Sākums » LEADER projekti

LEADER projekti

NVO vienā laivā ar Juri Žilko

2022.gada 21.maijā biedrība “Ūdensmalu attīstībai” sadarbībā ar biedrību “Partnerība “Daugavkrasts”, Ķekavas novada domi, Daugavas muzeju, biedrību “Zaļā līdaciņa”, biedrību “Solis tuvāk” un daugaviešu kopienu pārstāvjiem aicina uz ūdensmalu atvēršanu Ķekavā, Sudrabgārņa krastā Dārznieku ielā 13, Doles salas krastā pie Daugavas muzeja, Alejās un Katlakalna Baltajā kāpā. Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai a...
Lasīt visu

Laimes bļoda saņēmusi Dižprojekts2021 titulu!

2022.gada 28.aprīlī Latvijas Lauku foruma organizētajā vietējo rīcības grupu pasākumā Preiļos notika ilggadējās iniciatīvas LEADER Dižprojekts apbalvošana. Šis vakars atnesa priecīgu ziņu Partnerībai Daugavkrasts un SIA BeATUS, kuras realizētais projekts Laimes bļoda ieguva Dižprojekts2021 nomināciju! Projekts ieguva arī balvu kā atbalstītākais projekts interneta vietņu balsotāju vidū.                     Par projektu: PROJEKTA NOSAUKUMS: Pamatlīdzekļu...
Lasīt visu

Partnerība izvērtējusi LEADER 7.kārtas projektus

Laika periodā no 2022.gada 1.februāra līdz 28.februārim Partnerībā Daugavkrasts bija izsludināta 7.kārtā LEADER projektu iesniegšanai visās rīcībās. Kopā tika iesniegti 30 projekti. 1.rīcībā “Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” iesniegti 19 projekti, no kuriem viens noraidīts, viens atsaukts. Lauku atbalsta dienestam vērtēšanai nodoto projektu kopējais rezervētais publiskais finansējums - EUR 222 886,56. Ieceres atbalstītajos projektos: Ražošanas uzsākšana – dabīgās augu tējas siev...
Lasīt visu

Noslēgusies LEADER projektu iesniegšanas 7.kārta

2022.gada 28.februārī noslēdzās LEADER projektu pieņemšanas 7.kārta Partnerībā Daugavkrasts. Kopā visās rīcībās ir  iesniegti 30 projekti! 1.1.rīcībā „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” ir iesniegti projekti par lielāku summu, kā izsludinātais sabiedriskais finansējums. Iztrūkums EUR 70 952,50. Savukārt 2.1.rīcībai „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība” un 2.2.rīcībai “Sabiedrisko aktivitāšu...
Lasīt visu

Dižprojektam2021 nominēts SIA “BeATUS” realizētais projekts

  PROJEKTA NOSAUKUMS: Pamatlīdzekļu iegāde SIA BeATUS darbības uzsākšanai ĪSTENOTĀJS: SIA “BeATUS” VIETA: Priežu iela 5, Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 22 900.49 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 15 801.33 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: izveidots un attīstīts jauns uzņēmums ar jaunu pakalpojumu vietējā teritorijā - attīstošu nodarbību komplekss siltajos graudos, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: projektā iegādātas divas li...
Lasīt visu

Apmācību cikla “Kā rakstīt LEADER projektu” mācību materiāli – zoom ieraksti un prezentācijas

Noslēdzies biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” rīkotais piecu nodarbību apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu”. Apmācības organizējām, lai potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem stāstītu gan par teorētiskajiem nosacījumiem LEADER projektu sagatavošanā, gan praktiski izrunātu projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanu. Papildus pirmajā nodarbībā iepazīstinājām arī ar citiem finanšu instrumentiem un pasākumiem, kur iespējams piesaistīt finansējumu savu ideju un projektu attīstībai. Savukārt apmācību ciklu nos...
Lasīt visu

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir pabeigusi LEADER projekta “Sudrabgārņa mobilitāte un drošība” realizāciju

Projekta īstenotājs: Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" Projekta nosaukums: Sudrabgārņa mobilitāte un drošība Projekta numurs: 20-04-AL09-A019.2202-000001 Publiskais finansējums: EUR 6 750.00 Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: projektā iegādāta viena deviņvietīga glābšanas laiva, divasu piekabe laivas pārvadāšanai un īpaši šai piekabei paredzēta metāla konstrukcija sporta laivu pārvadāšanai. Iegādātie pamatlīdzekļi nodrošinās treniņu organizēšanu novada ūdenstilpnēs un d...
Lasīt visu

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizējusi LEADER publiskās infrastruktūras projektu “Sudrabgārņa krasts”

Projekta īstenotājs: Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" Projekta nosaukums: Sudrabgārņa krasts Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000002 Publiskais finansējums: EUR 25 869.10 Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta ietvaros tika izstrādāts un apstiprināts labiekārtošanas projekts airētāju piekļuves punktam Sausajai Daugavai. Upes krastā tapusi masīva dēļu terase ar nojumi, iekārtota ugunskura vieta, atpūtas vieta un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina biedrīb...
Lasīt visu

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizējusi divus LEADER projektus

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir pabeigusi LEADER publiskās infrastruktūras projekta “Sudrabgārņa krasts” realizēšanu. Projekta ietvaros tika izstrādāts un apstiprināts labiekārtošanas projekts airētāju piekļuves punktam Sausajai Daugavai, teritorijā ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekavā. Partnerībā ar biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un pašvaldības līdzfinansējumu krastā tapusi masīva dēļu terase ar nojumi, iekārtota ugunskura vieta, atpūtas vieta un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina biedrības iepriekš realizēto LEADER projektu “S...
Lasīt visu

Apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu”

Biedrības “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” aicina Ķekavas novada Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas, un Mārupes, Olaines novadu uzņēmējus, iedzīvotājus un potenciālos projekta iesniedzējus pieteikties apmācību ciklam “Kā rakstīt LEADER projektu?”. Apmācības tiek organizētas, lai palīdzētu interesentiem sagatavot projektus abu biedrību izsludinātajās LEADER projektu iesniegšanas kārtās. Apmācībās sniegtā informācija būs noderīga gan tiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, gan arī tiem, kuri...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru