Sākums » Articles posted byAiga (Page 3)

Author: Aiga

4.Latvijas Lauku kopienu parlaments

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā. Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalv...
Lasīt visu

Piedalies pieredzes apmaiņas braucienu ciklā Pierīgā

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti pavisam seši bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. Katrs no braucieniem tiek organizēts kādā no novadiem, kurā tiek īstenots 2017.gadā uzsāktais projekts „Tūrisms kopā”, kas paredz sadarbību dažādās mārketinga aktivitātēs sešu Pierīgas novadu starpā – Ķekavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku un Jelgavas. Braucienu laikā būs iespēja iepazīties ar vietējiem tūrisma...
Lasīt visu

Radošo darbnīcu projekts “Ieskaties sevī!” ir noslēdzies

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” periodā no pērnā gada jūnija līdz šī gada februārim Ķekavas novadā sadarbojoties ar “Egomānes studiju” un stikla mākslinieci Martu Ģibieti, kā arī Ķekavas novada biedrību “TeElpa”, Rāmavas Depkina muižu, Ķekavas kultūras namu, Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centru un Dienas centru “Adatiņas”  īstenoja radošo darbnīcu projektu sievietēm “Ieskaties sevī!”. Projekta mērķis bija veicināt pieaugušo mūzizglītību Ķekavas novadā, organizējot apmācības dažādās Ķekavas novada vietās - Ķekavā, Daugmalē, Balož...
Lasīt visu

Aicinām novērtēt LEADER finansējuma ietekmi Partnerības Daugavkrasts = Ķekavas novads teritorijas attīstībā

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, kura tai skaitā administrē LEADER finansējumu Ķekavas novada teritorijā, aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2014-2020.gadam” vidusposma novērtējuma ietvaros. Līdz 2019.gadam ir izsludinātas trīs LEADER projektu iesniegšanas kārtas, kopumā atbalstīts 31 projekts uzņēmējdarbībā, publiskās infrastruktūras pieejamībā un dažādu biedrību aktivitāšu realizācijā partnerības teritorijā. Lūgums aptauju pārsūtīt vai ieteikt aizpildīt arī saviem radiem un drau...
Lasīt visu

Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības...
Lasīt visu

Pirmais seminārs LEADER sadarbības projekta EQUUS ietvaros notiks 21.martā

Aicinām pieteikties uz apmācībām ‘’Kā kļūt par Juridisku personu un Juridisko dokumentu izstrāde’’ projekta:‘’Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.’’ (projekta nr. Nr.18-00-A019.333-000019) ietvaros. Apmācības notiks Ropažu bibliotekā, Ropažos. 21.03.2019. Plkst. 10:00 Apmācības vadīs:  kompetenta grāmatvede, kas šājā nozarē ir jau  kopš 2003.gada. Ir iegūta augstākā ekonomiskā un pirmā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība. 2007.gadā iegūts grāmatveža kompetences sertifikāts. Sniedz grāmatvedības ārpkalpojumus  daž...
Lasīt visu

Atklāj Pierīgas tūrisma dažādību

Lai veicinātu lielāku interesi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Pierīgas apkaimē, apkopots tūrisma piedāvājums un izveidotas tematiskās lapas piecos dažādos interešu virzienos.  Veicot izpētes darbu un apkopojot Pierīgas tūrisma potenciālu, tika apzināti vairāk kā 800 apkaimē esošie tūrisma objekti. Izmantojot dzīves stila segmentēšanu, kurā ietverta ceļotāju vērtību uztvere un motivāciju izvēlēties noteiktu brīvā laika pavadīšanas veidu, tika izstrādātas tematiskās lapas, kurās tūrisma piedāvājums iedalīts vairākos virzienos. Kat...
Lasīt visu

Eko Ziemeļos – projekts uzņēmīgiem jauniešiem un zaļām idejām tiks realizēts arī Partnerības Daugavkrasts teritorijā

2019.gads sācies ar pozitīviem jaunumiem aktīvajiem pierīgas novadu jauniešiem. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” sadarbības projektu “Eko Ziemeļos/Eco North”, Projekta nr. 18-00-A019.333-000018. Publiskais finansējums 75 382.23 EUR. Projektu īsteno biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar Partnerību Daugavkrasts un Rīgas rajona lauku attīstības biedrību (RRLAB). Projekta starptautiskie partneri ir vietējās...
Lasīt visu

Partnerība Daugavkrasts – viens no partneriem LEADER starpvalstu sadarbības projektā EQUUS

Biedrība ''Ropažu Garkalnes partnerība'' ir saņēmusi pozitīvu lēmumu ilgi gatavotam un lolotam projektam: ‘’Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.’’ Projekta nr. Nr.18-00-A019.333-000019. Zirgkopības nozare sastopas ar izaicinājumiem, kuru risināšana prasa sadarbību. Projektā iesaistītas trīs dalībvalstis: Latvija, Gruzija un Somija. Projekta partneri ir vietējās rīcības grupas no dalībvalstīm. Projektā no Latvijas iesaistījušās: biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, Partnerība “Laukiem un Jūrai”, “Stopiņu un Salaspils partn...
Lasīt visu
Top