Sākums » Articles posted byMāris Ozoliņš

Author: Māris Ozoliņš

VRG “PARTNERĪBA “DAUGAVKRASTS”” SARINDOTO ELFLA PROJEKTU SARAKSTS PA RĪCĪBĀM

Biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā , kur Projektu iesniegumus pieņēma no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 2.jūnijam, uz 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” tika iesniegti 34 projektu iesniegumi. VRG “PARTNERĪBA “DAUGAVKRASTS”” SARINDOTO ELFLA PROJEKTU SARAKSTS PA RĪCĪBĀM   1.1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība (pēc pārvērtēšanas iesniegts LAD 21.11.2016.) Izsludināts: 275000,00...
Lasīt visu

2016.gada 15.jūnija Partnerības “Daugavkrasts” rīkots seminārs vietējo rīcības grupām

2016.gada 15.jūnijā Daugmales multifunkcionālajā centrā notika Partnerības "Daugavkrasts" rīkots seminārs «RĪGAS REĢIONA VRG PIEREDZES APMAIŅAS UN TURPMĀKĀS SADARBĪBAS IESPĒJAS», kurā piedalījās Latvijas Lauku foruma,  "Stopiņu Salaspils Partnerības", Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība”, Biedrības "Pierīgas Partnerība", ‍‍PPP biedrības "Sernikon" un PPP biedrības "Zied Zeme" pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas Lauku foruma aktualitātēm un interešu aizstāvības pamatnostādnēm, dalītos pieredzē par LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas, reģi...
Lasīt visu

2016.gada 20.maijā Salaspilī notika biedrības “Latvijas lauku forums” organizētais mācību seminārs vietējo rīcības grupām

2016.gada 20.maijā Salaspils Botāniskā dārza oranžērijā notika biedrības "Latvijas lauku forums" organizētais mācību seminārs vietējo rīcības grupām, kurā piedalījās arī Partnerība “Daugavkrasts”. Semināra laikā apskatītās tēmas: * Iepirkumi, tehniskās specifikācijas un cenu aptaujas; * Projektu vērtēšanas process vietējās rīcības grupās; * Būvniecības nosacījumi un terminoloģija; * Uzņēmējdarbības principi un termini LEADER kontekstā.
Lasīt visu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” “Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests” Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Projektu iesniegumus pieņems no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 2.jūnijam. Projektu ...
Lasīt visu

Apstiprināta biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādātā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija

2015.gada 25.novembrī padomes sēdē apstiprināta biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” izstrādātā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija. Stratēģija iesniegta tālakai apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā. Zemkopības ministrijas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja ir apstiprinājusi VRG "Partnerība "Daugavkrasts"" iesniegto SVVA stratēģiju 2016.gada 19.februārī. Stratēģija pieejama šeit.
Lasīt visu

Izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Pēc biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" izstrādāts pētījums „Biedrības “Partnerība Daugavkrasts”” stratēģijas” ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”. Pētījumu izstrādāja SIA “Projekts 3i”. Izvirzītie pētījuma uzdevumi: 1. Apkopot esošajā attīstības stratēģijā un vidusposma izvērtējumā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos 2. Izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa 3. Izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos projektus, kas finansēti ...
Lasīt visu

Pieņemti Ministru kabineta noteikumi darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

30.oktobrī publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai - LEADER projektu realizēšanai. Saskaņā ar ES KOMISIJAS REGULAs (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu d...
Lasīt visu

Tiek sagatavota sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. – 2020. gadam

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” aicina visus interesentus 2015. gada 19. oktobrī uz sabiedrisko apspriešanu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam sagatavoto projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)". Sabiedriskās apspriešanas norises vieta – Doles Tautas nams, Mazā zāle, 3. stāvs, Rīgas iela 26 (pretī baznīcai), Ķekava. Norises laiks – 2015. gada 19. oktobris plkst. 18:00. Aicinām iera...
Lasīt visu

Saudzē dabu – šķiro atkritumus!

  Viens no būtiskiem aspektiem atkritumu apsaimniekošanas jomā ir sabiedrības attieksme, līdzdalība un iedzīvotāju informētība. Vislabāk izpratne veidojas, ja zināšanas tiek apgūtas kopš mazotnes. Tādēļ biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” realizējot Latvijas vides attīstības fonda (LVAF) un Ķekavas novada pašvaldības finansēto projektu “Draudzīgi dabai”, vienā no projekta aktivitātēm iesaistīja novada skolotājus, lai bērniem saprotamā veidā pastāstītu par videi draudzīgu dzīvesveidu. 16. septembrī visās novada skolās 1. - 4. kla...
Lasīt visu

Apgūstam atkritumu šķirošanas iemaņas

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” realizē Latvijas vides aizsardzības fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansēto projektu „Draudzīgi dabai”, kura mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju vides izglītību un audzināšanu atkritumu šķirošanas jomā. Projekta realizācija sniedz iespējas iedzīvotājiem atsvaidzināt un uzlabot savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā. Turklāt šo zināšanu atsvaidzināšanas process notiek atraktīvā veidā, izmantojot “Laimes rata” spēles elementus. Šovasar Ķekavā, gadatirdziņu laikā jau notikuši trīs ...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru