Pēc ziemas peldētāju
kopienas lūguma pie pontona ir uzstādītas nerūsējošā tērauda kāpnītes ērtākai
iekāpšanai ūdenī.

Uzstādīti divi interaktīvi tūrisma stendi Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Tūrisma informācijas sniegšanas
un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā
Projekta numurs:  22-04-AL09-A019.2201-000002
Publiskais finansējums: EUR  20 330.57
Īstenošanas vieta: pie Doles Tautas nama Ķekavā/
pie Baložu Kultūras nama Baložos
Projekta apraksts: Interaktīvajos tūrisma informācijas
stendos turpmāk būs pieejama visa aktuālā informācija
par tūrisma iespējām Ķekavas novadā: tūrisma maršruti,
pasākumi, aktivitātes un tūrisma uzņēmumu piedāvājumi,
tostarp informācija par vairākām stāstu takām un dažādu
garumu velomaršrutiem, kas savieno Ķekavas novadu ar
Rīgu un citiem Pierīgas novadiem.

Ķekavas sporta klubā ar LEADER atbalstu izveidota trenažieru zāle

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Trenažieru zāles aprīkojuma piegāde
Ķekavas novada publiski pieejamās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai
Projekta numurs: 22-04-AL09-A019.2201-000001
Publiskais finansējums: EUR 25 500,00
Īstenošanas vieta: Brīvības iela 9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Projekta apraksts:
projekta ietvaros, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, ir izveidota moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša
trenažieru zāle Ķekavas sporta kluba telpās, kas bez maksas pieejama ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājām. Trenažieru zāles
darba laiks katru dienu no 8:00-22:00. Viena apmeklējuma ilgums – viena stunda.
Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi: https://sports.kekava.lv/sa/svaru-zale/
Trenažieru zāles rezervācija veicama šeit: bookla.com https://bookla.com/lv/company/kekava-svaru-zale-klubs-sports#book-now
Ja internets nav pieejams, rezervāciju var veikt, zvanot Ķekavas sporta klubam, tel.: 67936308.

 

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizējusi LEADER publiskās infrastruktūras projektu “Sudrabgārņa krasts”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums:
Sudrabgārņa krasts
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000002
Publiskais finansējums: EUR 25 869.10
Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava, Ķekavas
pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tika izstrādāts un
apstiprināts labiekārtošanas projekts airētāju piekļuves
punktam Sausajai Daugavai. Upes krastā tapusi masīva dēļu
terase ar nojumi, iekārtota ugunskura vieta, atpūtas vieta
un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina biedrības
iepriekš realizēto LEADER projektu “Sudrabgārņa ligzda”,
kurā airētāju krastam tika iegādāti un uzstādīti pontons un
laipa. Biedrības labiekārtoto krastu izmanto vietējā kopiena,
airētāji, supotāji un ziemas peldētāji.

Ar LADER atbalstu atjaunots jumts Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskajai baznīcai

Projekta īstenotājs: REL Doles – Ķekavas evanģēliski luteriskā draudze
Projekta nosaukums: Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcas jumta nomaiņa
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000003
Publiskais finansējums: EUR 27 000.00
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: j
umta nomaiņas rezultātā tika saglabāta
kultūrvēsturiska celtne, kas Ķekavas novada iedzīvotājiem un
viesiem kalpo reliģiskām un kultūras vajadzībām, arī kā
tūrisma objekts. Tajā  turpmāk varēs notikt dažāda rakstura
pasākumi un ēka būs pievilcīga un patīkama apmeklētājiem
– novada iedzīvotājiem un viesiem.

Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000005
Publiskais finansējums: 25500,00 EUR
Īstenošanas vieta: Gaismas ielā 7A, Ķekavā, Ķekavas novadā
Projekta apraksts: Īstenojot šo projektu, tika izveidots segums
multifunkcionālam sporta laukumam ar iestrādātām ledus ražošanas
caurulēm. Sporta laukums ir iežogots ar multifunkcionāliem hokeja
bortiem visa gada garumā, kas arī tika iegādāti, pateicoties ES fondu
līdzfinansējumam. Šāds projekts veicinās sabiedrības veselīgas brīvā
laika pavadīšanas iespējas gan ziemas, gan vasaras sezonā. Tādējādi
ziemā būs neierobežota pieeja nodarboties ar dažādiem ziemas sporta
veidiem, izmantojot atbilstošu, kvalitatīvu infrastruktūru.

Titurgā izbūvēts jauns strītbola laukums

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Baložos,
Ķekavas novadā
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000001
Publiskais finansējums: EUR 25500.00
Īstenošanas vieta: Zaļā iela 4, Titurga, Baloži,
Ķekavas novads
Projekta apraksts: realizējot projektu, izveidots strītbola
laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus,
un uzstādīti četri basketbola grozi. Laukumu var izmantot
iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika
pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.

Ķekavas parka izveide, 1. kārta

Projekta īstenotājs: PSV Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Ķekavas parka izveide, 1.kārta
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2201-000001
Publiskais finansējums: EUR 45000.00
Īstenošanas vieta: Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta ietvaros veikta Ķekavas parka labiekārtošana.

Energoefektīvs apgaismojums stadionā

Projekta īstenotājs: BDR FUTBOLA KLUBS “AUDA”
Projekta nosaukums: Energoefektīvs apgaismojums stadionā
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2201-000004
Publiskais finansējums: EUR 25135.00
stenošanas vieta: “Delta”, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā iegādātais LED apgaismojums nodrošina lietderīgu elektroenerģijas izmantošanu. Rada videi draudzīgākus treniņu apstākļus, kā arī nodrošina Latvijas Futbola Federācijas sacensībām atbilstošu stadionu.

Skeitparka konstrukciju elementu iegāde un uzstādīšana

Projekta īstenotājs: P/A Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Projekta nosaukums: Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 4500.00
Īstenošanas vieta: Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projektā tika iegādāts automatizēts sporta spēļu filmēšanas un translēšanas risinājums, kas sastāv no programmatūras un iekārtām. Tas nodrošina sporta spēļu translēšanu visā partnerības teritorijā.

Top
Mainīt izmēru