Sākums » 2022 » March

Month: March 2022

Labāka sadarbība ar pašvaldību – fokusa grupas Partnerības “Daugavkrasts” vadībā

Programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros īstenotajā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šopavasar ir notikušas divas fokusa grupas, kurās sarunu rosināja Providus vadošā pētniece Līga Stafecka. Pirmā fokusa grupa pulcināja NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus, bet otrajā pētnieces rosinātajā diskusijā iesaistījās Ķekavas novada domes vadītājs, deputāti un pašvaldības darbinieki. Līga Stafecka izstrādās vadlīnijas politikas dokumentam par NVO sektora kontaktpunktu vienotajā Ķekavas nov...
Lasīt visu

Mežiniekos uzsākta jauna projekta realizācija, lai stiprinātu apkaimes kopienu un iedzīvotāju piederības sajūtu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)  finansiālam atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, 2022. gada februārī uzsāka projekta “Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti vietējā līmenī un sekmēt pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un attīstību, tai skaitā veicinot iedzīvotāju iesaisti, savstarpējo sadarbību, piederības sajūtu konkrētajai apkaimei, tās vērtībām. 2021. gadā Mežinieku ...
Lasīt visu

Ķekavas novada Mežinieku kopiena noslēdz kapacitātes stiprināšanas projektu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ar tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumu par gūtajām atziņām projektā, noslēdza Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas projektu “Biedrības pāreja nākamajā attīstības posmā”. Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”, kas apvieno Ķekavas pagasta Mellupu un Plakanciema apkaimes iedzīvotājus, pēdējā gada laikā gan realizēja jau par tradīcijām kļuvušos pasākumus, gan veidoja jaunus, gan ieviesa Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu. AIF ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeir...
Lasīt visu

Zīmolvedes Lolitas Ozoliņas pētījums par iedzīvotāju kopienu veidošanu ietekmējošiem faktoriem Ķekavas novadā

Zīmolvedības un komunikācijas ekspertes Mg. sc. soc. Lolitas Ozoliņas uzdevums Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā biedrības “Partnerība Daugavkrasts” projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” ir ieteikumu sagatavošana iedzīvotāju kopienu iesaistei NVO Kontaktpunkta veidošanā un darbībā, ieteikumi apdzīvoto vietu iedzīvotāju iesaistei kopienas piederības apziņas veidošanā, sadarbībā, un jaunu biedru iesaistīšanai Daugavkrastā. Lolita Ozolina: "Mani pārsteidz un reizē mulsina, cik daudzpusīg...
Lasīt visu

Noslēgusies LEADER projektu iesniegšanas 7.kārta

2022.gada 28.februārī noslēdzās LEADER projektu pieņemšanas 7.kārta Partnerībā Daugavkrasts. Kopā visās rīcībās ir  iesniegti 30 projekti! 1.1.rīcībā „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” ir iesniegti projekti par lielāku summu, kā izsludinātais sabiedriskais finansējums. Iztrūkums EUR 70 952,50. Savukārt 2.1.rīcībai „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība” un 2.2.rīcībai “Sabiedrisko aktivitāšu...
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru