Sākums » LEADER projekti

LEADER projekti

Jauns tūrisma pakalpojums skolēnu grupām

Projekta īstenotājs: SIA “Eventful” Projekta nosaukums: Teritorijas labiekārtošana un jaunas programmas izstrāde skolu tūrisma attīstībai Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2103-000002 Publiskais finansējums: EUR 7018.57 Īstenošanas vieta: Riekstu mežs, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Projekta apraksts: realizējot projektu, ir izveidotas divas jaunas bāzes vietas Ķekavas novada Riekstu mežā, kurās darboties ar skolu grupām jau uzņēmuma piedāvāto skolēnu ekskursiju programmu ietvaros, kā arī projektā izstrādātās jaunās programmas – “Sprīd...
Lasīt visu

LEADER DIŽPROJEKTS 2020

Jau desmito gadu Latvijas Lauku forums izsludina iniciatīvu Dižprojekts, ar kuras palīdzību var iepazīt iepriekšējā gadā realizētos LEADER projektus visā Latvijas teritorijā. Projektus izvirza vietējās rīcības grupas. Partnerība Daugavkrasts Dižprojekta 2020 iniciatīvai izvirzījusi SIA "Eventful" realizēto projektu “Teritorijas labiekārtošana un jaunas programmas izstrāde skolu tūrisma attīstībai”. Realizējot projektu, ir izveidotas divas jaunas bāzes vietas Ķekavas novada Riekstu mežā. Katrā no tām ir uzbūvētas lielas lietus nojume...
Lasīt visu

Titurgā izbūvēts jauns strītbola laukums

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada dome Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Baložos, Ķekavas novadā Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000001 Publiskais finansējums: EUR 25500.00 Īstenošanas vieta: Zaļā iela 4, Titurga, Baloži, Ķekavas novads Projekta apraksts: realizējot projektu, izveidots strītbola laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus, un uzstādīti četri basketbola grozi. Laukumu var izmantot iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un ...
Lasīt visu

Ar LEADER finansējuma atbalstu Titurgā izbūvēts jauns strītbola laukums

Ķekavas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Strītbola laukuma izveide Baložos, Ķekavas novadā”. Laukumi ierīkoti atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem - izveidots laukums ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus,  un uzstādīti četri basketbola grozi. Laukumu var izmantot iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm. Kopējās strītbola laukuma izveides izmaksas ir gandrīz 64 000 eiro, no tiem 25 500 eiro  līdzfinansē “Partnerība Daugavkrasts”,...
Lasīt visu

Noslēgusies LEADER 6.kārtas projektu izvērtēšana

Laika periodā no 2020.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim varēja iesniegt LEADER projektus Partnerības Daugavkrasts izsludinātajā 6.kārtā 1.rīcībā "Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana" un 2.2.rīcībā "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana". Katrā rīcībā tika iesniegti astoņi projekti. 1.rīcībā tika atbalstīti visi astoņi projekti, rezervētais publiskais finansējums - EUR 115 101,67. Savukārt 2.2.rīcībā par atbilstošiem SVVA stratēģijai tika atzīti se...
Lasīt visu

Jauna pakalpojuma “Bērnu nometnes ar zirgiem” ieviešana SIA “V.M.S.A”

Projekta īstenotājs: SIA “V.M.S.A” Projekta nosaukums: Jauna pakalpojuma “Bērnu nometnes ar zirgiem” ieviešana SIA “V.M.S.A” Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2103-000008 Publiskais finansējums: EUR 3437.00 Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāts pārvietojamais angārs, kas uzņēmumam ļauj piedāvāt zirgu sporta interesentiem – bērniem, kuri ir vecumā no 8 līdz 14 gadiem un kuriem ir nelielas priekšzināšanas un iepriekšēja pieredze saskarsmē ar zirgiem, jaunu ...
Lasīt visu

Realizēts LEADER projekts “Bērnu nometnes ar zirgiem”

SIA “V.M.S.A” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu realizē LEADER programmas projektu “Jauna pakalpojuma “Bērnu nometnes ar zirgiem” ieviešana SIA “V.M.S.A””. Projekta mērķis ir jauna pakalpojuma “Bērnu nometnes ar zirgiem” ieviešana un nodrošināšana SIA “V.M.S.A”, saimniecībā “Agates”. Šis jaunais pakalpojums vasaras brīvlaikā tiks piedāvāts zirgu sporta interesentiem - bērniem, kuri ir vecumā no 8 līdz 14 gadiem un kuriem ir nelielas priekšzināšanas un iepriekšēj...
Lasīt visu

Veiksmīgi nolēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls mūžizglītības projektā

Projekta īstenotājs: Biedrība "Ķekavas novada uzņēmēju padome" Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai" Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2202-000001 Publiskais finansējums: EUR 8379,00 Īstenošanas vieta: “Kalēji", Daugmales pagasts, Ķekavas novads Projekta apraksts: projekts ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem. Pasākumu ciklā, kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu uzņēmēju pieredzes stāsti un praktiskas nodarbības...
Lasīt visu

Veiksmīgi nolēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls Ķekavas novadā

Noslēdzies projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”, kuru realizēja Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”. Projekts ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem. Pasākumu ciklā, kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu uzņēmēju pieredzes stāsti un praktiskas nodarbības, piedalījās 20 mazo uzņēmumu īpašnieki un jaunie uzņēmēji. Projekta apmācību cikla programmā bija iekļautas gan ...
Lasīt visu

Praktiskas projektu rakstīšanas darbnīcas

No 15.oktobra līdz 15.novembrim Partnerībā Daugavkrasts var iesniegt LEADER projektus divās rīcībās: 1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” 2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana”. Lai palīdzētu pašiem atbalsta pretendentiem sagatavot projektu iesniegumus, izsludinām projektu rakstīšanas darbnīcas, kurās nelielās grupiņās iesim cauri LAD EPS pieteikuma formai un runāsim, kā tā jāaizpilda. Ņemot vērā to, ka partnerības birojā ...
Lasīt visu
Top