Sākums » Biedrības

Biedrības

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

Darbības mērķis: veicināt ilgtspējīgu attīstību Ķekavas novada teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tā attīstībā.

Kontakinformācija

Aiga Smiltāne
info@daugavkrasts.lv
+371 25418113
/partneribadaugavkrasts
daugavkrasts.lv

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”

Domubiedri, kuri dzīvo aktīvu ūdens dzīvi Latvijas ūdeņos. Darbības mērķis ir droši, ikvienam pieejami, labiekārtoti ūdens tilpņu krasti un ūdenssporta attīstība Latvijā.​

Kontakinformācija

Sandra Biseniece
sandra.biseniece@gmail.com
+371 22078722
/freewaterfront
freewaterfront.org

 

Biedrība “Piedzīvojumu parks”

Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana, tūrisma, tautas sporta, sporta pasākumu un veselīgas atpūtas pasākumu organizēšana. Treniņu nodarbību, nometņu un sacensību organizēšana un vadīšana.

Kontakinformācija

Reinis Zobens
reinis.zobens@gmail.com
+371 22066443
piedzivojumuparks.com

 

Biedrība Sporta klubs “Daugmale”

Darbības virziens: sports, nodarbības brīvajā cīņā, piedalīšanās sacensībās, bērnu un jauniešu piesaistīšana veselīgam, aktīvam dzīves veidam. Iesaistīti aptuveni 35-40 bērni un jaunieši.

Kontakinformācija

Itārs Bramanis
itars_bramanis@inbox.lv
+371 29223992

 

Biedrība “Katlakalns dejo”

Galvenais darbības virziens: atbalstīt, veicināt un popularizēt latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanu. Atbalstīt Katlakalna deju kolektīvu izaugsmi un pilnveidi.

Kontakinformācija

Vita priede
vita.priede@inbox.lv
+371 29443493
katlakalnsdejo.lv

Top