Sākums » 2019 » July

Month: July 2019

LEADER projektu apmeklējums Sēlijā

26.jūlijā Partnerības Daugavkrasts pārstāvji iepazinās ar realizētajiem LEADER projektiem Lauku partnerības Sēlija teritorijā. Apskatījām gan mazos uzņēmējdarbības projektus, gan sabiedriskā labuma projektus. Vispirms viesojāmies ģimenes uzņēmumā Aknīstē, kur domājot par to, lai pieaugušie bērni paliek laukos, katram tiek veidots savs bizness. Ar LEADER finansējuma atbalstu iekārtotas telpas un iegādātas iekārtas fitnesa centram. Gārsenes pilī uzzinājām, kā LEADER finansējums tiek izmantots mākslas un radošo aktivitāšu telpu atjaunošanai. Kā...
Lasīt visu

Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu

Projekta īstenotājs: BDR Zirguskola Projekta nosaukums: Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000002 Publiskais finansējums: EUR 4430.32 Īstenošanas vieta: Rēderu iela 16, Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projektā īstenotas apmācības par zirga un cilvēka mijiedarbību, veicinot cilvēka personības izaugsmi caur zirga psiholoģiju.
Lasīt visu

Ieskaties sevī

Projekta īstenotājs: BDR "Sociālās inovācijas centrs" Projekta nosaukums: Ieskaties sevī Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000004 Publiskais finansējums: EUR 3755.91 Īstenošanas vieta: Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projektā tika realizēta pieaugušo mūžizglītība Ķekavas novadā, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Projektā iegūtās zināšanas cilvēki var izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un savu produktu radīšanai.
Lasīt visu

Sudrabgārņa ligzda

Projekta īstenotājs: Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" Projekta nosaukums: Sudrabgārņa ligzda Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000001 Publiskais finansējums: EUR 4369.02 Īstenošanas vieta: Dārznieku iela, "Murdiņi", Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Realizējot projektu iegādāta četri metri gara pārejas laipa un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas. Viss kopā veido 44 m2 lielu platību, kura brīvi peld uz pieciem 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Šīs laipas nodrošina drošu izkāpšanu un iekāpšanu no gludūdens spo...
Lasīt visu

Deja – senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja

Projekta īstenotājs: BDR LA-TE Projekta nosaukums: Deja - senioru labsajūtas, veselības, savstarpējās saskarsmes un saiknes ar sabiedrību veicinātāja Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000008 Publiskais finansējums: EUR 736.58 Īstenošanas vieta: Rīgas iela 85, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti deju apavi senioru deju kolektīvam gan sievietēm, gan vīriešiem. Tas veicina dejas popularizēšanu senioru vidū, kā arī rada labvēlīgus apstākļus viņu veselībai.
Lasīt visu

Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports Projekta nosaukums: Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde Projekta numurs: 18-04-AL09-A019.2202-000006 Publiskais finansējums: EUR 4250.00 Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta laikā tika iegādāts FEI šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumiem atbilstošs iejādes laukuma aprīkojums un plastmasas šķēršļu komplekts. Iegādātais inventārs ir viegli pārvietojams, kas atvieglo treniņu procesu, kā arī rada mazāk traumas zirgie...
Lasīt visu

Traktora un papildaprīkojuma iegāde infrastruktūras attīstībai sporta bāzē “Agates”

Projekta īstenotājs: BDR Agates Sports Projekta nosaukums: Traktora un papildaprīkojuma iegāde infrastruktūras attīstībai sporta bāzē "Agates" Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000006 Publiskais finansējums: EUR 35544.35 Īstenošanas vieta: Agates, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta ietvaros iegādāts traktors ar papildaprīkojumu. Ar traktortehnikas palīdzību tiek labiekārtots un uzturēts kārtībā sporta laukums sporta bāzē “Agates”.
Lasīt visu

GREZNĀKIE TAUTAS TĒRPI LATVIJAS SIMTGADEI

Projekta īstenotājs: BDR "Dejas pasaule" Projekta nosaukums: GREZNĀKIE TAUTAS TĒRPI LATVIJAS SIMTGADEI Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000004 Publiskais finansējums: EUR 12952.49 Īstenošanas vieta: Dainas, Alejas, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta ietvaros tika iegādāti Ķekavas novada un Rucavas novada tautastērpi, lai akcentētu tradicionālās kultūras mantojumu.
Lasīt visu

Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai

Projekta īstenotājs: BDR "Zelta rati" Projekta nosaukums: Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000007 Publiskais finansējums: EUR 4813.38 Īstenošanas vieta: Baueri- 1, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti zirga pajūga vagotnes tipa rati. Tajos iespējams vizināt gan cilvēkus publiskos pasākumos, gan dod iespēju ar šiem ratiem nodarboties ar pajūgu braukšanu kā sporta veidu.
Lasīt visu
Top
Mainīt izmēru