Sākums » 2022 » February

Month: February 2022

Aptauja iedzīvotāju kopienām

Biedrība "Partnerība Daugavkrasts" ir sagatvojusi aptauju, lai uzzinātu vairāk par iedzīvotāju kopienām, to izveides noteicošajiem faktoriem un izzinātu gūto pieredzi kopienu sadarbībai ar pašvaldību, lai tālāk šo informāciju apkopotu kā labās prakses piemērus kopienu izveidei un attīstībai. Saite uz aptauju: https://ej.uz/kopienu_cela_karte Lūdzam Jūs veltīt nedaudz laika un aizpildīt anketu, lai palīdzētu labāk saprast kā virzīt kopienu attīstību, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību. Aptaujas secinājumi tiks publicēti ...
Lasīt visu

Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai

Šāds nosaukums dots projektam, kuru realizēs biedrība „Partnerība Daugavkrasts” 2022.gada laikā ar programmas „NVO fonds” atbalstu. Projekta mērķis: aktivizēt un stiprināt iedzīvotāju kopienas Ķekavas novadā, kas pastarpināti veicinās arī iedzīvotāju līdzdalību un iesaistīšanos novada teritoriju attīstībā. Projektā iesaistīties aicināta ikviena esoša vai veidojošās iedzīvotāju kopiena no Ķekavas, Daugmales, Baldones pagasta un Baložu pilsētas. Projekts un tā aktivitātēs ir loģisks turpinājums darbam, kuru biedrība veic jau vairāku ga...
Lasīt visu

Kas ir laba NVO un pašvaldības sadarbība?

Fokusgrupa Ķekavas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem: "Kas ir laba NVO un pašvaldības sadarbība?" notiks šā gada 23.februārī pl.16.30-18.00 zoom platformā. Pieteikties fokusgrupai rakstot uz epastu: info@daugavkrasts.lv Fokusgrupu vadīs domnīcas Providus vadošās pētniece Līga Stafecka. Fokusgrupas mērķis ir apzināt NVO viedokli par to, kādu tās vēlētos attīstīt NVO un pašvaldības sadarbību, kā arī, cik lielā mērā, kādos jautājumos un cik bieži ir gatavas iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Fokus...
Lasīt visu

Dižprojektam2021 nominēts SIA “BeATUS” realizētais projekts

  PROJEKTA NOSAUKUMS: Pamatlīdzekļu iegāde SIA BeATUS darbības uzsākšanai ĪSTENOTĀJS: SIA “BeATUS” VIETA: Priežu iela 5, Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 22 900.49 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 15 801.33 EUR PROJEKTA MĒRĶIS: izveidots un attīstīts jauns uzņēmums ar jaunu pakalpojumu vietējā teritorijā - attīstošu nodarbību komplekss siltajos graudos, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: projektā iegādātas divas li...
Lasīt visu

Apmācību cikla “Kā rakstīt LEADER projektu” mācību materiāli – zoom ieraksti un prezentācijas

Noslēdzies biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” rīkotais piecu nodarbību apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu”. Apmācības organizējām, lai potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem stāstītu gan par teorētiskajiem nosacījumiem LEADER projektu sagatavošanā, gan praktiski izrunātu projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanu. Papildus pirmajā nodarbībā iepazīstinājām arī ar citiem finanšu instrumentiem un pasākumiem, kur iespējams piesaistīt finansējumu savu ideju un projektu attīstībai. Savukārt apmācību ciklu nos...
Lasīt visu

Partnerības Daugavkrasts biedri iesaistās Ķekavas novada attīstības programmas izvērtēšanā

Biedrības "Partnerība "Daugavkrasts" biedri ir aktīvi piedalījušies Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izvērtēšanā un priekšlikumu sniegšanā. Strādājām darba grupās sabiedriskajā apspriešanā, diskutējām biedrības ietvaros, kā arī sagatavojām un iesniedzām vairākas viedokļu vēstules ar priekšlikumiem, ar kurām piedāvājam iepazīties šeit: Biedrība "Partnerība Daugavkrasts" Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" Biedrība "Ķekavas novada uzņēmēju padome" Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai" Sandra Zilberta
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru